REFERAT 2012-2016

Gamle referater fra 2004-2006

Gamle referater fra 2007-2011

Referater fra generalforsamlinger.

På denne side vil der komme referater fra bestyrelsesmøder i SydVestSjællands Jagtforening således at DU har mulighed for at følge med i hvad der foregår i DIN forening.

 

Referat fra HUS udvalgsmøde den 11 Januar 2012
Referat for bestyrelsesmøde den 16 januar 2012
Referat for bestyrelsesmøde den 13 februar 2012
Referat for bestyrelsesmøde den 12 marts 2012
Referat fra møde ang. skydebanen på Stigsnæs den 8 marts 2012
Referat for bestyrelsesmøde den 2 april 2012
Referat fra HUS udvalgsmøde den 12 april 2012
Referat fra bestyrelsesmøde den 9 maj 2012
Referat fra bestyrelsesmøde den 11 juni 2012
Referat af bestyrelsesmøde den 10 september 2012
Referat af bestyrelsesmøde den 8 oktober 2012
Referat fra bestyrelsesmøde den 12 november 2012
Referat fra Generalforsamlingen november 2012

2013

Referat af bestyrelsesmøde den 14 januar 2013
Referat af bestyrelsesmøde den 11 februar 2013
Referat af bestyrelsesmøde den 11 marts 2013
Referat af bestyrelsesmøde den  15 april 2013
Referat af bestyrelsesmøde den 13 maj 2013
Referat af bestyrelsesmøde den 10 juni 2013
Referat af bestyrelsesmøde den 9 september 2013
Referat af bestyrelsesmøde den 14 oktober 2013
Referat af bestyrelsesmøde den 11 november 2013
Referat af generalforsamling den 21 november 2013
Referat af bestyrelsesmøde den 2 december 2013

2014


Referat af generalforsamling den 9 januar 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 10 februar 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 10 marts 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 14 april 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 12 maj 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 16 juni 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 11 august 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 8 september 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 13 oktober 2014
Referat af bestyrelsesmøde den 10. november 2014

2015

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12 januar 2015
Referat af bestyrelsesmøde den 9 februar 2015
Referat af bestyrelsesmøde den  9 marts 2015
Referat af bestyrelsesmøde den 13 april 2015

Referat af bestyrelsesmøde den  maj mangler
Referat af bestyrelsesmøde den  juni mangler

Referat af bestyrelsesmøde den  10 august 2015
Referat af bestyrelsesmøde den  7 september 2015

Referat af bestyrelsesmøde den  oktober mangler
Referat af bestyrelsesmøde den  november mangler

Referat af bestyrelsesmøde den 14 december 2015

2016


Referat af bestyrelsesmøde den 18 januar 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 15 februar 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 14 marts 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 11 april 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 9 maj 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 13 juni 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 8 august 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 12 september 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 12 december 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

Til top
 

Referat af Bestyrelsesmøde den 12. december  2016 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Mike Windsor, Jørgen Lang,, Kristian Larsen,  Jesper Schytte, Anders Nielsen

Ole Danielsen, Per Pedersen

Afbud: Lene Jensen, Gert Jensen,  Jesper Schytte

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

Jubilarer der ikke var mødt til generalforsamlingen får nålen udleveret  af formanden.

Steen K Madsen var  40 års jubilar.

Lise Gilså æresmedlemsskab  i jagtforeningen er  godkendt af DJ

Foreningen skal sende presseoplysninger til til redaktøren af lokalstof i Jæger  Ole Eriksen. Vi i større grad komme med gode historier til  Jæger

Forsikring fra Danmarks Jægerforbund  angående arrangementer er modtaget og kopi skal opbevares på skydebanerne.

DJ kursus angående lokalforeninger   tirsdag til 4 april tirsdag fra 17. til 22 i  Stenlille Jagtforenings klubhus. Alle bestyrelsemedlemmer bør deltage. Skal selv tilmelde sigf via DJ hjemmeside.

Lise og Mike søger selv for at meddele  DJ om kassererskifte

Ved jagten den 8. december i lystskoven blev nedlagt 13 stk. vildt.

 

Konstituering

Næstformand      Lene Jensen genvalgt

Sekteretær          Jørgen Lang genvalgt

 

 

Generalforsamlingen

Evaulering

Medlemstallene burde medtages  i beretningen.

Jagttegnskursister skal fortsat betale indskud ved påbegyndelse af kursus. Foreningen vil tilbagebetale indskuddet når jagtprøven er bestået.

Foreningen undersøger om det muligt at uddanne en ny jagtegnlærer. Det  undersøges med hensyn til kurser i DJ.

Bukkemorgen  den 16. maj det forsøges igen i 2017.

Jægeraften kan forsøges afholdt på Lundemøllen ved Fuglebjerg.

Tages op næste igen på næste møde.

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage og helst  i lige uger. Jørgen udarbejder forslag til næste møde.

 

 

Eventuelt.

Blishønejagt. Vi er blevet kontaktet af  Ole Eriksen fra DJ Vil gerne skrive lidt om jagterne.

Der blev drøftet  tidspunkt  for jagterne, tilrettelægning  og afskydning

Ved vindhastigeher over 10 sekm. aflyses jagterne. Tages op igen på næste møde.

 

Sweapstek ved jagter bør være gevinster og ikke et stk. vildt

 

Næste møde:  Tirsdag  10. januar 2017  i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær
Til top

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde den 12. september  2016 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere:  Lene Jensen,  Gert Jensen, Lise Gilså, Jørgen Lang,, Kristian Larsen,  Jesper Schytte, Anders Nielsen

 

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Der er en anmodning fra lystfiskerne  om vi  ikke bør have arrangementer om torsdage i vinterhalvåret , da lystfiskerne af og til er så mange at de har brug for det store  mødelokale på tagetagen.

Anders  indkalder til møde i Revhusudvalget.

 

Der er dialogmøde om jagttider i Stenlille jagtforening tirsdag den 4 oktober kl 19.00. Mødet er for medlemmer og man skal tilmelde sig via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

 

Hjemmesiden

 

Henrik Kjærside  kunne ikke komme til mødet. Hjemmeside er blevet opdateret.

Henrik mangler referater af forårets bestyrelsesmøder. De sende til ham.

 

 Kommende aktiviteter.

Ungjæger inviteres til andejagter i september – Kristian Kontakter Kim Jepsen angående en liste over disse.

Der er andejagt den 15  og   29. september. Tilmelding  Jesper Schytte på  tlf 40532202  man mødes ved Sommerlyst  ½  time før solnedgang.

