REFERAT 2017- 2021

Referater fra generalforsamlinger 2001 - 2019>


Gamle referater fra 2004-2006 >
Gamle referater fra 2007-2011 >
Gamle referater fra 2012 - 2016 >

2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 1 juni 2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 3 august 2021

Referat fra bestyrelsesmøde den

Referat fra bestyrelsesmøde den

 

2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 7 januar 2020
Referat fra bestyrelsesmøde den 11 februar 2020
Referat fra bestyrelsesmøde den 14 april 2020
Referat fra bestyrelsesmøde den 12 maj 2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 juni 2020
Referat fra bestyrelsesmøde den 4 august 2020
Referat fra bestyrelsesmøde den 8 september 2020

 

2019

Referat af bestyrelsesmøde den 8 januar 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 12 februar 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 19 marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 14 maj 2019 plus bilag fra skydebanen
Referat af bestyrelsesmøde den 18 juni 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 13 august 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 8 oktober 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 12 november 2019

_____________________________________________________________

2018

Referat af bestyrelsesmøde den 9 januar 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 13 februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 13 marts 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 8 maj 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 12 juni 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 7 august 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 11 september 2018

Møde i oktober blev aflyst.
Referat af bestyrelsesmøde den 13 november 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 11 december 2018

_____________________________________________________________

2017

Referat af bestyrelsesmøde den 10 januar 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 8 februar 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 7 marts 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 2 maj 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 13 juni 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 5 september 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 3 oktober 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 17 oktober 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 14 november 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 12 december 2017
 

____________________________________________________

 Til top

 Til top

 Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 3. aug kl. 19.00  2021 i Revhuset.

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Carlo Olsen

Kristian Larsen, Kim Jensen

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

Repræsentantskabsmøde i DJ 18. september 2021 i Odense.

Jørgen deltager

 

Generalforsamling

Generalforsamlingerne 2020 og 2021 afholdes den 18. november i Revhuset.

Dagsorden vedlagt.

 

Bladet

Deadline 1. sept. Der forberedes de normale arrangementer som, Biks og banko, Jægeraften, jagter i skoven.

Gudstjenelse Tårnborg Kirke d. 17. okt kl. 17.00.

Biks og banko i Revhuset d. 19. okt.

Jægeraften hos Jagtagenten torsdag d. 21. okt.

Jagter i Korsør Lystskov  Torsdag d.4. nov. og torsdag d 2 dec.

 

Kommende arrangementer.

Arrangementer i efteråret omtales i bladet

Foreningen starter hundetræning til foråret. Træningen sker på Stigsnæs der afholdes møde med Kim med  Carlo og Jacob som hjælpere.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Nye huse til bagduer og trap opføres så der er klar til næste år.

Jørgen udarbejder forslag til nyt klubhus med min. plads til 50 personer og køkken. Projektet søges finansieret med fondsmidler/tilskud. Der er ingen tidsplan gennemførslen

Der er holdt afleveringsforretning for støjvold. 

 

Eventuelt.

Regulering af råger på golfbanen. Foreningen lægger ikke navn til reguleringen, da den er foretaget af andre.

 

Bestyrelsesmøder i 2021

Der afholdes bestyrelsesmøder den  7. sep. – 5. okt. og 2. nov. I Revhuset.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 1. juni kl. 19.00  2021 i Revhuset.

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Carlo Olsen

 

Afbud. Kristian Larsen, Kim Jensen

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

Kristian udtræder af bestyrelsen, da han er flyttet til Holbæk.

Kredsmøde d. 17. juni 2021 kl. 19.00 Herlufmaglehallen.

Repræsentantskabsmøde i DJ 18. september 2021 i Odense.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen i 2020 blev udsat p.g.a. Corona og er endnu blevet ikke blevet afholdt, da forsamlingsforbuddet har forhindret det.

Regnskabet er godkendt hos revisorerne.

Generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingen i 2021, da den alligevel tidligst kan afholdes efter sommerferien og der således bliver meget kort tid mellem generalforsamlingerne.

Kontingent for 2022, fastsættes uændret med 100 kr. over DJ kontingentet for ordinære medlemmer. Skal indberettes til DJ inden 1. november.

Jørgen udarbejder dagsorden for generalforsamlingerne. Generalforsamlingerne afholdes den 18. november

 

Bladet

Udsendt i marts 2021. Næste blad i september.

Deadline 1. sept. Der forberedes de normale arrangementer som, Biks og banko, Jægeraften, jagter i skoven.

 

Kommende arrangementer.

Arrangementer i efteråret omtales i bladet

Foreningen starter hundetræning til foråret.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Der er klaget over støj på skydebanen, fra en beboer på Stigsnæs. DJ konsulenter  kommer  den 8. juni og besigtiger banen. Foreningen forhandler ikke direkte med beboeren angående støjen.

Nye huse til bagduer og trap opføres så der er klar til næste år.

Jørgen udarbejder forslag til nyt klubhus med min. plads til 50 personer og køkken. Projektet søges finansieret med fondsmidler/tilskud. Der er ingen tidsplan gennemførslen

 

 

Revhuset

Der er fremsendt henvendelse fra medlem om fremtidig anvendelse af vores lokaler i Revhuset. Vi beholder Revhuset og tager først beslutning om anvendelse når vi har et alternativ.    

 

Eventuelt.

Ingen.

 

Bestyrelsesmøder i 2021

Der afholdes bestyrelsesmøder den 3. aug.– 7. sep. – 5. okt. og 2. nov. I Revhuset.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 8. sept. kl. 19.00  2020 i Revhuset.

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Kristian Larsen, Per Pedersen, Kim Jensen, Carlo Olsen

 

Afbud. Ingen

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

DJ repræsentantskabsmøde I Vingsted den 19. sept. 2020. Jørgen deltager. Bestyrelsen anbefaling til formandsvalg er Claus Lind Christensen.

   

 

Bladet

Bladet er næsten færdig og udsendes næste uge.

Generalforsamling – Dagsorden sættes bladet.

Generalforsamlingen flyttes Kulturhuset af hensyn plads p.g.a corona.

Jagtgudstjeneste – biks og banko  er aflyst på p.g.a, Corona

Jægeraften på Outdoor Karolinevej i Slagelse kan afholdes den 22. okt.  Da der er tilstrækkeligt areal til afstandskrav kan overholdes.

 

 

Kommende arrangementer.

Ingen

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Der er godt gang i skydningen og banen er velbesøgt.

Der er aftalt med genbrugspladsen at patronhylstre kan afleveres som småt brændbart.

Støjvolden omkring banen er godt i gang og forventes færdig før beregnet.

Der er tilsyn fra miljømyndigheden den 19. oktober2020.

Opstart 2021. Det overvejes at opstarte i marts

 

Eventuelt.

 

Bestyrelsesmøder i 2020

 

 

Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19.00 i Revhuset. (rykket en uge frem)

Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. december 2020 kl.19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 4. august kl. 19.00  2020 i Revhuset.

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Kristian Larsen, Per Pedersen, Kim Jensen.

 

 

Afbud. Carlo Olsen

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

Opstart hundetræning for hvalpe hos Kim Malkevejen torsdag i uge 33 kl. 18.30.

Kredsmøde på Damme Kro Møn d. 11. aug. Jørgen og Kristian deltager.

 

Bladet

Deadline – 1. september

Der er jagtgudstjeneste Tårnborg kirke den 18. oktober kl. 17.00.

Biks og Banko i Revhuset tirsdag d 20. oktober  kl. 18.00 – tilmelding til Lene.

Jægeraften afholdes torsdag den 22. Slagelse Outdoor, Karolinevej, Kl 19.00.

Jagt i skoven afholdes torsdag d 5. november og torsdag d 3. dec.

Andejagter  afholdes efter vejr tilmelding. Reguleringsjagter afholdes ved tilkald.

Foreningens generalforsamling afholdes torsdag 19. nov. Kl. 19.00 i Revhuset.

 

Kommende arrangementer.

Ingen.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Der kommer til at specialduer. Per bestiller lerduer fra PV lerduer

Jørgen afhenter duerne, da han har en trailer i Jylland.

Der indkøbes et nyt net til spidsduer.

 

Eventuelt.

Ingen

 

Bestyrelsesmøder i 2020

 

Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. december 2020 kl.19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni kl. 19.00  2020 i Revhuset.

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang.

 

 

Afbud. Kristian Larsen, Per Pedersen, Kim Jensen

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

Meddelelser.

Bukkelodtrækningen i forbindelse med indskydning af rifler blev vundet af Kim Alstrøm, Gert Jensen, Ole Madsen og Kim Jensen

 

Kredsmøde Damme Kro Møn den 11. august kl. 19.00 Tilmelding senest 21. juli

For foreningen deltager Jørgen Lang, Kristian Larsen, Kim Jensen og Per Pedersen.

Der er indskrivning fra kl. 18.00 men ikke spisning.

Jørgen tilmelder.

 

Kommende arrangementer.

Ingen

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Banen har været midlertidig lukket på af coronavirus.

Åbnet søndag den 7. juni 2020. Officiel indvielse af banen udsættes til 2021.

 

   

Eventuelt.

Ingen

 

Bestyrelsesmøder i 2020

 

Tirsdag d. 4. august 2020 kl. 19.00 i Revhuset. (ændret af hensyn til bladet)

Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. december 2020 kl.19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12. maj kl. 19.00  2020 i Revhuset.

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang.

 

 

Afbud. Kristian Larsen, Per Pedersen, Kim Jensen

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

Meddelelser.

Ingen.

 

Kommende arrangementer.

Bukkemorgen kan ikke afholdes, da personantallet ikke kan holdes under 10 og aflyses derfor.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Status på ombygning. Er afsluttet.

Sportingbanen er klar til indvielse. Banen er midlertidig lukket på af coronavirus.

Åbning af banen. Forventes kan ske efter 8. juni 2020, da det tilladte deltagerantal forventes at stige.

Ansøgning om tilskud til nye maskinhuse ved bagdue og trapbane. Der søges ikke penge i indeværende år, da vi afventer erfaringerne den ombyggende bane.

