Kursus for Reguleringsjægere 18-19/3 2018.  

 

 

I Samarbejde med Kreds 7 afholdte Kreds 6 et kursus for reguleringsjægere i Revhuset ved Storebæltsbroen.

Der var tilmeldt 22 kursister, desværre var der 2 der på dagen måtte melde forfald grundet sygdom.

Som underviser på kurset var der Peter Smærup fra DJ. Han skal have stor tak for et veltilrettelagt kursus med mange AHA oplevelser undervejs. Man skal virkelig læse på loven for at forstå den og handle korrekt i henhold til paragrafferne.

Det er meget tørt stof at komme igennem men det har store konsekvenser hvis man tror at man ”lige” kan bøje loven til ens egen fordel. Når man har tage uddannelsen kommer man jo også til at fungere som vejleder for andre. I den situation skal man kunne forklare lovgivningen til spørgeren således at folk ikke gør noget forkert og således at man ikke selv kommer i klemme ved at rådgive forkert.

Udover teoridelen var der også noget praktik med opsætning og sløring af fælder. De færreste vidste at fælder til hårvildt SKAL sløres fuldstændig således at man kan gå lige forbi den uden at se den. Det skyldes bl.a. at rovfugle ikke skal kunne se baitet og derved forvilde sig ind i fælden.

Der er mange slags fælder men især en imponerede, det var slagfælden der udleveres af Naturstyrelsen til fangst af mink, den VIRKER , der var flere der fik et chok da den smækkede.

Kursisterne var meget seriøse og nærværende under hele kurset, tak for det. Der var kursister fra Hillerød i Nord til Nakskov i Syd samt en enkelt fra Blekinge der havde ønsker om at starte noget lignende op i Sverige.

Undervejs blev vi løbende fyldt med kaffe, mad og anden forplejning af Lene fra Jagtstien, der skal lyde en stor tak til Lene for indsatsen.

Er man interesseret i fældefangst så kontakt din lokale jagtforening der sammen med Kursuskoordinator John Vinsbøl, kan strikke et kursus sammen.

Mvh. Kim Jepsen Kreds 6.