Jagt i Korsør Lystskov. Der er fastlagt yderligere en  jagt  torsdag den 8 december.

Jagtdagene sendes til Kim Jepsen som sender den til Slagelse Kommune.

Bladet

 

Deadline for stof er  1. september.

Ander gennemgår sammen med Henrik materialet

Lise sørger for  udsendelse.

 

 

Eventuelt.

 

På Skydebanen i Stigsnæs der er blevet oprettet ordning så det er muligt at betale med mobilpay.

 

 

Næste møde:  10.oktober  2016 i Revhuset kl. 19.00.

Møder i 2016:     14/11 og 12/12

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær


Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den  8. august  2016 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere:  Lene Jensen,  Gert Jensen, Lise Gilså, Jørgen Lang, Anders Nielsen,  Kristian Larsen, Ole Danielsen, Jesper Schytte.

 

 

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

Ole Danielsen,  Steen .Madsen og  Henrik Kjærside blev trukket ud til bukkejagt på golfbanen og skoven

 

 Kommende aktiviteter.

Ungjæger inventeres til andejagter i september – Kristian Kontakter Kim angående  en liste over disse.

Jagtgudstjeneste  kirkebladet  - lene har glemt kirkebladet -  23 oktober fra kl 16.30  ca en time herefter  - forsamlingshuset gule ærter  100 kr  incl. en øl eller vand

Jægeraften med vin og vildtsmagning på Kaorlinevej 2 C kl 19.00

 

Bladet

 

Deadline for stof er  1. september

Hjemmeside bliver ikke a-jorført og der mangler smsbeskeder

 

 

 

Eventuelt.

 

Henrk Kjærside indkaldes til indkaldes til næste møde angående hjemmesiden.

 

Skydebanen  - skydeinstruktørkursus er kan afvikles på banen i Stgsnæs.

Det er ok

 

Sct hans vi er interesseret i deltagelse ved havenen  – Kristian er kontaktperson, der kan eventuelt opstilles en . Skydebiograf..

 

 

 

Næste møde:  12.september  2016 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Møder i 2016:    10/10 - 14/11 og 12/12

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

 

Referat af Bestyrelsesmøde den  13. juni 2016 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere:  Lene Jenssen,  Gert Jensen, Lise Gilså, Jørgen Lang  Kristian Larsen, Per Pedersen, Ole Danielsen, Jesper Schytte.

Afbud:  Anders Nielsen

 

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

 

Meddelelser

 

Jægerrådsmøde – Det blev drøftet  regulering af dåvildt m.v på Omå  så der ikke meget for der vedrørte foreningen.

 

Sørbymarked:  Årets stand  var ikke ok og for kedelig.  Standen var alt  for ringe.og der manglede styring.

 

Der er skudt en buk på Golfbanen.

 Kommende aktiviteter.

Sct Hans på Revet aflyses. Lystfiskerne har meldt fra på grund ringe fremmøde de sidste år. Man kan godt komme på revet men der er ikke noget bål. Man skal selv medbringe grill og spisevarer øl og vand kan købes. Det undersøges om vi kan være med  på l havnen næste år

Vi afholder ikke Sct. Hans ikke i år – der sendes sms med aflysning.

Afrskydning af bukke i Lystskoven og på  golfbanen. Vi har 3 yderligere bukke som må skydes. Ole Madsen anmodes om trække 2 bukkejægere mere + den allerede udtrukne suppleant.

Eferårsdyr  reguleres efter lodtrækning på jægeraften i oktober.

 

Bladet

Der blev fastlagt følgende arrangenemter i efteråret foreligge.

 

15- 29  september andejagt

10. november jagt i skoven

18.oktober. Biks og Banko

20. oktober  Jægeraften på Karolinevej – lodtrækning – vinsmagning - bukketrofæer

24.november  generalforsamling

1. oktober  Blishønejagt

3. december Blishønejagt

Jagtgudstjeneste  er endnu ikke fastlagt

 

 

Eventuelt.

 

Ole Danielsen mangler tlf. til Carsten Søvang Nielsen

 

 

Næste møde: 8. august  2016 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Møder i 2016:    12/9 – 10/10 - 14/11 og 12/12

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den  9. maj 2016 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jenssen,  Gert Jensen, Lise Gilså, Jørgen Lang  Kristian Larsen, Per Pedersen, Ole Danielsen

Afbud fra Jesper Schytte, Anders Nielsen

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

 

Meddelelser

 

Deltagelse i Jægerrådsmøde den 10. maj – Gert deltager fra foreningen.

Anders og Ole har været til årsmøde i DJ. Det blev den mest fredsommelige møde i mands minde. Ingen debatter om noget som helst. Formanden Claus Lind blev genvalgt uden modkandidat. Mødet  sluttede allerede ved 14.30 tiden.

Jesper har taget sidste mødes kritik angående hans egne udmeldinger på foreningens vegne til efterretning.

 Kommende aktiviteter.

Ingen

 

Bladet

Til juni mødet skal alle datoer til arrangementer i efteråret foreligge.

Forslag

15- 29  september andejagt

10. november jagt i skoven

18. Biks og Banko

20. oktober  Jægeraften på Karolinevej

24.november  generalforsamling

1. oktober  Blishønejagt

3. december Blishønejagt

Anders har talt med den nye præst i Tårnborg, og hun er meget positiv overfor en jagtgudstjeneste. Jeg skal nu tale med forsamlingshuset f.eks. gule ærter efter arrangementet. Jeg fastsætter derefter sammen med jer hvornår det skal være, men jeg forestiller mig slut Oktober måned. Der skal pyntes op i kirken med trofæer ,vm. Ligesom der skal laves en lille vildtparade uden for. Vi skal også se på om vi skal invitere Kr. Stillinge og Skælskør til at være med.

Anders har fået forespørgsel fra en af ejerne i den nye forretning på kalundborgvej i Slagelse hvor der ud over rideudstyr også sælges jagt og fritidstøj af høj kvalitet. Ejer forespurgte at det kunne være interessant at holde en aften om råvildt, nærmere omkring hvordan man oparbejder en stor og kraftig bestand, også på mindre revirer. Her efter nogle godt tilbud på tøj/ udstyr. 

Eventuelt.

Ingen

 

Næste møde: 13. juni  2016 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Møder i 2016:   8/8 – 12/9 – 10/10 - 14/11 og 12/12

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den  11. april 2016 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen,  Gert Jensen, Lise Gilså, Jørgen Lang  Kristian Larsen,

Afbud fra Jesper Schytte, Lene Jensen, Per Pedersen

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

 

Meddelelser

 

Kim har fremsendt mail d 30. marts 2016 angående foreningens ønsker til  jagten på de kommunale arealer.