   

Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

 

Bestyrelsesmøder i 2020

 

Tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. december 2020 kl.19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

 

 

Bestyrelsesmøde den 14. april kl. 19.00  2020 i Revhuset.

 

Deltagere: Bestyrelsen + Ole Madsen

 

 

Godkendelse af det sidste referat.

 

Meddelelser.

Kredsmøde den 14. marts på Damme Kro er aflyst på grund coronavirus.

Det indbetalte beløb på 495 kr. er returneret. Der er ikke udmeldt nogen ny dato for afholdelse af kredsmøde.

 

Økonomi.

Orientering om foreningens økonomi under Danmarks nedlukning på grund af coronavirus.

 

Bladet

Er udsendt.

 

Kommende arrangementer.

Indskydning af rifler. Kan det ske under iagttagelse af reglerne angående coronavirus f.eks. ved tidsbestilling.

Bukkemorgen.

Regulering af bukke.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Status på ombygning.

Banen er klar til indvielse. Banen er midlertidig lukket på af coronavirus.

 

Eventuelt.

Ingen

 

Bestyrelsesmøder i 2020

Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. december 2020 kl.19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Kasseret/Sekretær

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. februar kl. 19.00  2020 i Revhuset.

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen.

 

Afbud. Ingen

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

Meddelelser.

Kredsmøde den 14. marts på Damme Kro. Foreningen kan stille med 4 deltagere.

Foreningen tilmelder. Lene, Gert og Kristian

Jørgen foretager tilmelding.

 

Bladet

Program for 2020.

Deadline til bladet er 1. marts.

Ole kommer med indskydningsdatoer og tidspunkter. Per om lerduebanen.

Lene koordinerer med Henrik Kjærside

Lene har styr på annoncer. Slagelse Camping & Outdoor har ønske om ændring. Korsør Vulkanisering ønsker større annonce.

Deadline til Jæger april nr. er 1. marts. indskydning af rifler og bukkemorgen skal med.

Lerduebanes åbning er meddeles i marts nr. og øvrige skydninger skal med bladene frem til september.

 

Kommende arrangementer.

Ingen

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Status på ombygning.

Maskinhuse er monteret, elektriker har påbegyndt elinstallationer i teknikhuset, området ved sportingbanen planeres af RGS. Nye fundamenter ved net til spidsduer er støbt. Sikkerhedsbøjler til sportingbanen er leveret.

Kommunen har meddelt RGS tilladelse støjvolde  omkring banen. RGS har rettet henvendelse til museet angående eventuelle fortidsminder.

 

Indvielse af sportingbanen på Stigsnæs lørdag 4. april kl. 9,30 – 12.00 (kun for inviterede).

Mail med invitationer er af skydeudvalget sendt til kommunen incl. borgmester og kommunaldirektør, Jægerforbund, Instruktører. Bestyrelsen er hermed også inviteret.

Der er arbejdsdag på banen den 7. marts.

Jægers lokalredaktør Henning Kørvel inventeres. Lokale dagblade orienteres.

 

Opstart for sæson 2020 på skydebanen søndag d. 5. april kl. 9.00 til 12.00. Der kan skyde længere hvis der er behov.

 

Der skal udarbejdes en driftsjournal for 2019. (Miljøtilladelsens side 6)

Vi har alle skydedatoerne vi bilagene til regnskabet.

Der påregnes en oprensning af overfladen for lerduererester og plastforladninger banen af RGS i 2020 på banen.

 

Eventuelt.

Ingen

 

Bestyrelsesmøder i 2020

Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. december 2020 kl.19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 7. januar kl. 19.00  2020 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen.

 

 

Afbud. Ingen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

 

Meddelelser.

Slagelse Jægerråd, årsmøde den 4. februar Bilsøvej 211, 18.30. (iflg. Jæger 2020 nr. 1)

Kredsmøde den 14. marts på Damme Kro. Foreningen kan stille med 4 deltagere.

 

 

Generalforsamlingen

 

Evaluering.  Ingen bemærkninger

 

Konstituering

 

Valg af næstformand. Kim Jensen genvalgt.

 

Valg af sekretær. Jørgen Lang genvalgt.

 

Bladet

 

Program for 2020.

Indvielse af sportingbanen på Stigsnæs lørdag 4. april kl. 9,30 – 12.00 (kun for inviterede).

Opstart på skydebanen søndag d. 5. april kl. 9.00 til 12.00. Herefter er der skydning søndag d. 19. april og 26. april fra 9.00 til 12.00.

Fra maj til september skydes onsdage fra 18.00 21.00 og søndage fra 9.00 til 12.00. Der skydes ikke i pinsen søndag d. 31. maj.

Deadline til bladet er 1. marts.

 

 

Kommende arrangementer.

Ingen

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Der har været møde på banen med repræsentanter fra Slagelse Byråd d. 18. dec. 2019. Slagelse Kommune har herefter udbetalt et tilskud 100.000 kr.

Jægerforbundets tilskud til sportingbanen på 36.260 kr. er udbetalt.

Net ved spidsduer er væltet i storm før jul. Foreningen har anmeldt skaden til forsikringsselskabet, som har meddelt at stormskader ikke er dækket. Nettet flyttes frem så det står 5 m bag standpladsen i stedet frem de nuværende 10 m. Det forventes at nettet så tager alle stumper af lerduerne

RGS oplyser, at der forventes tilladelse til etablering af støjvoldene snarest.

 

Der skal udarbejdes en driftsjournal for 2019. (Miljøtilladelsens side 6)

 

Der er ”byggemøde” på skydebanen mandag d. 13. januar 2020 kl.10.00

 

Eventuelt.

 

Bestyrelsesmøder i 2020

 

Tirsdag d. 11. februar 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 19.00 i Revhuset.

Tirsdag d. 8. december 2020 kl.19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

 

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12. november kl. 19.00  2019 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen.

 

 

Afbud. Ingen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

Slagelse Jægerråd – Jægerrådsformand er på valg Kim Jepsen modtager genvalg, der er pt ikke andre kandidater

Der drøftes angående Jægerrådets opgaver. Bør være en koordinerende omfang og ikke en selvstændig forening.

Der er antaget en ny hundekoordinator Michelle Jørgensen pr. 1. maj.

Der afholdes Blishønejagt d. 7. december 2019.

Foreningens tidligere skydebaneformand Poul-Erik Olsson afgået ved døden.

 

 

Generalforsamlingen

 

Forsamlingshuset – vi medtager kaffe, der er indgang fra kl 18.00

Gennemgang af dagsorden. Henrik Kjærside foreslås som dirigent.

Regnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 til 30. september 2019 er godkendt af revisorerne.

Regnskabet blev gennemgået ved bestyrelsesmødet.

Jørgen medbringer papirudgaver af dagsorden og regnskab.

 

 

Kommende arrangementer.

Ingen

 

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Der er søgt om tilskud fra Slagelse Kommune på 100.000 kr. Behandlingen er igen blevet udsat af kommunen. Beløbet skulle være bevilget – er dog ikke modtaget skriftligt. Der er møde d. 18. dec. 2019 på banen

Jægerforbundets tilskud til sportingbanen er på 36.260 kr. Der skal fremsendes regnskab til Jægerforbundet  for arbejder på mindst 75.000 kr inden 15. november 2019. Beløbet kan kræves tilbagebetalt hvis sportingbanen ikke færdiggøres. Regnskabet er udarbejdet og underskrevet af formand og kasserer. Kasserer indsender regnskabet med bilag.

Miljøstyrelsen har meddelt, at de ikke mener at være ansvarlig for foreningens tab på ca. 1.400 kr. i forbindelse med forsinket udbetaling af tilskud fra skydebanepuljen. Kassereren bemyndiges til eventuelt at indbringe sagen for Folketingets Ombudsmand. Sagen er indbragt for Ombudsmanden.

 

Eventuelt.

Ingen

 

Bestyrelsesmøder i 2019

 

Tirsdag d. 10. december 2019.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober kl. 19.00  2019 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen.

 

Afbud. Ingen

Godkendelse af det sidste referat. ok

 Meddelelser.

 Fuldmagt til et dankort til kasserer. Fuldmagten er underskrevet

 Generalforsamlingen

 Gennemgang af dagsorden. Udsættes til næste møde.

Udskrift af regnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 til 30. september blev gennemgået. Der er sket en markant stigning i omsætningen på lerduebanen. Der mangler dog stadig bilag som ikke er bogført. Regnskabet udføres i dette regnskabsår som et kasseregnskab, da vi midt en ombygning af lerduebanen. Foreningen har trods de store ombygninger på lerduebanen en kassebeholdning på over 200.000 kr.

 Kommende arrangementer.

 Jagtgudstjeneste 20. oktober i tårnborg Kirke. Lene har styr på arrangementet.

Biks og banko 22. oktober i Revhuset. Lene har styr på arrangementet.

Jægeraften 24. oktober hos Baran i Flakkebjerg. Jørgen sørger for rødvin til trofæer og Lene resten

Jagt i skoven 7. november. Deltagere udtrækkes på Jægeraften.

 Lerduebanen Stigsnæs.

 Der er søgt om tilskud fra Slagelse Kommune på 100.000 kr. Behandlingen er igen blevet udsat af kommunen. Der er stillet politisk spørgsmål til den allerede givne tilladelse til den påtænkte støj- og sikkerhedsvold omkring banen. Den kan dog ikke undværes hvis miljøtilladelsens krav til støjdæmpning skal overholdes.

Fundament til hus ved sportingbane er støbt vægge og tag er monteret, trappe er opstillet.

Jægerforbundets tilskud til sportingbanen er på 36.260 kr. Der udføres elarbejder, så vi har udgifter over det dobbelte af Jægerforbundets tilskud inden 1. november. Beton til fundamentet er blevet sponsoreret og stillads er stillet gratis til rådighed. Udgiften trælasten er pr. 1. oktober på knapt 22.000 kr., så udgifterne er indtil videre væsentligt under budgettet.

Miljøstyrelsen har meddelt, at de ikke mener at være ansvarlig for foreningens tab på ca. 1.400 kr. i forbindelse med forsinket udbetaling af tilskud fra skydebanepuljen. Kassereren bemyndiges til eventuelt at indbringe sagen for Folketingets ombudsmand.

