Nye regler for regulering af skadevolde vildt

Husskaders og kragers jagttid udløber som bekendt 31. januar, og skal de reguleres i februar, er det nu den lokale vildtkonsulent, der skal søges om tilladelse. I den forbindelse skal Skov- og Naturstyrelsen bruge en række oplysninger som baggrund for sagsbehandlingen. Henvisninger til disse oplysninger findes i selve ansøgningsskemaet

.Se mere på nedenstående link

http://www.skovognatur.dk/Jagt/Vildtraad/Regulering/