Mail fra Jesper Scytte til Kim

 

Fra Sydvestsjællands Jagtforening, har vi talt om følgende:

Der bør åbnes for riffeljagt på mindst 1 seksender buk mere udover den buk, som kan skydes med bue. Denne buk bør skydes i Sortemosen, da det ellers er naboen på Bonderup, der skyder den.

Derudover bør der til efteråret åbnes for regulering af 2 oldgamle råer, som kun tager plads op og holder unge og fødedygtige råer væk fra terrænet. 

For golfbanens vedkommende bør der skydes 2 bukke og 2 gamle råer + 2 lam.

Den hidtidige afskydningspolitik strider klart imod de af DCE og Danmarks Jægerforbunds anbefalede afskydninger, og vi er nødt til at skyde gamle hundyr, hvis vi skal have bestandene op til et sundt niveau igen.

Regulering af krager i Lystskoven bør kunne gennemføres fra 2017...herunder at kommunen søger de nødvendige reguleringstilladelser fra 1. februar til 15. april.

Det er vigtigt, at du også betyder muligheden for fremover at kommunen kan søge en fælles gældende reguleringstilladelse for f.eks. krager i hele denne periode, således, at denne reguleringstilladelse kan gælde for hele Slagelse kommune. Dette kan også gøres for f.eks. måger inde i byerne, hvis de er til gene.

Derudover så har der igen i år været for mange andrikker i byernes småsøer, hvilket har til fælge, at andrikkerne nærmest i flok laver gruppevoldtægt på ænderne, hvilket ofte medfører, at disse drukner. Også her bør der hvert år reguleres i bestanden af andrikker i hele marts måned.

Efterårs og vinterfodringen via den ene foderautomat bag ved Sommerlyst har fungeret efter hensigten, dog bør automaten flyttes til en mindre grantykning i samme område. Dette har vi allerede talt om, da vi var ude at gå.

Ligeledes bør den ene stige beregnet for buejagt bag Sommerlyst kunne suppleres med endnu en stige nede i slugten i granerne, idet det har vist sig, at råvildtet foretrækker denne rute, og dermed er udenfor rækkevidde for en buejæger.

Der bør ligeledes være mulighed for, at buejægeren kan bevæge sig indenfor en radius af 100 meter fra stigerne til fods, og evt. tage ophold på en medbragt jagtstol.

Der er ikke blevet skudt råvildt i Lystskoven i forgangne sæson.

Foderautomat nr. 2 og evt. nr. 3 vil blive opstillet på de aftalte pladser inden 1 september.

De tildelte andejagter vil i 2016 blive afholdt tidligere på sæsonen, da vi ikke fik dem i gang i tide sidste år. Herom nærmere.

 

Bestyrelsen finder helt uhørt og uacceptabelt at et enkelt bestyrelsesmedlem uden om den øvrige bestyrelse udtaler sig foreningens ønsker.

 

Kommende aktiviteter.

Der er indskydning af rifler på Magleø den 23. aprril og den 11. maj. Der er som tidligere en  buk til udlodning, dog kun for medlemmer af DJ. Foreningens medlemmer indskyder gratis. Annoncers i ugenyt og  Korsørposten.

Skydebanen  Stigsnæs er startet op og der skydes hver søndag i april måned og herefter hver onsdag og søndag indtil september hvor der igen kun ser skydning om søndagen. 

 

Bladet

Er udsendt dato. datret  4. april.

Til juni mødet skal alle datoer til arrangenemter i efteråret foreligge.

Jørgen sørger for annoncering Jæger i juni -  Sct Hans -  lerduebanen med  præmieskydning i  og august

 

Eventuelt.

Dansk Jagt og skovbrugsmuseum  af holder generalforsamlig på Eskildsø i Roskilde fjord. Interesserede kan tilmelde sig.

Næste møde: 9. maj  2016 i Revhuset kl. 19.00.

 

Møder i 2016:  13/6 - 8/8 – 12/9 – 10/10 - 14/11 og 12/12

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 


Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den  14. marts 2016 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang  Kristian Larsen, Per Pedersen , Jesper Schytte

Afbud fra Lise Gilså

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

 

Meddelelser

 

Kredsmøde d. 12. marts 2016 på Damme Kro

Alle deltagere syntes at det var godt kredsmøde.

 På grundlag kreds drøftes det om de kommunale Jægerråds arbejde og funktioner var hensigtsmæssige. Man var enige om det er nødvendig at have en kontaktperson til kommunen og man var repræsenteret  i det grønne råd. Det var mere uhensigtsmæssigt at spørgsmål om jagttider og lign. hvor der blev givet indstilling til Danmarks Jægerforbund var repræsentativ når der mødte så få op til årsmøderne.

Sagen kan dog afgøres i foreningen

Kommende aktiviteter.

Ingen

 

Bladet

Fremstillingen af bladet er gang. Samtlige bør tjekke mail fra Henrik ( sendt via Anders i sidste uge) om mangler

Vi prøver noget nyt med en jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke. Der skal være jagthornsblæsere o.s.v.

Riffelindskydning den 23. april  fra kl. 8  til 12 og  onsdag 11. maj fra kl. 17 til 20. Der er som sidste år udloddet en buk blandt de medlemmer der indskyder.

Vi prøver med et kursus om at bygge  din egen skydestige  -  Jesper er tovholder og der er tilmelding

 

 

Eventuelt.

Det blev drøftet om man burde have en maskine til opsamling af lerduer og filtpropper. Skydeudvalget må gerne arbejde videre med ideen og anskaffe en inden for eget budget. Kun større anskaffelser skal godkendes i bestyrelsen

Der bør laves en støberegning  af skydebanen. DJ har en person der kan lave den. Jørgen kontakter ham.

 

Næste møde: 11. april  2016 i Revhuset kl. 19.00.

 

Møder i 2016:   9/5 – 13/6 - 8/8 – 12/9 – 10/10 - 14/11 og 12/12

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den  15. februar 2016 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Lise Gilså, Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang  Kristian Larsen, Per Pedersen 

 

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

Sendes til Per Pedersen

 

Meddelelser

Anders havde haft møde med  Hans Jensen angående regulering af sortfugle  på golfbanen.