 Eventuelt.

Ingen

 Bestyrelsesmøder i 2019

 

Tirsdag d. 12. november 2019.

Tirsdag d. 10. december 2019.

 Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 

 Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. august kl. 19.00  2019 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Kim Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen,

 

 

Afbud. Kristian Larsen

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

 

Ingen

 

Bladet.

Deadline 1. sep.

Lene  sørger for labels, kuverter og frimærker.

Lene kontakter. Jagttegn, hunde,  angående fremtidige aktiviteter.

Jagtgudstjeneste er fastlagt

Jægeraften, afholdes i Slagelse. Jægerrådsformand kommer og trækker lod til jagterne i skoven samt medbringer eventuelle lodder fra øvrige foreninger i kommunen.

Biks -og Banko er fastlagt

Jagter i skoven datoer er fastlagt

Lerduebanen, fremtiden beskrives,

Generalforsamling – Per undersøger muligheder. JL udarbejder dagsorden med valg. Udkast vedlagt.

 

 

Kommende arrangementer.

Panzermuseum afholder friluftsmarked den 14.- 15. september. Foreningen deltager med Lene og Gert.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Per undersøger med Anders om der er mulighed for tilskud fra Slagelse Kommune. Der søges alternative sponsorer og fonde.

Der er søgt om tilskud fra Slagelse Kommune på 100.000 kr.

 

Fundament til hus ved sportingbane er støbt og det gamle hus til spidsduer er nedrevet.

 

Dj tilskud til sportingbanen på 36.260 kr.  Betingelserne for tilskuddet granskes nærmere

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

Bestyrelsesmøder i 2019

 

Tirsdag d. 10. september 2019.

Tirsdag d. 8. oktober 2019.

Tirsdag d. 12. november 2019.

Tirsdag d. 10. december 2019.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni kl. 19.00  2019 i Revhuset.

 

 

Deltagere:  Lene Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kristian Larsen

 

Afbud. Kim Jensen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

 

Status for nedlægning af foreningens konti i Danske Bank og overføre beløbene til foreningens konti i Sparekassen Sjælland - Fyn. Der er stadig et uafklaret problem i Danske Bank. Afventer udbetaling af støtte fra Miljøstyrelsen skydebanepulje.

 

 

Kommende arrangementer.

Bladet behandles bestyrelsens i augustmøde.

 

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Miljøstyrelsen har med mail den 3. juni 2019 godkendt udbetaling af det meddelte tilsagn til foreningen fra skydebanepuljen på 171.437,50 kr. Udbetalingsafgørelsen er dateret 28. maj 2019 og beløbet udbetales i løbet af 3 uger. Foreningen har derfor rykket for udbetalingen på mail og pr tlf. Udbetalingen er efterfølgende sket den 20. juni 2019.

 

Foreningen har den 29. maj 2019 fået byggetilladelse til maskinhuse m.v.

 

Der er søgt om tilskud på 100.000 kr. fra DJ puljen 2019 til etablering maskinhuse og operatørhus ved sportingbanen. Ansøgningsmaterialet er tidligere fremsendt til bestyrelsen. DJ har den 18. juni meddelt tilsagn om 36.260 kr. til projektet.

 

Per undersøger med Anders om der er mulighed for tilskud fra Slagelse Kommune. Der søges alternative sponsorer og fonde.

 

Foreningen fortsætter med etablering af sportingbanen når skydebanepuljen er udbetalt. Budgettet er på i alt 200.000 kr.

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

Bestyrelsesmøder i 2019

 

Tirsdag d. 13. august 2019.

Tirsdag d. 10. september 2019.

Tirsdag d. 8. oktober 2019.

Tirsdag d. 12. november 2019.

Tirsdag d. 10. december 2019.

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. maj kl. 19.00  2019 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kim Jensen, Kristian Larsen

 

Afbud.

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

 

Status for nedlægning af foreningens konti i Danske Bank og overføre beløbene til foreningens konti i Sparekassen Sjælland - Fyn. Der er stadig et uafklaret problem i Danske Bank.

 

Lodtrækning Bukke

Skoven

Ditte Skov

Henrik Kjærside

1. supp. Henning Pedersen

Golfbanen

Søren Skov

P. Mortensen

1. supp. Per Madsen

 

Der afholdes Game Fair på Brahe Trolleborg  fra 2. til 4. august 2019

 

Der har været en sag i Danmarks Jægerforbund hovedbestyrelse om krænkende udtaelser. Et Hb medlem har trukket sig.

Der er lavet et oplæg til ny struktur. Den offentliggøres dog først senere og skal efter drøftelser i efteråret forelægges på repræsentantskabsmødet i 2020.

 

Jægerrådets funktion drøftes. Det virker som jægerrådets informationer ikke når ud til jagtforeningerne.

 

 

Kommende arrangementer.

Bukkemorgen  -  Lene tager sig af arrangementet. Arrangementet er gratis for medlemmer.

 

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Formanden, kasserer og Per har været i Sparekassen Sjælland og fået bevilget et midlertidigt overtræk på 130.000 kr. således at kastemaskinerne til sportingbanen kunne betales.

 

Der er indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om udbetaling af det meddelte tilsagn til foreningen fra skydebanepuljen på 171.437,50 kr.

 

Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse til maskinhuse m.v.

 

Der er søgt om tilskud på 100.000 kr. fra DJ puljen 2019 til etablering maskinhuse og operatørhus ved sportingbanen. Ansøgningsmaterialet er tidligere fremsendt til bestyrelsen.

 

Kim Jensen  mente ikke ombygningerne på banen var planlagt godt nok og var blevet væsentligt dyrere forventet samt at han var imod at hele foreningens formue anvendes på skydebanen.

 

Der er udarbejdet projektbeskrivelse med budget for den videre udbygning af banen.

 

Slagelse Kommunes ejendoms administration har oplyst af de ikke kan udbetale afgrøde erstatning ved etablering af støjvolden. Vi forventer at volden kan etableres efter høst eller må RGS betale afgrødeerstatning.

 

Eventuelt.

 

 

 

Bestyrelsesmøder i 2019

 

Tirsdag d. 11. juni 2019.

Tirsdag d. 13. august 2019.

Tirsdag d. 10. september 2019.

Tirsdag d. 8. oktober 2019.

Tirsdag d. 12. november 2019.

Tirsdag d. 10. december 2019.

 

 

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

Bilag 1:

Etablering af sportingbane

                                                                                                                                                                              April 2019

 

Historik

Flugtskydningsbanen er etableret i 1972. Arealet har været ejet af større industriselskaber og foreningen har anvendt arealet på grundlag af 1. årige aftaler.  Slagelse Kommune har købt arealet foråret 2017 og i denne forbindelse fik foreningen har fået en 30 årig lejeaftale på området. Dette gav mulighed for udvidelse af aktiviteterne på banen. Foreningen har gennem de senere år opsparet en god egenkapital med henblik på sikring af banen hvis der skulle opstå mulig ved køb af arealet eller udbygning.

Miljøforhold

Foreningen har i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen søgt en ny miljøgodkendelse. Ansøgningen om miljøgodkendelse er udarbejdet i samarbejde med DJ skydebanekonsulerne. Den nye miljøgodkendelse  er meddelt den 10. januar 2019. Miljøgodkendelsen giver mulighed for udvidelse af skydetiden. Der har ikke i banens levetid været klager over støj fra naboer eller andre. Banens beliggenhed er derfor velegnet til en videre udbygning.

Planmæssige forhold

Banen er beliggende i et regionalt sværindustriområde og er dermed byzoneområde. Området er lokalplanlagt med lokalplan nr. 110. Der er således ikke restriktioner på bygninger og anlæg som kan opstår på baner beliggende i landzoneområder. Der er således mulighed for udbygning af banen til et egentligt skydecenter. Det er dog foreningens opfattelse at udbygningen skal ske med bygninger i god kvalitet og området skal være indbydende at komme til og ikke karakter at være et industriområde.

Udvidelse af aktiviteter

Etape 1

Flytning af jagtbane omfattende opførelse  af nyt maskinhus  på 21 m² til  6 kastemaskiner for højre- og venstreside samt spidsduer. Flytningen var nødvendig for at give plads til etablering af sportingbane hvor der hidtil har været spidsduebane.

Etablering af kortbetalingsanlæg.

Indkøb af kastemaskiner til sportingbane.

Igangsætning af opførelse af støj og sikkerhedsvolde omkring banen. Der forventes en byggeperiode på ca 3 år. Arbejdet udføres vederlagsfrit for foreningen af RGS-Nordic.

Arbejdet angående opførelse af nyt maskinhus er udført af foreningens medlemmer. Arbejdet er udført i god håndværksmæssig kvalitet af personer med håndværksmæssig uddannelse. Autorisationskrævende arbejde som elarbejde er udført af aut. Elinstallatørfirma.

Arbejderne  er udført i perioden februar/marts inden opstart af banen søndag den 7. april 2019 og har således været en forudsætning for at banen kan fungere under den videre udbygning med sportingbane.

 

Etape 2

Opførelse af operatørhus på 12 m² i 2 etager til sportingbane.

Opførelse af 6 mindre maskinhuse til kastemaskiner.

Montering af installation af de nye kastemaskiner m.v.

 

Fremtidig udbygning                  

Der er ikke udarbejdet nærmere detailprojekter for den fremtidige udbygning af banen men disse udarbejdes i takt foreningens økonomiske muligheder.

Ombygning af bagduebane.

Ombygning af trapbane.

Etablering af buebane.

Forbedring af toiletfacaliteter.

Etablering af et egentlig klubhus.

Etablering af område til hundetræning.

Udbygningen foretages i takt med der kan skaffes den nødvendige kapital og arbejdskraft til projekterne.  Rækkefølgen er ikke prioriteret.

