I henhold til aftale med Korsør kommune om regulering af råvildt i Korsør Lystskov og i Tårnborgparken

Følgende er de  jægere, som er blevet  udtrukket til at hjælpe med regulering af bukke i Korsør Lystskov og Tårnborgparken.

1) Kurt Stilling
2) Ivan Klausen
3) Sten Nielsen
4) Jimmy Hedegaard Sørensen
5) Kim Jensen
6) Henrik Lauritsen

1)suppleant:  Bjarne Cristensen

2) suppleant:  Christian Mortensen

3) suppleant:  Ole Petersen

Samtilig jægere må have lidt tålmodighed, men alle skal nok blive kontaktet nogle dage før deres tur.

BEMÆRK:

For at kunne deltage i reguleringen SKAL jægerens riffel være indskudt og indskydningen SKAL være foretaget på foreningens skydebane i 2004. På skydebanen udleveres et indskydningsbevis som SKAL forevises til undertegnede.

Med jægerhilsen

Formand
Peer Sperling