På den første reguleringsjagt mødte kun 2 personer  anden jagt blev aflyst på grund af manglende deltagere

Det blev aftalt at Gert Jensen er bestyrelsen kontaktperson angående golfbanen.

Vi forsøger at forberede det noget bedre til næste år.

 

Anders havde modtaget en henvendelse angående en safariaften i Korsør. Der er max plads til 20 personer og der er chance for at vinde en tur til Sydafrika. Pladser udloddes efter først til mølle princippet..

Det lægges på hjemmesiden og der udsendes en SMS meddelelse.

 

Lystfiskerne

Lystfiskerne havde 50 år jubilæum i lørdags. Foreningen har givet 500 kr. til lystfiskernes konto

 

Kredsmøde d. 12. marts

Der er kredsmøde i kreds 6 den 12. marts 2016 på Damme Kro, Møn.

Foreningen er berettiget til møde med 5 personer. Følgende deltager.

6004079704              Andersen Nielsen, Granskoven 50,  4220 Korsør

6004068373              Lene Jensen, Vandkærsvej 25, 4220 Korsør

6004067055              Gert Jensen, Vandkærsvej 25, 4220 Korsør

6004146487              Jesper Schytte, skovvej 100 st, 4220 Korsør

6004073980              Jørgen Lang, Åvej 6, 4261 Dalmose

Jørgen tilmelder personerne til mødet

Kommende aktiviteter.

 

Anders havde undersøgt muligheder for en Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke. Der arbejdes videre med forslaget

 

Skydeudvalget angående flugtskydningsbanen i Stigsnæs holder møde i morgen

Foreningen er ikke indstillet at opsætte et permanent telt på banen

Det undersøges om der er nogen mulighed for at sende personer til eliteinstruktøruddannelse.

 

Bladet deadline er 1. marts. Der mangler datoer fra riffelbanen.

Materiale sendes til Henrik.

 

Eventuelt.

Intet

 

 

Næste møde: 14. mats 2016 i Revhuset kl 19.00.

 

Møder i 2016:   11/4 – 9/5 – 13/6 - 8/8 – 12/9 – 10/10 - 14/11 og 12/12

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den  18. januar 2016 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Lise Gilså, Jørgen Lang, Lene Jensen, Gert Jensen, Kristian Larsen, Jesper Schytte

 

Ole Danielsen, Per Pedersen, Ole Madsen

  

 

 

Dagsorden

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

 

Meddelelser

 

Ingen heller ingen ænder på sidste andejagt i Søskærmose

Lystfiskerne har klaget over at bruger klubhuset hver tordag til jagttegnsundervisning. Anders afklarer sagen med lystfiskerne.

Kim Lindholdt har efter en undervisningsdag ikke kunnet lukke yderdøren. Sagen er meddelt til Kommunen.

Møde med Kim Jepsen og Hans Jensen angående regulering og jagt på golfbanen.

Hans er kontaktperson  om jagter på golfbanen

Der lavet en aftale over 5 år angående regulering af skadevoldende vildt på kommunens jorder. Hver jagtforening skal stille med 5 mand som har legitimationskort.

 

 

Udvalg

Drøftelse af udvalgenes behov og muligheder for at skabe større aktivitet i foreningen

Lerduebanen er åben fra første søndage i april- onsdage fra maj. Til slut af september. Man kunne overveje en lokalpræmieskydning. Det undersøges om mulighed for yderligere øgelse af aktiviteterne f. eks ved afholdelse af skydeprøver.

Det drøftes angående den manglende tilslutning til riffelbanen på Lilleø.

Tilslutning mangler, selv om foreningen har gratis indskydning for medlemmer og med præmie om afskydning af buk.

Vi laver en årskalender

 

Evaulering af Generalforsamlingen

Udsat fra sidste møde.

Buejagt, vi er åbne for et udvalg hvis de der er behov.

Strandjagt – blishønejagt der mangler en kontaktperson. Ole Danielsen har påtaget sig hvervet.

Skovudvalg – Det tages løbene op om der er behov for et udvalg.

Meddelelser i Jæger der er deadline den 1. i hver måned- Vi laver et årsprogram så det kan indrykkes inden deadline

DJ har nyt IT system - vi kan lave en ny hjemmeside i dette system

Budget for foreningen – vi udarbejder ikke et budget.

Vi efterlyser en ny kasserer.

 

 

Kommende aktiviteter.

 

Ingen

 

Eventuelt.

Deltagelse  i Årsmødet  Jægerråd Slagelse kommune  9.  februar 2016 kl 19.00 i Kirke Stillinge Jagtforening

Udsendes via hjemmeside.

 

 

Næste møde: ændres til 15. februar 2016 i Revhuset kl 19.00.

 

Møder i 2016:  14/3 – 11/4 – 9/5 – 13/6 - 8/8 – 12/9 – 10/10 - 14/11 og 12/12

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den  14. december 2015 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Jesper Schytte, lise Gilså, Lene Jensen, Jørgen Lang, Gert Jensen, Kristian Larsen.

Ole Danielsen

 

 

 

Dagsorden

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Konstituering

Lene Jensen genvalgt som næstformand

Jørgen Lang genvalgt som sekretær

 

 

Meddelelser

Andejagt i Søskær Mose. Der var ingen ænder – vi bør lægge andejagtere tidligere på året.

 

Evaulering af Generalforsamlingen

Udsættes

 

 

Kommende aktiviteter.

Alle udvalg inviteres til næste bestyrelsesmøde.

 

 

Møder i 2016

Bestyresesmøder

Mandag  d 18/1 -

8/2 – 14/3 – 11/4 – 9/5 – 13/6 - 8/8 – 12/9 – 10/10 - 14/11 og 12/12

 

Eventuelt.

Vi bør sikre en større deltagelse  i Årsmødet  Jægerråd Slagelse kommune i februar.

Opstillingsfrist til formandsposten er d. 15. januar

Hjortelaug.  Der blev drøftet forenings holdning til oprettelse af hjortelaug der blev ikke uddraget nogen konklusion.

Foreningen har modtaget en henvendelse fra banken om tegning af en netbankforsikring. Foreningen tegner ikke Netbankforsikring.

 

Næste møde er den 18. januar 2016 i Revhuset kl 19.00.

 

Møder i 2016:  8/2 – 14/3 – 11/4 – 9/5 – 13/6 - 8/8 – 12/9 – 10/10 - 14/11 og 12/12

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

 

Referat Generalforsamling 16. november 2015 i  Revhuset

Der var mødt 24 medlemmer

 J U B I L A R E R    2015.