 

Bilag 2:

Syd-vestsjællands Jagtforening Sportingbane    
       
Etape 1      
Maskinhus      
  Fundament *  kr.         5.000,00  
  Vægge og tag  kr.      20.926,15  
  Elinstallationer  kr.      21.884,64  
  Net ved spidsduer  kr.         5.000,00  
  Kortbetaling  kr.      48.000,00  
  Kastemaskiner  kr.    294.875,00  
  Smed - boxe, søjler til net *  kr.      25.000,00  
  Nedgravning kabler m.v *  kr.         1.000,00  
  Diverse *  kr.         2.000,00  
       
       
  Tilskud fra skydebanepuljen  kr.    171.437,50  
Total      kr.    252.248,29
  Udgifterne er afholdt af foreningens egenkapital    
       
Etape 2      
Operatørhus    
  Fundament  kr.         5.000,00  
  Vægge og tag  kr.      30.000,00  
  Vindue og dør  kr.         6.000,00  
  trappe  kr.         5.000,00  
  elinstallationer (tilbud 51.618,75)  kr.      52.000,00  
  Stillads  kr.         5.000,00  
  Tilslutning af maskiner   kr.         5.000,00  
Maskinhuse      
  Indkommende duer  kr.         8.000,00  
  Tealduer  kr.         8.000,00  
  Kanin  kr.         8.000,00  
  Kanin  kr.         8.000,00  
  sideduer  kr.         8.000,00  
  Indkommende duer  kr.         8.000,00  
  Sikkerhedsbøjler sportingbane  kr.         6.000,00  
  Støjvæg sportingbane  kr.         4.000,00  
  nedgravning af kabler  kr.         3.000,00  
       
  Sikkerhedsvægge  kr.         4.000,00  
  Støjvæg ved bagbuer  kr.         4.000,00  
       
  Beplantning  kr.         2.000,00  
       
  Diverse udgifter  kr.      21.000,00  
       
  Udgifter etape 2    kr.    200.000,00
       
  Total    kr.    452.248,29
       
Financeringsplan    
  Tilskud fra Dj eller fonde   kr.    100.000,00  
  Tilsagn fra privat sponsor  kr.      25.000,00  
  Foreningens egenkapital  kr.      75.000,00  
       
  I alt  kr.    200.000,00  
       
  Budget er udarbejdet under forudsætning af at arbejdet udføres af foreningsens medlemmer, dog med undtagelse af aut. krævende arbejder  

 

 

 

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts kl. 19.00  2019 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kristian Larsen,

 

Afbud.  ingen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

 

Kursus for Allan Bentzen angående jagttegnlærer er udsat til efteråret, da han ikke kunne få fri fra arbejde.

Lydighedskursus for jagthunde gennemføres i foråret, det annonceres lokal og på hjemmesiden.

Der har været afholdt en kragejagt på golfbanen, der blev dog ikke skudt nogen krager

Jørgen Lang er på kassererkursus, den 20. marts 2019 i Slangerup.

 

 

Evaluering af Kredsmøde d. 9. marts 2019. Damme Kro Møn.

Der var ikke bemærkninger til mødet

Der udbetales kørsel til Kim 2 x 100 km – Jørgen 2 x 80 km.

 

 

Kommende arrangementer.

 

Udsættes til næste møde.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Ændring af jagtbanen er påbegyndt og forventes afsluttet inden opstart den 7. april.

Banen er blevet sikkerhedsgodkendt af politiet.

Økonomi. Foreningens regnskab har hidtil været udført som et kasseregnskab.

Der foretages fremover en opgørelse over sportingbanen med en afskrivning over 10 år. Foreningens konti i Danske Bank nedlægges og foreningen bruger fremover kontiene i Sparekassen Sjælland – Fyn.

Ombygningen af jagtbanen forventes at koste omkring 75.000 kr.

Kastemaskiner og kortbetalingsanlæg er leveret og afventer montering. I forbindelse med betaling af indkøb af kastemaskiner og ombygning af jagtbanen forventes et kasseunderskud på ca. 40.000 kr. indtil tilskuddet fra skydebanepuljen kan udbetales. Underskuddet finansieres af private midler.

Der skal udarbejdes et projekt med budget inden etablering af sportingbanen.

Der skal fastsættes principper for betaling af kort m.v.

 

 

Eventuelt.

Ingen

 

Bestyrelsesmøder i 2019

 

Tirsdag d. 9. april 2019.

Tirsdag d. 14. maj 2019.

Tirsdag d. 11. juni 2019.

Tirsdag d. 13. august 2019.

Tirsdag d. 10. september 2019.

Tirsdag d. 8. oktober 2019.

Tirsdag d. 12. november 2019.

Tirsdag d. 10. december 2019.

 

 

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 12. februar kl. 19.00  2019 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kristian Larsen, Kim Magnussen. Allan Bendtzen (mail: ajben@slagelse.dk, tlf. 51274569)

Kim Jepsen

 

Afbud.  ingen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

Kim Jepsen har søgt om hundetræningsbane men ikke fået svar fra kommunen.

Der har været en henvendelse om regulering af krager og råger på Golf banen.

Hvis man ønsker opsat en rovfugle/Uglekasser kan man kontakte kommunen.

 

Kredsmøde d. 9. marts 2019. Damme Kro Møn (165 kr. pr deltager.)

1049489 Jørgen Lang

Carlo Olsen

Kim Jensen

Gert Jensen

Lene Jensen

Kristian Larsen

 

Jørgen sørger for tilmelding.

 

Program for 2019.

 

Deadline for bladet er 1. marts.

Lerduebanen opstart d. 7. april.  Hver søndag 9.00 – 12.00

Fra maj tillige onsdage 18.00 21.00 – ingen skydning påskedag og pinsedag.

I september kun søndage. Der kan komme ændringer.

 

Indskydning af rifler

Lørdag 27. april 8.00 til 12.00

Søndag den 28. april 8.00 til 12.00

Søndag d. 12. maj 8.00 12.00 Udtrækning af bukke.

 

16. maj bukkemorgen i Revhuset fra kl. 8.00 – 10.00

 

Kommende arrangementer.

 

Ingen

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Duematik a/s oplyser at de nye maskiner kan leveres i slutningen af januar 2019. Der er dog d.d. kun leveret en maskine.

Slagelse Kommune har den 8. januar 2019 meddelt en ny miljøgodkendelse af banen. Der er klagefrist til 7. februar 2019. Kommunen har den 13. februar 2019 oplyst, at der ikke er indkommet klager.

Der har været møde med RGS om etablering af støjvold ved skydebanen. RGS søger selv tilladelse hos kommunen til jordflytning og nedrivning af gammel beboelse og etablering af ny vej.

Der forventes en byggeperiode på ca. 3 år. Aftalen er omkostningsfri for foreningen.

Vi udarbejder projekt for ændringen af banen snarest.

 

 

Eventuelt.

 

Kim Magnussen

Hundetræning søndag formiddag grunddressur. Opstart i Revhuset i

Der undersøges om lån af terræn.

 

Allan Bendtzen

Vi godkender at han bliver ny jagttegnlærer. Lene undersøger med hensyn til kursusforløb. Forening afholder omkostningerne.

 

Bestyrelsesmøder i 2019

 

Tirsdag d. 12. marts 2019.

Tirsdag d. 9. april 2019.

Tirsdag d. 14. maj 2019.

Tirsdag d. 11. juni 2019.

Tirsdag d. 13. august 2019.

Tirsdag d. 10. september 2019.

Tirsdag d. 8. oktober 2019.

Tirsdag d. 12. november 2019.

Tirsdag d. 10. december 2019.

 

 

 

Jørgen Lang

Kasserer/Sekretær

 

 Til top

 

 

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. januar kl. 19.00  2019 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kristian Larsen,

 

Afbud.  Kim Magnussen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser.

 

Julehilsen fra Jagt og skovbrugsmuseets venner. Man kan deltage i hvis man har lyst. Arrangementerne kan ses på deres hjemmeside.

Jægerrådsårsmøde i Kirke Stillinges klubhus den 28. januar kl. 18.30. Bestyrelses bedes møde.

Der har været møde om havvindmøller syd for Omø. Der kan opstå problemer med en kabelfremføring over Madevejen og hen over skydebanen.

Forhold omkring nyjægere blev drøftet. Foreningen mener det hører under Jægerrådet.

Til næste møde indkaldes jagthundeinstuktør og evt. kommende jagttegnslærer.

Kasserposten er ændret i Sparekassen Sjælland-Fyn. Fuldmagter er underskrevet. Danske Bank afventer, da det er et spørgsmål om foreningen afvikler disse konti.

Jørgen kontakter DJ om kasser ændringen og kontakter Lise om overdragelse af regnskabet. DJ har et Kassererkursus som han tilmeldes.

 

 

Program for 2019.

 

Deadline for bladet er 1. marts.

Drøftes skydetider i skydebaneudvalget.

Riffel. Indskydningerdatoer oplyses af Ole Madsen

Der afholdes Bukkemorgen i Revhuset.

 

 

Kommende arrangementer.

 

Ingen

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Duematik a/s oplyser at de nye maskiner kan leveres i slutningen af januar 2019.

Kommunen har udarbejdet udkast til miljøgodkendelse. Jægerforbundet har sendt bemærkninger til udkastet.

Slagelse Kommune har den 8. januar 2019 meddelt en ny miljøgodkendelse af banen. Det er meget positivt og hurtigere ned forventet.

Per arbejder videre med RGS om etablering af støjvold ved skydebanen.

Der afholdes et møde i skydeudvalget med henblik på udarbejdelse af detailprojekt for banen.

 

Bestyrelsesmøder i 2019

 

Tirsdag d. 12. februar 2019.

Tirsdag d. 12. marts 2019.

Tirsdag d. 9. april 2019.

Tirsdag d. 14. maj 2019.

Tirsdag d. 11. juni 2019.

Tirsdag d. 13. august 2019.

Tirsdag d. 10. september 2019.

Tirsdag d. 8. oktober 2019.

Tirsdag d. 12. november 2019.

Tirsdag d. 10. december 2019.

 

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. december kl. 19.00  2018 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen, Kristian Larsen

 

Afbud.  Kim Magnussen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser

Jagt i Korsør Lystskov d. 6. december. Der blev skudt 2 krikænder 2 gråænder, 2 harer og 13 fasanhaner.