 

70 ÅR:

Der er ingen 70 års jubilarer

 

60 ÅR:

Villy Skårup                                   Humlevænget 5                          4220 Korsør                                   

 

50 ÅR:

Bjarne Hansen                                                         Krusesmindevej  3 A                 4220 Korsør

Kjeld Hybel                                   Lokesvej 24                                  4220 Korsør

Kurt Stilling                                   Elmegårdsvej 4                           4242 Boeslunde                                                     

                                                                                                                     

40 ÅR:               

Steen Nielsen                              Stengelshøjvej 41                      4220 Korsør

                                                                                        

 25 ÅR:

Finn Ole Andersen                    Sandvejsbanken 7                     4220 Korsør

Carsten Hedevig                         Vemmeløsevej 24 A                 4261 Dalmose

Karsten Nagel                              Åvej 8 A, Høve                                                         4261 Dalmose

 

Dagsorden                                                                                             

1                       Valg af dirigent og stemmetællere. 

Per B Madsen valgt

 2           Beretning fra formand

På vegne af bestyrelsen i Syd- Vestsjællands Jagtforening, hjertelig velkommen til jer alle, her til foreningens generalforsamling 2015. En særlig velkomst skal lyde til de af vore jubilarer som der er mødt frem her i dag for at få overraket jeres fortjente hæders nål. Så er der allerede gået ca et år, siden vi sidst var forsamlede her i huset til foreningens Generalforsamling.

Som det er de fleste bekendt, så har vi tidligere i nogle år haft et særdeles anstrengt forhold til JKF, eller rettere til formanden Kim Jepsen. Vi bliver til stadighed forespurgt om hvordan tingene ser ud nu, og jeg vil derfor indledningsvis i beretningen gerne slå fast at der ER rette op på forholdene, således så vi i dag har et godt samarbejde med både DJ Slagelse som det hedder i dag, og med formanden. Luften er renset, så nu ser vi bare fremad, således så vi sammen kan få gjort noget for vore jægere såvel her i Korsør/ Skælskør området, ja for alle organiserede jægere i vores kommune. Jeg nævner helt bevidst ordet organiserede jægere, for vi må desværre konstatere at medlemstallene næsten overalt i landet er for nedadgående, og det er svært at forstå, når antallet af jægere aldrig var været så højt som i disse år. Det er for os i bestyrelsen helt uforståeligt at man som jæger kan undvære en forening som i den grad varetager jægernes interesser. Samtidig med at vi har vigende medlemstal, så kan man konstatere at mange jægere alene køber et jagtblad som man kan få i næsten alle kiosker eller ved at man får det tilsendt. Prismæssigt er der ikke den store forskel på tingene, bortset fra at kioskbladet er rent kommercielt og helt uden indflydelse på jægernes forhold i Danmark, forenings arrangementer som riffelindskydning, jagter, fredningstider, mv.. For at sige det lige ud, ja så er uorganiserede jæger bare snyltere, som levet godt af at de organiserede jægere får hint og dat gennemført, for sagen er jo den, at de ting som vi får gennemført jo kommer alle jægere til gode.

Tilbage til JKF/ Dj Slagelse kommune som det hedder nu. I forårets medlems blad fortalte vi at der ved årsmødet i DJ Slagelse kommune i Kr. Stillinges Klubhus, ud over bestyrelsen, kun havde været 5 ” menige” medlemmer. Det er tankevækkende at fremmødet er så småt til et sådant års møde, bl.a. set i lyset af det det fremadrettet alene er DJ  Slagelse som skal forhandle jagt og vildtpleje aftaler hjem til os medlemmer. Netop de området er yderst vigtige for os, da det på sigt vil være med til at vi i foreningerne kan tilbyde såvel ung jægere som ny jægere, samt erfarne jægere,  jagtområder som de kan komme med på, således så de nye kan få noget erfaring sammen med de jægere som har jagtet i ofte mange år. At det her er meget vigtigt kan ses af de aftaler som DJ har fået lavet i vores områder Korsør/ Skælskør, igennem det sidste halve års tid. Må jeg erindre om at vi nu, ud over den årlige jagt i Korsør skov nu også har fået jagt med bue og pil på råvildt i Korsør skov. Det bliver i øvrigt organiseret på den måde at den/ de som vinder en sådan jagt i skoven, ikke får lov til at færdes der alene, men skal være ifølge med en af foreningen godkendt person. Ikke fordi vi ikke tror at man evt. kan gå der alene, men for at undgå nogen former for konfrontation med skovens gæster.

Vi har nu fået opbygget tre skyde stiger. Der ud over er der opsat en foderautomat, og den næste vil komme på plads inden nytår. Det er så der fra at man skal kunne skyde med sin bue. De opsatte foderautomater skal virke på den måde, at de er indstillet så rotter kan undgås. For en måneds tid siden holdt vi en dag hvopr der skulle bygges skjul, mv., men her svigtede vore medlemmer totalt desværre. Når vi nu forsøger os igen på et tidspunkt, så håber vi på at nogen godt kunne tænke sig at lære at leve den slags.Vi håber at vi til næste år også kan få jagt med riffel i skoven, på råvildt. Der havde sidste år været noget fnidder mellem en skovgæst og en jæger i skoven, og det har så ført til at vi ikke i år må skyde der ude med riffel. Det er måske lidt overgearet at reagere på den måde, men det er en afgørelse som kommunen alene har truffet, og derfor står det ved magt. Det fortæller os så, at vi når vi færdes jagtligt på de offentlige arealer hvor der også er publikum, ja så skal vi optræde så der ikke kan sættes en finger på det, uanset om et af vore medlemmer har ret eller ej. Havde jeg haft kendskab til nævnte forhold, så havde jeg omgående reageret og var gået til kommunen om det så vi måske kunne have fået glattet tingene ud.