Der har været en forespørgsel fra et medlem om at være jagttegnslærer, vi inviterer ham til næste møde.

Der har været fremsendt et spørgeskema fra Danmarks Jægerforbund, angående indsats af forskellige politiske mål. Formanden svarer på skemaet.

Der har været en forespørgsel fra jægerrådsformanden om forenings syn på havvindmøller syd for Omø. Foreningen er principielt ikke imod vindmøller og efter undersøgelser ved Rødsand der er normal kun problemer hvis havvindmøller står i rovfuglenes trækruter.

 

Generalforsamlingen

Evaluering. Det var en rolig generalforsamling og vi har ikke forhold der samles op på.

Kassererskiftet er i gang. Der er indleveret papirer til Sparekassen Sjælland.

 

Konstituering

Valg af næstformand – Kim Jensen fortsætter

Valg af sekretær - Jørgen Lang fortsætter sammen med kasssererjobbet.

 

Kommende arrangementer

Der skal nedsættes et hundeudvalg. Kim Magnussen indkaldes til næste møde.

Forslag til nye arrangementer Slagter/vildtretter  i 2019.

Vi skal udarbejde program for 2019. Optages på næste møde.

Samtlige bedes komme med forslag til nye aktiviteter.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Duematik a/s oplyser at de nye maskiner kan leveres i januar 2019.

Vi undersøger kommunens tidshorisont angående ansøgningen om den nye miljøgodkendelse.

Kommunen har efterfølgende meddelt, at den forventes først i det nye år.

 

Bestyrelsesmøder i 2019

Tirsdag d. 8. januar 2019.

Tirsdag d. 12. februar 2019.

Tirsdag d. 12. marts 2019.

Tirsdag d. 9. april 2019.

Tirsdag d. 14. maj 2019.

Tirsdag d. 11. juni 2019.

Tirsdag d. 13. august 2019.

Tirsdag d. 10. september 2019.

Tirsdag d. 8. oktober 2019

Tirsdag d 12. november 2019.

Tirsdag d. 10. december 2019.

 

 

 

Eventuelt.

 

Vi får gjort rent i vores lokale sammen med de øvrige foreninger i Revhuset. Der forventes et forbrug på 2 timer a 150 kr. i timen.

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. november kl. 19.00  2018 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen

 

Afbud. Kim Jensen, Kristian Larsen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser

Bestyrelsesmøde i oktober blev aflyst.

Kim Jepsen undersøger om der er et areal som kan anvendes til hundetrædning f. eks den gamle stadion på Ørnumvej eller et andet areal.

Jagt i Korsør Lystskov d 6. november. Der blev skudt 6 krikænder 4 gråænder, 1 hare og en sneppe.

 

Generalforsamlingen

Der er ingen oplysning medlemmernes indmeldelses år. Nåle kan derfor kun uddeles hvis medlemmerne selv gør opmærksom på de er berettiget et en jubilæumsnål.

Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

 

 

Kommende arrangementer

Der er jagt i Korsør Lystskov den 6. dec.

Der afholdes 2 andejagter, deltagere indkaldes vis sms 3 dage før.

 

Forslag til nye arrangementer Slagter/vildtretter  i 2019.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Ansøgning om miljøgodkendelse er indsendt.

Foreningen har godkendelse fra Slagelse Kommunes ejendomsadministration til der kan etableres en støjvold.

Der skal søges om myndighedstilladelse hos kommunen og der skal søges byggetilladelse til maskinhuse m.v. Disse tilladelser kan ikke gives før miljøgodkendelsen er givet.

 

Bestyrelsesmøder i 2018

11. december

 

 

Eventuelt.

 

ingen

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. august kl. 19.00  2018 i Revhuset.

 

(bestyrelsesmødet var flyttet en uge frem)

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Kim Jensen, Gert Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Jørgen Lang

Afbud. Kristian Larsen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser

Låsesystem på Revhuset er udskiftet. Vi har pt ikke modtaget de nye nøgler.

Magnus er tilmeldt hundeinstruktørkursus.

Der er kommet et nye medlemmer. Vi har ikke modtaget udmeldinger som følge af oprettelse af Trelleborg Jagtforening.

 

 

Bladet

Bladet udsendes med post som vi plejer

Der er deadline til bladet 1. september.

 

 

Kommende arrangementer

 

Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke Den 21. oktober kl 16.30. Der er efterfølgende spisning i præsteboligen.

 

Biks og Banko i Revhuset den 23. oktober kl 18.00. Der tilmelding til Lene.

 

Jægeraften hos Slagelse Camping og Outdoor, Karolinevej i Slagelse den 25. oktober  kl 19.00.

 

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Der har været afholdt på banen med Jan Rygård fra Danmarks Jægerforbund, Slagelse Kommunes miljøafdeling og ejendomsadministration.

Der påbegyndes  udarbejdelse af ny miljøgodkendelse  som indsendes til kommunen. Kommunens ejendomsadministration foranlediger politisk accept af en støjvold på banen.

Jagtforeningen og DJ står herefter for etablering sammen RGS.

Kastemaskiner m.v. til sportingbanen skal hjemtages fra fabrikken. Det undersøges hvorledes økonomien kan ske da maskinerne skal betales før tilskuddet kan hjemtages fra skydebanepuljen.

 

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

 

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 11. september kl. 19.00  2018 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Kim Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen

Kim Jepsen

Afbud. Per Pedersen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser

Kim Jepsen oplyste at der afholdes møde på Postgården i Skælskør angående havvindmøller syd for Omø sammen med DOF og Naturfredningsforeningen.

Weekendens sommermarked på Panzermuseum east er ok.

 

Bladet

Bladet er ved at være færdig til udsendelse

Dagsorden til generalforsamling udarbejdes af Jørgen sendes straks

 

Kommende arrangementer

 

Jagt i Lystskoven afholdes den 8. november, og 6. dec. Deltager udtrækkes på Jægeraften

Der er ikke fastlagt tidspunkt for andejagter.

 

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Der har været afholdt yderligere et møde på lerduebanen med Jan Rygård og Morten Thim Jensen fra Danmarks Jægerforbund (DJ).

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem foreningen og DJ. DJ´s skydekonsulenter udarbejder en ansøgning om ny miljøgodkendelse af banen. Aftalen er gratis for foreningen.

DJ fremsender nyt forslag til baneindretning i uge 38.

Foreningen har modtaget accept fra kommunen (som ejer af arealet) til den videre udbygning. Der kan således indsendes et projekt til myndighedsbehandling d.v.s i første omgang ansøgning om  miljøgodkendelse.

Kastemaskiner m.v. til sportingbanen skal hjemtages fra fabrikken. Vi opbevarer maskinerne indtil montering og betaler 75 % af tilbudsprisen. Tilskuddet fra skydebanepuljen kan således hjemtages. Det resterende beløb betales når maskinerne er monteret og fungerer. Foreningen råder den nødvendige kapital på foreningens bankkonti. Det er herefter muligt at søge nye midler fra skydebanepuljen.

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni kl. 19.00  2018 i Revhuset.

 

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Kim Jensen,

Carlo Olsen, Kristian Larsen,

Jægerrådsformand Kim Jepsen.

Afbud: Per Pedersen

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

 

 

Meddelelser

 

Kim Jepsen mødte angående Jesper Schyttes oplysninger på Facebook om trafikpåkørsler af råvildt på Skovvejen i Korsør ved Lystskoven. Jesper Schytte har ikke sørget for at dyrene blev eftersøgt med registrerede schweisshunde. Der er ved trafikpåkørsler ikke lovkrav om tilkaldelse af registrerede schweisshunde. Han må dog kun eftersøge hvor han har jagtret og kun i jagttiden. Der er således ikke oplysninger om overtrædelse af jagtloven men vi bør fremover være opmærksomme på hvad der foregår og eftersøgningerne kun sker med de registrerede schweisshunde.

 

Hornblæsere kommer til marked ved Pansermuseum.

 

Der har været afholdt et kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne i Revhuset. Der var 15 deltagere.

 

Brunch og banko den 24. juni 2018 i Revhuset er aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

 

Fryser i udhuset bliver tømt – Lene sørger for dette

 

Sct. Hans på torvet. Kristian stiller op med med laiser

 

Udtrækning af bukke: Lystskoven Kristian Larsen har skudt en buk. Jens Schrøder er også udtrukket. På Golfbanen blev Henning ? og Jes Nissen udtrukket.

 

Til Bukkemorgen var mødt 22 personer med 3 bukke

 

Kommende arrangementer

 

Ingen bemærkninger

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Status - uændret.

 

 

Persondataloven

 

Vi skal gennemgå samtlige forhold om vores brug af person data.

Formanden gemmer tilmeldinger og udmeldinger i våbenskab.

Foreningen har herudover kun elektroniske oplysninger om medlemmer på SMS kæden.

Ved udsendelse fa blad rekvireres labels fra Jægerforbundet.

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 

 Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj kl 19.00  2018 i Revhuset.

 

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Kim Jensen,

Carlo Olsen, Kristian Larsen, Per Pedersen

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

 

 

Meddelelser

 

Jagt og Skovbrugsmuseet har sendt en invitation til generalforsamling. Foreningens medlemmer kan deltage hvis de har lyst

 

Slagelse festuge ønsker vi deltager den 24. juli – vi kan ikke deltage.

 

Affaldsindsamling den 23. april – der deltagelse af jægere og der blev indsamlet en stor mænged skrald.

 

DJ reprænsentantskabsmøde den 5. maj 2018. Jørgen Lang deltog. Det var en rolig dag uden de store diskussioner. 

 

Kommende arrangementer

 

Bukkemorgen d 16. maj. Lene sørger arrangementet

 

Panzermuseum . 15-16 september - jægerrådet kommer med stand og skydebiograf.

Der afholdes formøde den 6. juni. Kristian Larsen er tovholder.

 

24. juni  2018 afholdes brunch/banko i Revhuset kl 11.00 sammen med de øvrige foreninger  i Revhuset. Tilmelding til Lene Jensen

 

Der afholdes et Hygienekursus 6. juni  2018 i Revhuset.

 

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Der arbejdes fortsat på miljøgodkendelse.