Ud over de to ting i Korsør Skov, så har vi også som noget helt nyt fået mulighed for at afholde to trækjagter på ænder ved søskærs moserne. Her som ved andre arrangementer håber vi at der er mange ny og ung jægere som har lyst til at deltage. Deltagelse i de to andejagter som holdes hhv. den 3 og 17 December er gratis at deltage i. Vi aner ikke om der er/ kommer ænder, men vi ved at der tidligere, for mange år siden, ofte var et rigtig godt andetræk over moserne. Spændende bliver det at se hvordan de her to jagter vil spænde af. Der har været pæn interesse for at komme med på de to jagter, men vi valgte at alle der var med i lodtrækningen kom med, og der er således tilmeldt ca. 15 medlemmer til hver af de to jagter. Også regulering af krager på Golfbanearealet er kommet på plads her i efteråret, og der er ca. 10 medlemmer som gerne vil med til det. Hvornår der skal reguleres vides i skrivende stund ikke, men ved reguleringerne skal der ud over vores medlemmer deltage et af golfklubbens medlemmer,- som har jagttegn. Der er nogle forhold som man skal tage hensyn til ved jagt/ regulering på golfbanen, og det er for at disse ting overholdes at der skal deltage en fra klubben. Vi har lige talt med klubben, og det ser ud til at det bliver en god gammel, bekendt af foreningen, nemlig Hans Jensen, tidl. Kasserer, som bliver golfklubbens mand på sagen. Vores formand har aftalt med Hans at vi hurtigst muligt skal have holdt et møde med dem som skal regulere, således så tingene er aftalt på forhånd.Som bekendt så fik vi sidste år tilladelse til at skyde en buk og to stk. råvildt i Tårnborgparken/ Golfbaneområdet. Vi havde i bestyrelsen besluttet at bukken skulle tildeles vore folk der står for indskydningerne af rifler på banen på Lilleø, således så flere måske fik lyst til at komme, og ud over at indskyde, så havde chancen for at få en buk kvit og frit med. Alle organiserede jægere fra Slagelse Kommune som havde indskudt sin riffel på Lilleø havde fået et lod, som så blev trukket ud sidste dag ved afslutningen på indskydningerne. Det blev et helt nyt medlem, Finn Olsen, som vandt bukken. Det var så Gert Jensen fra foreningen som skulle følge Finn ud og se efter en buk, og som i har kunnet se i det sidste blad vi har udsendt, så fik Finn en rigtig flot buk i Tårnborgparken. Vi havde som nævnt også to stk. vinterdyr i Tårnborgparken, men trods ihærdighed fra jægernes side lykkedes det kun at skyde et enkelt stykke.  Med hensyn til jagten i Korsør skov, så gik det helt galt med tilmeldingerne, idet vi var alt for få til at kunne dække ordentligt i skoven. Der var tilmeldt 16 til jagten og alle der havde indsendt til lodtrækningen kom således med. De sidste par dage inden jagten skete der så bare det at fem tilmeldte kontaktede os og meldte afbud. Det var rigtigt ærgerligt at det så ud til at vi skulle blive så få. Vi fik Henrik Kjærside til at sms e det ud til medlemmerne at der var ledige pladser, og dette sammenholdt med at vi fik skaffet yderligere et par stykker gjorde at vi så kom op på 16 jægere. Vi fik en rigtig god dag i skoven, men det er desværre helt galt med fasanerne der ude, de er der ganske simpelt hen ikke mere. Vi kan gisne om hvorfor, men en medvirkende årsag til de manglende fasaner er med garanti den uro som der efterhånden er i skoven det meste af døgnet. Der er efterhånden stier alle vegne, ligesom man overalt i skoven kan se hjulspor efter mountain bike og lignende cykler.

Selv om vi ingen fasaner fik ved jagten så gik den godt syntes vi, idet der blev nedlagt 18 stykker vildt som fordelte sig med 6 krikænder, 8 gråænder, 1 sneppe, 1 skovdue, og 2 harer. Frokosten blev indtaget i ”sommerlyst”, og de nye forpagtere levede helt op til de rygter vi havde hørt, nemlig rigtig lækre gule ærter med det hele.

Til næste år inddrager vi så de andre foreninger i lodtrækningerne, da vi SKAL kunne blive så mange så jagterne ikke bliver aflyst. Skulle de blive det, ja så kan kommunen med rette sige at der jo ikke er interesse for vore jagter, og de kan så stoppe de aftaler som vi møjsommeligt nu endelig har fået forhandlet os til.

Arrangementerne vi har haft har været de sammen igennem de sidste par år, og det skyldes at det er uendeligt svært at få vore medlemmer til at møde frem til arrangementer. Det er ikke alene os jægere som har svært ved at samle medlemmer, det sker i disse år i næsten alle foreninger. Lidt lyspunkter er der dog ind imellem, bl.a. har vi netop, for første gang i flere år, fået startet et jagttegnskursus op med ca, 15 interesserede deltagere. Det er som sædvanlig vores dygtige mand på det område, Kim Lindholt, som står for jagttegns undervisningen. Kim har altid haft et godt tag på dette stof, og han har traditionelt en høj beståelsesprocent, under forudsætning af at eleverne har passet deres undervisning. Endnu et lyspunkt,- her i Oktober havde vi så sammen med de andre foreninger her i huset arrangeret den traditionelle aften, ” Biks og banko”, og det gik over al forventning, idet der deltog næsten 70 personer i arrangementet. Her fra foreningen var vi godt 30 tilmeldte, så det var rigtig fint. For en gang skyld var revhuset denne aften fyldt godt op, da der jo også skulle være plads til et par store mad borde. Det var to fra vores forening, nemlig Lene Jensen og formanden, som egenhændigt kørte selv bankospillet. Lodtrækningerne til de forskellige jagter skulle som sædvanlig foregå ved en jægeraften i Jagt og Fritidshuset på Sorøvej i Slagelse. Vi havde annonceret det i vores medlemsblad, men ugen før arrangementet blev formanden så ringet op, om at vi kom til at aflyse arrangementet, da forretningen pludselig var blevet sat til salg. Vi  var dog så heldige så vi kunne nå at få en annonce i ugeavisen, så vi kunne gøre opmærksom på at at vi flyttede arrangementet til revhuset. Her havde vi så, i 12 time som man siger, fået Jesper Schytte til at fortælle og vise billeder omkring ulvene i Jylland, og om ulvejagt i Jugoslavien. Hvor er det i øvrigt trist at jagtforretningen nu lukker efter mange mange år på Sorøvej. Fra os i Syd Vestsjællands jagtforening siger vi et stort og hjerteligt tak for rigtig godt samarbejde med forretningen i årenes løb.