 

 

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

12. juni

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Jørgen har fået materiale angående den nye persondataloven 25 som træder i kraft den 25. maj 2018. Der kommer en orientering på næste møde.

 

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. marts 2018 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.

Carlo Olsen. Kristian Larsen

 

Afbud: Ingen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 Meddelelser

 Foreningen tilmelder følgende medlemmer til uddannelse som riffelinstruktør:

Magnus Albertsen, Kristian Albertsen og  Kim Jensen. Kursusudgifterne afholdes af foreningen 

Foreningen kan godkende Lars Larsen som riffelinstruktør. Uddannelse er udenfor for foreningen regi men foreningen skal godkende personen.

Det er aftalt at formanden får en årlig godtgørelse til telefon på 1500 kr.

 

Der har været afholdt Kredsmøde i Damme kro på Møn den 10. marts 2018.

Fra foreningen deltog Lene Jensen, Gert Jensen, Kristian Larsen, Per Pedersen og Kim Jensen.

Til Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab blev Jørgen lang valgt.

 

Bladet

 Det undersøges om der kan afholdes et Hygienekursus i Revhuset. Selve Kurset afholdes af Jægerrådet og kredsen.

 

Det forlægges kommende  generalforsamling om bladet kan udsendes elektronisk, da portoen er ret omkostningskrævende. Der skal dog stadig være mulighed for at modtage bladet med post i papirudgave.

  

Kommende arrangementer

 

Ingen arrangementer.

 

Jægerrådet / Kredsen afholder kursus for reguleringsjægere i Revhuset den 17. – 18. marts 2018.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Per kom med skitse til etablering af en sportingbane på Stigsnæs. Sportingbanen etableres ved siden af eksisterende lerduebane.

Det aftaltes af Jørgen måler arealet op og laver tegninger over indretningen.

 

 

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

10. april

08. maj

12. juni

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2018

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.

Carlo Olsen.

Ole Madsen, Kim Jepsen

Afbud: Kristian Larsen

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

Meddelelser

 

Bestyrelsen var til jægerrådsmøde Slagelse den 6. februar 2018 i Kr. Stillinge Jagtforenings klubhus. Der var stort fremmøde og Jørgen Lang er indstillet til repræsentantskabsmødet den 5.maj i Vingsted. Endelig valg sker dog først ved kredsmødet den 10. marts. 

 

Lene har udarbejdet et forslag til annoncering af jagter på kommunens arealer. Jagterne annoncers på kommunens hjemmeside. 

 

Kim Lindholt anmodes sørger for der afholdes et kursus for jagttegnsaspiranter i år.

 

Kredsmøde. Lene tilmelder 6 personer. Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Per Pedersen, Kristian Larsen, Carlo Olsen.

 

Foreningsmærker til biler, vi har ikke flere.  Lene undersøger prisen for fremstilling af nye.

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Status for udbygning. Der har efter at  foreningen har fået en 30 års kontrakt for leje af banen været et møde med Jan Rygård fra Jægerforbundet angående udarbejdelse af en ansøgning om udarbejdelse af ny miljøtilladelse i forbindelse med etablering af en sportingbane samt udvidelse af skydetid. Der skal tillige udarbejdes en ny lokalplan. Udvidelse af baneaktiviteterne forventes at kunne ske i 2019.

 

Bladet

 

Tidsplan og bladindhold.

 

Lerduebanen Stigsnæs.  Der er opstart søndag den 1. april (1. påskedag) og der skydes hver søndag i april måned. Fra maj til september skydes hver søndag og onsdag. I september skydes hver søndag. Der er ingen præmieskydning men der kan uddeles nogle præmier ved sidste skydning.

 

Indskydning rifler på Lilleø. Lørdag 5. maj og lørdag den 12. maj fra kl. 8.30 til 12.00

Der er aftenskydning onsdag 9. maj fra kl. 18. Der foretages lodtrækning om regulering af bukke i Korsør Lystskov og på Golfbanen.

 

Der afholdes Riffelprøve søndag den  9. september

 

Jørgen skriver om skydebiografen Hunteres Game Albertslund.

 

Annoncer til bladet klares af Lene og Lise.

 

Der afholdes Jægeraften i Slagelse.

 

Der efterlysning af kasserer i bladet.

 

Kommende arrangementer

 

Program for 2018. Alle bedes komme med forslag til nye aktiviteter.

 

Der af holdes Bukkemorgen i Revhuset. Fra kl 8.00 gratis for medlemmer.

 

Det foreslås at arrangere ture til Skydebiografen i Albertslund. Der kan bookes skydetid ved blot 5-6 deltagere. Der skydes med riffel til bevælige mål og der afgives normalt 40 - 60 skud for 1 time 

 

Der afholdes Jagter i skoven og de kommunale arealer.

 

Der afholdes Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke. Anders har formentlig datoer.

Bestyrelsesmøder i 2018

 

Bestyrelsesmøder i 2018. Det aftaltes hver 2. tirsdag i måneden.

 

13. marts

10. april

08. maj

12. juni

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

Eventuelt.

 

Ole Madsen anmoder om anvendelse af ny mailadresse. olestenbaekmadsen@gmail.com

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2018

 

 

 

Deltagere: Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.

Carlo Olsen

 

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

 

 

Meddelelser

 

Der er kredsmøde i kreds 6 den 10. marts på Møn

Foreningen tilmelder: Lene Jensen, Gert Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Kristian Larsen. Lene tilmelder.

 

Kim Magnusen tilmeldes kursus som hundeinstruktør.

 

Kim Jensen og Magnus Albertsen tilmeldes kursus riffelinstruktør.

 

Der er kommet 3 udmeldelser fra foreningen, herunder tidligere suppleant til bestyrelsen Ole Danielsen.

 

Der er Årsmøde i Jægerråd Slagelse Tirsdag den 6. februar 2018 kl 18.30 i Kirke Stillinge Jagtforenings klubhus på Bildsøvej 211, 4200 Slagelse.

 

Poul Erik er stadig i skydeudvalg.

 

 

 Konstituering

 

Valg af næstformand. Kim Jensen blev valgt

 

 

Generalforsamlingen

 

Evaluering opsamling. Angående kassererposten er det aftalt at.

Revisor Sten K Madsen får fuldmagtmagt til Danske Bank.

Lise Gilså og Lene Jensen får fuldmagt til øvrige konti.

 

Kommende arrangementer

 

Program for 2018. Alle bedes komme med forslag til nye aktiviteter

 

Lerdueskydning. Der forventes skydning som foregående år.

 

Der er indskydning af riffel på Lilleø med lodtrækning om bukkeafskydning

 

Der af holdes Bukkemorgen i Revhuset.

Det foreslås at arrangere ture til Skydebiografen i Albertslund. Der kan bookes skydetid ved blot 5-6 deltagere. Der skydes med riffel til bevælige mål og der afgives normalt 40 - 60 skud for 1 time 

 

Der afholdes Jagter i skoven og de kommunale arealer.

 

Der afholdes Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke.

 

Endelig program udarbejdes på næste møde.

 

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

Bestyrelsesmøder i 2018. Det aftaltes den 2. tirsdag i måneden.

 

13. Februar kl. 19 i Revhuset, udvalgsformænd skal møde.

13. marts

10. april

08. maj

12. juni

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Stigsnæs flugtskydebane, Skydeudvalget har holdt møde med Jan Ryborg fra Danmarks Jægerforbund angående miljøgodkendelse. Skydeudvalget arbejder med forslag til de fremtidige aktiviteter efter foreningen har fået lejeaftale med Slagelse Kommune om arealet.

 

 

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2017

 Deltagere: Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.

Afbud. Carlo Olsen

 Godkendelse af det sidste referat. ok

  

Meddelelser 

Mike Windsor har fremsendt et brev hvori han meddeler at have trukket sig fra bestyrelsen og kassererposten.

Kassererposten – varetages af Lise Gilså sammen med Formanden indtil næste generalforsamling.

 

Jesper Schytte, meddelte på generalforsamlingen at han trak sig fra bestyrelsen.

 

Der er modtaget en udmeldelse fra Leif Hansen, Magleby.

 

Konstituering

 Valg af næstformand.  Udsættes til næste møde.

 Valg af sekretær. Jørgen Lang.

Fordeling af poster efter generalforsamling.

 Flugtskydningsudvalg: Per Pedersen.

 Skovudvalg:  Kim Jensen og Gert Jensen.

 Husudvalg: Lene  Jensen, Gert Jensen  og Anders Nielsen.

 Jagttegn:  Kim Lindholdt.

 Strandjagt:  Kristian Larsen

 

Generalforsamlingen

 Evaluering:  Referat fra Per og Lene samskrives samles af Jørgen.

 Hjemmeside opdateres

 Kommende arrangementer

 Der er planlagt andejagt i Søskær mose den 28. december. Kl. 14.30. 

 Bestyrelsesmøder i 2018

 

Tirsdag den 9. januar 2018.

 Øvrige bestyrelsesmøder i 2018 fastsættes på næste møde

 Eventuelt.

 intet 

Jørgen Lang

Sekretær

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. November 2017

 

 

 

Deltagere: Anders Nielsen, Ole Danielsen, Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Jesper Schytte.

Afbud. Per Pedersen, Mike Windsor

 

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat.

Jesper og Ole kan ikke godkende det. Det gælder også sidste bestyrelsen.

Der var ikke medlem der ikke var noteret.

Der er fremsendt følgende bemærkninger:

Det er altså lidt vigtigt, at du fremsender nyt og rettet referat, når der på et bestyrelsesmøde er gjort indsigelse mod det foregående.

Og det er stadig ikke rettet, at også Ole var til stede. Han var jo netop stemmeberettiget i mit fravær forrige gang.

Jeg mangler desuden i nærværende referat fra sidste møde, at der fra flere blev gjort indsigelse mod Anders Nielsens subjektive fremlægning af min sag til det forrige bestyrelsesmøde.

Og jeg må insistere på, at dette bliver påført referatet !

 

 

 

 

 

Meddelser

 

Jagt i skoven der var et godt resultat

16 stk vildt – 1 sneppe 4 harer, 1 krikand og 1 gråand 9 fasaner.