Arbejdet i bestyrelsen har i årets løb fungeret rigtigt godt syntes vi. Bevars, vi er langt fra enige altid, men vi får os normalt snakket til rette om tingene således så vi får løst tingene på den bedste måde for vores medlemmer. Alt er dog ikke fryd og gammel. Dels har Lene og Gert for længst sagt at 2015 var det sidste år hvor de påtog sig den store opgave det har været, og stå for Jagtsti en på Borreby. Vi har flere gange, og ved flere lejligheder efterlyst nogen som kunne tage over, men det er desværre ikke lykkedes for os at finde nogen. En anden ting som nager de fleste i bestyrelsen er, at vores hårde men retfærdige kasserer nu igen har meddelt os at vi så småt gerne må se os om efter en ny kasserer. Tænk jer kære venner, Lise vil nu på pension. Nu er det ikke bare sådan at man lige går ud og finder en ny kasserer,- det ved vi godt. Vi har diskuteret hvad vi gør, og vi vil her på Generalforsamlingen gerne kaste det ud, at det måske kunne være en løsning hvis vi fik et af vore medlemmer, som hen ad vejen kunne tage over. Lise vil så i et års tid eller to sætte vedkommende ind i kassererarbejdet. At gøre det på den måde ville indebære at man ikke på forhånd skulle have kendskab til hvad et kassererarbejde indebærer. Sluttelig vil vi gøre opmærksom på at hvis ikke du har givet os dit mobil nr., så vil vi meget gerne have det, så vi kan sms e til dig når vi har arrangementer. Ligeledes vilk vi meget gerne have din mail adresse så vi kan maile ud til dig.

Nærværende var så hvad vi i bestyrelsen havde valgt at tage med i beretningen. Vi har bevidst ikke taget de store og vigtige landspolitiske ting indenfor jægersagen med her i beretningen, og det skyldes at der er stof nok her lokalt til en beretning. Det andet læser du jo om i alle jagtbladene som du får. Er der ting som du savner at høre om, så spørg endelig ind til det, så vil vi svare så godt vi overhovedet kan.

Og herved lægger vi så beretningen frem til evt. debat og spørgsmål, kommentarer, mv..

Bemærkninger  til beretningen.

Der blev drøftet buejagt i skoven. Det kommer kun til ske fra stiger vi må opsætte 5 stiger.

Der blev foreslået at der oprettes et buejægerudvalg.

Beretningen blev Godkendt

PRIVATE  3           Beretning fra udvalg                                    TC  \l 5 " 3 Beretning fra udvalg"

Jagtsti  - Borreby  der var mange deltagere der er mange nyjægere som deltager. Skovens dag Korsør Lystskov – der var i år  for få gæster.

 

Flugtskydning  - Per Pedersen – der har været en god sæson – der er lavet en udbygning af huset – vi havde haft Kredsens holdskydning  i år – der var en del jagttegns deltagere

 

Strandjagt – blishønejagt.  Ingen mødte op. Vores deltagelse tages op i bestyrelsen. Foreningen bør tage ansvaret

Husudvalg – det fungere godt.  Sct Hans trak mange borgere  men der er for få til grill. Det er de 3 foreninger der står for arrangementet .  Biks og banko blev afholdt der var godt med deltagere.

Riffel – Ole  der for få medlemmer der indskydninger og kun 2 kom  til mærkeskydning. Der også få til  trædningsskydning op til riffelprøven.

Jagttegn -  Der er oprettet et nyt hold i år.

Skovudvalg - er drøftet – der er krybskytteri i skoven. Det er bemærket at der  skydestige  sat en

på Bonderup ca 30 m fra skoven.

Hundeudvalg - ingen

Det blev efterlyst at foreningen ikke har meddelelser i Jæger. 

Det skyldes, at sekretæren ikke har arrangementerne inden deadline.

  4          Regnskab.-  Foreningen har omkring 250 medlemmer. Regnskabet blev godkendt

  5          Indkommende forslag.  ingen

  6          Fastsættelse af kontingent for år 2017. DJ  + uændret 100 kr. for ordinære , junior 25 kr.

              Familiemedlemmer 50 kr. til forening en.

  7          Valg af formand               Anders Nielsen                  genvalg

 8           Valg til bestyrelsen          Gert Jensen                        genvalg

                                                         Kristian Larsen                     genvalg             

 9           Valg af suppleanter                       

                                                         Finn Jacobsen                    Afgået ved døden             

                                                         Per Pedersen                     genvalgt

                                                         Ole  Danielsen                  nyvalgt

10          Valg af revisorer                             Steen K. Madsen               genvalg

                                                          Finn Jensen                       genvalg

              Suppleanter                        Jes Hansen                        genvalg

                                                          Anders Jørgensen             genvalg

11          Eventuelt

Jesper har foreslået DJ en og jagtmentorordning  for nyjægere.

Jæger bør være mindre omfattende  og måske kun elektronisk.

Der bør ske en hvervekampange for nye medlemmer.

Foreningen bør have et budget  som forlægges ved generalforsamlingen.

Lise  ønsker at blive afløst på kassererposten til næste år.

Anders  sluttede generalforsamlingen af.

 

Til top

 Møde den 7 september

Deltagere: Bestyrelsen

Dagsorden 

Godkendelse af Referat fra sidste møde.

 Meddelelser

Bladet

 

Deadline til næste blad er 1. september. Alt materiale sendes til Henrik kjærside.

 

Efterårets aktiviteter 2015 aftalt på augustmøde.

 

Ungjægerdag  -  september ??? ( dato er ikke fastlagt). Der etableres stiger og foderskærme/pladser m.v. i skoven. Tovholder er  Jesper og Gert  - der udarbejdes et budget inden den frigives midler.

 

Blishønejagter Korsør Nor:   Lørdag d 3 oktober  og lørdag 5. december

 

Jagttegnskursus  starter den  torsdag  d. 22. oktober i Revhuset

 

Biks og Banko tirsdag d. 20. oktober i Revhuset

 

Jægeraften på Sorøvej i Slagelse  torsdag d. 15 oktober.

 

Jagt i skoven skoven tordag d. 12. november.  Der reserveres 10 pladser til nyjægere – Kim Jepsen kontaktes angående nyjægere.

 

Generalforsamling torsdag d 19. november kl. 19.00 i Revhuset

 

Slagelse Byportal .

 

Portal  som tilbyder foreninger om optagelse for  en pris af 2.000 kr.

Sagen blev drøftet på sidste møde og sagen skulle undersøges nærmere.  

 

 

Kommende aktiviteter.

 

Eventuelt.

 

Bestyrelsesmøder  i 2015   9 nov-14 dec

 

Næste møde mandag d 12. oktober 2015.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Bestyrelsesmøde den 10. august 2015 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Lise Gilså, Jørgen Lang, Kristian Larsen

Dagsorden

Godkendelse af Referat fra sidste møde.

 

Meddelelser

 

Foreningens suppleant til bestyrelsen Finn Jacobsen er afgået ved døden

 

Bladet

 

Deadline til næste blad er 1. september. Alt materiale sendes til Henrik kjærside.