Fin afvikling af jagten.

 

Skydebanen Stigsnæs, der skal underskrives kontrakt i morgen d. 15, november  2017. Det er en 30 årig kontrakt på brug af arealet til skydebane.

Der er tillige mulighed for træning med  bue – plads hundetræning og en sportingbane.

 

 

Generalforsamlingen

 

Tirsdag d. 28. november 2017 i Eggeslevmagle Forsamlingshus.

I grund af fravær af sekretær Jørgen skriver Lene og Per referat

Æresbeviser  uddeles straks efter velkomst.

Der foreslås Per Madsen som dirigent.

 

 Angående bestyrelsesmedlem Jesper  Schytte

Der var nogen diskussion hvad der er korrekt og om nogen omsås sandheden.

Der er fremsendt en mail fra Jægerforbundet formand Claus Lind angående Hovedbestyrelsens holdning.

Ole Danielsen gav udtryk der udtalt direkte  usandheder  fra Anders.

På grundlag  af ovennævnte besluttede bestyrelsen at:

Det indstilles til generalforsamlingen om en afstemning om der fortsat er tillid til Jesper som bestyrelsesmedlem I foreningen. Der gives Jesper et 20 min indlæg om sine synspunkter.

 

 

Kommende arrangementer

Andetræk  der er 9 deltagere på listen. Afholdes når vejret er til det

 

 

Eventuelt.

 

Angående afskydning af dyr i skoven og på golfbanen betales der  500 kr. pr dyr (kødprisen).

Indtægten anvendes tik fodring.

 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 12. december kl 19.00 i Revhuset.

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 17. oktober 2017

 

 

 

Deltagere: Anders Nielsen, Ole Danielsen, Mike Windsor, Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen lang, Jesper Schytte

Afbud. Per Pedersen

 

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat.

Mike var til stede

Per  var til stede

Jesper havde meldt afbud.

 

 

Angående Jesper  Schytte

 

Jesper oplyste, at der er sendt mails rundt som er brudstykker af et længere forløb. Der mangler hele tråden. DJ har  selv oplyst, at herreløse katte må skydes men man må ikke andres katte. Angående de rundsendte billeder var den ene kat taget direkte på fersk gerning ved en fasanvoliere eller anden kat var død fordi den gik i mårfælde.

Jesper tager afstand fra den ulovlig opsatte høgefælde. Opsætning af skrubbegarn som er spændt ud i høgens indflyvningsruter er lovlig. Høgen hænger ikke fast men bliver kastet tilbage. Det er en forudsætning at skrubbegarnet er spændt op således at høgen ikke hænger fast.

Jesper var bevidst om det var heldigt af lægge billeder af katte ud på Facebook.

 

Det er ikke et spørgsmål om direkte bevislige ulovligheder men et spørgsmål om uacceptable holdninger fra en af DJ valgt tillidsmand. Der foreligger mails både fra DJ – Kredsen og Slagelse Jægerråd.

 

Det blev aftalt der søges nærmere dokumentation fra DJ- Kredsen og Slagelse Jægerråd og sagen tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Siden sidste møde.

 

Blishønejagt aflyst på grund af blæst. Der er i øvrigt meget ingen blishøns i Noret.

 

Fremadrettet.

 

Jagtgudstjeneste – der er allerede udsolgt til spisning.

Der mangler en til hjælp med middag – Der høres Henrik Kjærside eller forsamlingshuset

Biks og Banko der er tilmeldt 21 – de øvrige foreninger stiller med resten.

Der er Jægeraften den 26. oktober på Lundemøllen ved Fuglebjerg – bukketrofæer medbringes.

 

 

Eventuelt.

 

Ungjægerjagt. Kim Jepsen kontaktes angående deltagere.

Ved andejagten opstod et uheld hvor en løbende dame faldt over snoren til sin hund, da denne blev forskrækket over en apportørhund. Damen kom kun lettere til skade.

 

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

 

Bestyrelsesmøde den 03. oktober  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Bestyrelsen   Kristian Larsen, Gert Jensen,  Lene Jensen, Anders Nielsen,

Afbud: Per Pedersen Mike Windsor, Jesper Schytte,

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde.

Bemørkninger

Per Pedersen deltog

Spar Nord  præmie bruges til skydebanen  var på  5000 kr.

Anders har deltaget  i artikel til Sjællandske om  jagt og  regulering af duer .

 

 

 

Meddelelser

 

Generalforsamlingen

Foreningens generalforsamling afholdes tirsdag den 28. november i Eggeslevmagle Forsamlingshus kl. 19.00.

Der er åbenbart opstået et problem omkring valg af formand, hvor det er foreslået at Anders fortsætter et år mere. Efter vedtægterne er alle valg 2 årige.

Gert Har efter sidste bestyrelsesmøde har kontakt med Ole Danielsen pr tlf. og spurgt om han var klar til overtage formandsposten , hvilke han gentagen gange har bekræftiget.

Anders stopper som formand ved generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er tirsdag den 28.. november  - Jørgen kan ikke komme pga ferie i Tyskland.

 

 

Kommende arrangementer 2017

 

Jagtgudstjeneste afholdes den 22. oktober kl. 16.30. Tårnborg Kirke..

Der er lidt spise bagefter -

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00.

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december.

Lodtrækningssedlerne til de forskellige jagter leveres på jægeraften.

 

 

Blishønejagt  afholdes den  7. oktober  og 2. december . jagterne udsættes til lørdagen efter hvis vinden er over 8 s/m.

 

Andejagter

Der er er en på torsdag.

 

Jægeraften / bukkeaften 26. oktober på Lundemøllen  kl. 18,30 ved Fuglebjerg

Bukke – trofæ -  Jørgen

Lene og gert sørger for portvin og røget vildt.

 

 

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

 

 

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Miljøstyrelsen  har en skydebanepulje på 1 mill kr. til uddeling inden oktober . Per undersøger det nærmere

Det forventes, at foreningen kan indgå en 30 års lejekontrakt med Slagelse Kommune om Skydebanen på Stigsnæs. Der bliver tale om udvidelse af aktiviteterne da der etableres en sportingbane og buebane samt områder til hundetræning. Det forventes endvidere at omkostningerne til etablering af sportingbane kan dækkes at tilskud så foreningens omkostninger til etablering bliver meget begrænset.

Det forslås Poul Erik Olsson og Martin Holm på grund af deres mangeårige arbejde på skydebanen udnævnes til æresmedlemmer.

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

 

Bestyrelsesmedlem Jesper Schytte

Foreningen har fået en henvendelse fra DJ kreds 6 v. formand Sven Erik Johannesen som på grundlag af oplysninger fra  DJ ikke fandt,  at Jespers markante udtalelser på FB  var i overensstemmelse  med hans tillidspost som vildtrådgiver, da der aldrig må være tvivl om DJ holdning til etiske forhold og jagtlovsovertrædelser . Jesper havde herefter trukket sig som vildtrådgiver.

Slagelse Jægerråd  har efterfølgende på grundlag mails fra de respektive formænd, oplyst, at tilliden til Jesper ikke længere er tilstede.

Bestyrelsen anmoder på grundlag heraf Jesper om frivilligt at trække sig fra bestyrelsesposten i Syd-VestSjællands Jagtforening og Slagelse jægerråd.

Såfremt Jesper ikke trækker frivilligt, indstilles Jesper til eksklusion fra DJ på førstkommende generalforsamling

 

 

 

Næste møde: Tirsdag den 14. november  2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 05. september  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Kristian Larsen, Gert Jensen,  Lene Jensen, Anders Nielsen,

Afbud:  Per Pedersen Mike Windsor, Jesper Schytte, Jørgen Lang

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Anders har modtaget en henvendelse om et reklame spot for Spar Nord. Det skulle noget omkring Tårnborg og jagt med udtrykket – så blev det gjort.

Spottet giver en reklame indtægt på 3000,00 kr som bestyrelsen anbefalet gik til skydebanen til skydebanen på Stigsnæs.

 

Sjællanske har også henvendt sig til Anders og Sydvestsjælland jagtforening med en artikel om duejagt med forskellige indlæg om duejagt.  Det har han også sagt ja tak til at medvirke i.

 

Der er utilfredshed med mødetilgang til vore bestyrelsesmøder da vi har store beslutninger der skal tages hensyn til.

 

 

Kommende arrangementer 2017

 

Angående program i efteråret

 

Jagtgudstjeneste afholdes den 22. oktober kl. 16.30. Tårnborg Kirke.

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00.

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december.

Lodtrækningssedlerne til de forskellige jagter leveres på jægeraften eller til til et bestyrelsesmedlem så de kan tage det med.

Kim Jepsen bliver gjort bekendt med at inviterer 3-4 personer fra de andre jagtforeninger til jagt i skoven Slagelse – Hashøj – Stillinge - Skælskør og der skal gives besked på jægeraften.

 

Blishønejagt  afholdes den  7. oktober  og 2. december . jagterne udsættes til lørdagen efter hvis vinden er over 8 s/m. Man kan tilmelde sig smsordningen og herved  får en sms.

 

Andejagter – Jesper  kontaktes

 

Jægeraften / bukkeaften 26. oktober på Lundemøllen  kl. 18,30 ved Fuglebjerg

 

Foreningens generalforsamling afholdes tirsdag den 28. november i Eggeslevmagle Forsamlingshus kl. 19.00.

Bestyrelsen har opfordret Anders til at tage et år mere da vi syntes der er for lidt fremmøde til at tage beslutninger

han har sagt ja. og Ole Danielsen venter 1 år så de kan samarbejde så han kan blive sat ordentlig ind på posten.

 

 

Bladet – Der er deadline 1. september med oplysninger/artikler. og annoncer.

Materiale sendes til Henrik Kjærside

 

 

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

 

 

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Miljøstyrelsen  har en skydebanepulje på 1 mill kr. til uddeling inden oktober . Per undersøger det nærmere

 

 

 

Eventuelt.

 

 

 

 

Næste møde: Tirsdag den 3. oktober  2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Jørgen Lang, Kristian Larsen, Gert Jensen, Mike Windsor, Jesper Schytte

Afbud: Anders Nielsen,  Per Pedersen

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Kasser skiftet er ved at være på plads i banken.

 

 

 

Kommende arrangementer 2017

 

Punktet blev  ikke drøftet

 

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

 

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen. Tages op på næste møde.

 

 

Eventuelt.

 

Der blev ikke besluttet noget på mødet. Der var en del løs snak diverse emner.

 

 

Næste møde: Tirsdag den 8. august 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den 02. maj  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Jørgen Lang, Anders Nielsen, Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen, ,

Afbud: Jesper  Schytte, Mike Windsor, Per Pedersen

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

Mødet den 4. april 2017 blev aflyst.

 

Meddelelser

 

Jagtforeningen  har modtaget en henvendelse  om trykning af medlemsblad. Vi holder fast i de lokale.

 

 

Kommende arrangementer 2017

 

Bukkemorgen – Lene og Gert  sørger for  bukkemorgen. Der en flaske vin til den største

 

Riffeludvalget  trækker jæger til bukke Efter indskydning

Der er 4 bukke -  2 i skoven og 2 på golfbanen.

 

 

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

 

Tirsdag d. 13 juni                          uge 24

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen. Tages op på næste møde.

 

 

Eventuelt.

 

Mike anmodes om en mail omkring status på skiftet i kassererjobbet t fra Lise.

Er skiftet i orden med bankerne og er der ændringer i forretningsgangen.

 

 

 

Næste møde:   Tirsdag den 13. juni 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

Referat af Bestyrelsesmøde den 07. marts  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere  Mike Windsor, Jørgen Lang, Anders Nielsen, Ole Danielsen, Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen, Per Pedersen,

Afbud: Jesper  Schytte

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Anders har anmodet om et møde med kommunen angående skydebanen.

 

 

Kredsmøde

 

Kredsmøde lørdag den 11. marts  2017  Damme Kro på Møn

Foreningen deltager med:  

1                           Anders Nielsen

2                           Mike Winsor

3                           Jørgen Lang

4                           Jesper    Schytte

5                           Kristian  Larsen

 

Anders og  Mike kører

 

Arrangementer 2017

 

Bladet deadline 1. marts. Anders har afleveret  - Ole D har sendt

 

Vi prøver med bukkemorgen d. 16 maj. I Revhuset.  Fra Kl  8.30 – gratis brunch for medlemmer.

 

Jægeraften Lundmøllen Fuglebjerg torsdag den 26.oktober kl. 19.00

 

Jagttegnskursus.

Foreningen undersøger om det muligt at uddanne en ny jagttegnslærer. Det undersøges med hensyn til kurser i DJ.

(Næste møde) Kristian undersøger med kurser.

 

Kim Nør Magunsen, hundeindstruktø

 

Jagtgudstjeneste sidst i oktober. Tidspunkt ikke fastsat søndag den 8 oktober kl. 16.30 evt 22. oktober

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december

 

Andetræk  i Skoven. Datoer er ikke fastsat

 

Indskydning  af rifler. Der er åbenhusarrangemet den 29. april fra 09 til 13.00 sammen med DGI og DJ – der skydes på 200m

Indskydning lørdag d. 6. maj og søndag d.14 maj fra kl  08.00 til 12.00. Bukke udtrækkes blandt dem der har indskudt  riffel på banen. Ved øvrig regulering af dyr skal riffel være indskudt inden for det sidste år. Hvis det ikke er i foreningens regi skal deltager selv dokumentere indskydningen.

 

Lerduebanen  Stigsnæs  Der startes første søndag i april. I april skydes  søndage  9.30 til 12.00

I maj, juni, juli og august skydes søndage fra 9.30 til 12.00 og onsdage fra 18.30 til 21.00. Der er ingen skydningen 1. pinsedag d 4. juni 2017.

I september skydes søndage fra 9.30 til 12.00

Kontaktperson. Per Pedersen. Tlf

 

 Foreningens generalforsamling afholdes torsdag den  30. november  i Revhuset kl 19.00

 

Blishønejagter. Datoer er ikke fastlagt. De afhænger af vejrforhold deltager kan tilmelde sig via SMS tjenesten.

 

Jagtforretning på Kalundborgvej, Slagelse har inventeret jagtforeningen til et aftenarrangement. Anders laver en aftale.

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

Tirsdag d. 4. april                          uge 14

Tirsdag d.  2. maj                           uge 18

Tirsdag d. 13 juni                          uge 24

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen. Tages op på næste møde.

 

 

Eventuelt.

 

Næstved Kommune har et projekt om opsætning af Andereder i kommunens søer .

Vi drøfter  på næste bestyrelsesmøde om der er tilsvarende muligheder i Slagelse Kommune.

 

 

Næste møde:   Tirsdag den 4. april 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den 08. februar  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere:  Mike Windsor, Jørgen Lang, Anders Nielsen, Ole Danielsen

 

Afbud: Per Pedersen, Lene Jensen, Gert Jensen, Kristian Larsen. Jesper  Schytte

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Blad deadline 1. marts  (næste møde)

 

Kredsmøde

 

Kredsmøde lørdag den 11. marts  2017  Damme Kro på Møn

Foreningen kan stille med 5 repræsentanter. Pris 160 kr. pr deltager.

1                           Anders Nielsen

2                           Mike Winsor

3                           Jørgen Lang

4                           Jesper    Schytte

5                           Kristian  Larsen

 

Jørgen tilmelder deltagerne

 

Arrangementer 2017

 

Vi prøver med bukkemorgen d. 16 maj. I Revhuset.  

 

Jægeraften Lundmøllen Fuglebjerg torsdag den 26.oktober kl. 19.00

 

Jagttegnskursus.

Foreningen undersøger om det muligt at uddanne en ny jagttegnslærer. Det undersøges med hensyn til kurser i DJ.

(Næste møde)

 

Jagtgudstjenset sidst i oktober. Tidspunkt ikke fastsat

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december

 

Andetræk  i Skoven. Datoer er ikke fastsat

 

Indskydning  af rifler. Datoer ikke fastsat. Bukke udtrækkes blandt dem der har indskudt  riffel på banen. Ved øvrig regulering af dyr skal riffel være indskudt inden for det sidste år. Hvis det ikke er i foreningens regi skal deltager selv dokumentere indskydningen.

 

Lerduebanen  Stigsnæs  Der startes første søndag i april. I april skydes  søndage  9.30 til 12.00

I maj, juni, juli og august skydes søndage fra 9.30 til 12.00 og onsdage fra 18.30 til 21.00. Der er ingen skydningen 1. pinsedag d 4. juni 2017.

I september skydes søndage fra 9.30 til 12.00

Kontaktperson. Per Pedersen. Tlf

 

 Foreningens generalforsamling afholdes torsdag den  30. november  i Revhuset kl 19.00

 

Blishønejagter. Datoer er ikke fastlagt. De afhænger af vejrforhold deltager kan tilmelde sig via SMS tjenesten.

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

Tirsdag d. 7. marts                        uge 10

Tirsdag d. 4. april                          uge 14

Tirsdag d.  2. maj                           uge 18

Tirsdag d. 13 juni                          uge 24

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen.

 

Eventuelt.

 

 

Næste møde:   Tirsdag den 7. marts 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den 10. januar  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Mike Windsor, Jørgen Lang,, Kristian Larsen, Anders Nielsen

Ole Danielsen, Per Pedersen, Lene Jensen, Gert Jensen

Afbud  Jesper  Schytte

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

DJ kursus angående lokalforeninger   tirsdag til 4 april tirsdag fra 17. til 22 i  Stenlille Jagtforenings klubhus. Alle bestyrelsemedlemmer bør deltage. Skal selv tilmelde sig via DJ hjemmeside.

 

Jægerrådsmøde Slagelse  tirsdag den 24. januar i Kirke Stillinge Jagtforenings klubhus,  Bilsøvej 211, Næsby Fed, 4200 Slagelse kl 18,30. Foreningen ser gerne man møder op.

 

Kredsmøde lørdag den 11. marts  2017 på Møn.  Deltagere drøftes  på næste bestyrelsesmøde .

 

 

Arrangementer 2017

 

Punktet er vidredrøftelse fra sidste møde.

 

Vi prøver med bukkemorgen d. 16 maj. I Revhuset.  

 

Jægeraften Lundmøllen Fuglebjerg torsdag den 26.oktober kl 19.00 (Per – Lene og Gert)

 

Jagttegnskursus.

Foreningen undersøger om det muligt at uddanne en ny jagttegnslærer. Det undersøges med hensyn til kurser i DJ.

(Næste møde)

 

Jagtgudstjenset sidst i oktober. Tidspunkt ikke fastsat

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december

 

Andetræk  i Skoven. Datoer er ikke fastsat

 

Indskydning  af rifler. Datoer ikke fastsat. Bukke udtrækkes blandt dem der har indskudt  riffel på banen. Ved øvrig regulering af dyr skal riffel være indskudt inden for det sidste år. Hvis det ikke er i foreningens regi skal deltager selv dokumentere indskydningen.

 

Lerduebanen  Stigsnæs  Der startes første søndag i april. I april skydes  søndage  9.30 til 12.00

I maj, juni, juli og august skydes søndage fra 9.30 til 12.00 og onsdage fra 18.30 til 21.00. Der er ingen skydningen 1. pinsedag d 4. juni 2017.

I september skydes søndage fra 9.30 til 12.00

Kontaktperson. Per Pedersen. Tlf

 

 Foreningens generalforsamling afholdes torsdag den  30. november  i Revhuset kl 19.00

 

Blishønejagter. Datoer er ikke fastlagt. De afhænger af vejrforhold deltager kan tilmelde sig via SMS tjenesten.

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage og helst  i lige uger. .

 

Forslaget blev ikke vedtaget. Der udarbejdes nyt forslag af Mike, Ole og Kristian

 

Tirsdag d. 7. marts                        uge 10

Tirsdag d. 4. april                          uge 14

Tirsdag d.  2. maj                           uge 18

Tirsdag d. 13 juni                          uge 24

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

Eventuelt.

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen.

 

Næste møde: Onsdag 8. februar 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top