 

Efterårets aktiviteter 2015

 

Ungjægerdag  -  september ??? ( dato er ikke fastlagt). Der etableres stiger og foderskærme/pladser m.v. i skoven. Tovholder er  Jesper og Gert  - der udarbejdes et budget inden den frigives midler.

 

Blishønejagter Korsør nor:   Lørdag d 3 oktober  og lørdag 5. december

 

Jagttegnskursus  starter den  torsdag  d. 22. oktober i Revhuset

 

Biks og Banko tirsdag d. 20. oktober i Revhuset

 

Jægeraften på Sorøvej i Slagelse  torsdag d. 15 oktober.

 

Jagt i skoven skoven tordag d. 12. november.  Der reserveres 10 pladser til nyjægere – Kim Jepsen kontaktes angående nyjægere.

 

Generalforsamling torsdag d 19. november kl. 19.00 i Revhuset

 

 

Kommende aktiviteter.

 

Ingen

 

Eventuelt.

 

Der er kommet en henvendelse angående Dit Slagelse en online Byportalen som tilbyder foreninger optagelse til en pris af pris ca.  2.000 kr.  Vi skal have nærmere oplysninger  inden beslutning.

 Bestyrelsesmøder  i 2015  - 12 okt- 9 nov-14 dec

Næste møde mandag d 7. september 2015. Tidspunktet er ændret

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2015 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Jesper Schytte, Torben Larsen, Gert Jensen, Lene Jensen

Lise Gilså havde meddelt afbud

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

Meddelelser

 

Mail fra Kim jepsen angående jagten i Korsør Lystkov og Tårnborg skovene – Anders kontakter jægerrådsformanden angående dette, da det indholdet ikke er  tilfredsstillende og ikke er i tråd med tidligere aftaler.

 

Indbydelse til Jagt og Skovbrugsmuseet til Nekselø. Generalforsamling den 26. april 2015.

 

Jagtforeningen har sendt Bårebuket til Else Jensen.

 

Reguleringtilladelse af rågeunger på kommunale arealer i Byparken og Egersundsvej - Gert og Jesper sørger for at løse problemet

 

Bladet

Er udsendt. På hjemesiden skal man trykke på F5 for opdatering af kalænderen.

 

Kommende aktiviteter.

 

Indskydning af jagtrifler  Den 2. maj , 9. maj og 13. maj. Der gives en afskydning af en buk på sTårnborg

 

Eventuelt.

 

Man skal huse at der skal 3 bip på alarmen ved udgang fra huset

Der ligger nøgle til skodderne i postkassen

 

Hvis I skal til Farum send en sms til Jesper så er der en chance for han kommer til  indgangen med indgangsbilletter.

 

Skovens dag den 10. maj i Lystskoven, Lene og Gert repræsenterer Jægerne.

 

Bestyrelsesmøder  i 2015  – 11 maj – 8 juni – 10 aug – 14 sep- 12 okt- 9 nov-14 dec

 

Næste møde mandag d 11. maj 2015.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Kristian Larsen, Lise Gilså, Gert Jensen, Lene Jensen, Jørgen Lang

Afbud: Jesper Schytte

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser

Kim Lindholt har meddelt at der startes et nyt kursus for nye jagttegnsløsere til efteråret.

Vi tager 750 kr. + lærebøger og udgifter til skydebanen.

Der er kommet invitation til foredrag om danske reservater på Avnø Naturcenter.

Der skal ske fornyelse om af driftsaftaler  angående lystskoven og golfbanen – Anders kontakter kim ang. buk for lodtrækning

 

 

Bladet

Anders kontakter Henrik Kjærside om uudarbejdelse af bladet.

Lise sørger for labels til udsendelse.

 

 

Kredsmødet  den 7.  marts på Damme Kro Møn

I forbindelse med kredsmødet udbetales Kørsel for 200 km pr bil.  Anders, Gert, Jørgen og Jesper.

 

Kommende aktiviteter.

Lise undersøger evt. bank skifte

Jagtsti  låner 5.000 kr.  angående Borreby for 2015. Der udarbejdes efterfølgende regnskab.

 

Eventuelt.

Ingen

 Bestyrelsesmøder  i 2015  - 13 april – 11 maj – 8 juni – 10 aug – 14 sep- 12 okt- 9 nov-14 dec

 Næste møde mandag d 13. april 2015.

  

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 9. februar 2015 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Gert Jensen, Jørgen Lang. Jesper Schytte, Kristian Larsen. Lise Gilså

 

 

Dagsorden

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

 

Meddelelser

JKF arrangement med Thomas Lindy i Dalmose hallen, Anders kontakter Bo Da det fremsendte ikke kunne åbnes.

 

Opsamling fra generalforsamlingen

Anders havde udarbejder en liste. Opgaverne fordeles således:

Biotoper til JKF

Vildtlommer til JKF

Gert og Lene tager Borreby i år men der skal nye til næste år.

Miljøkendelse udarbejdes af Jørgen i samarbejde med Kalø

Bukken i Tårborgparken – alle der deltager i indskydningen af rifler på riffelbanen får et får et lod.

Vores hjemmeside er nogle år gammel – der er nyt på vej fra DJ således at foreningernes hjemmesider kan fungere sammen med DJ

Beløbshævelse – der skal 2 personer til over en vis størrelse – lise kommer med oplæg.

 

 

JkF årsmødet  - Navnet er ændret til Danmarks Jægerforbund Slagelse (DJS)

Der var kun mødt 3 personer ud over bestyrelsen, der manglede endvidere 2 fra kredsbestyrelsen.

Jagtens hus – der mangler stadig en tilladelse fra myndighederne.

Kaløgrunden er købt pris 8 mill.

Jægerforbundet i Rødovre er lukket ned og man har midlertidig ljeet nogle lokaler i Mørke på Djursland

Alt på Kalø bliver revet og ned man regner med det er færdig i sommeren næste år.

 

 

Anskaffelse af biltrailer der indrettes som stegevogen/ grillvogn.

Der er sendt ansøgning til DJ – vi afventer  .  Der er meddelt afslag .

Kommende aktiviteter.

Ingen . Alle bør dog lægge ”hovedet i blød” med henblik på nye aktiviteter i foreningen.

Kim har lovet at starte et nyt jagttegnskursus i  efteråret.

 

Kredsmøde den 7.  marts på Damme Kro Møn

Dagsorden findes på kredsens hjemmeside .

Endelig tilmelding sker efter bestyrelsesmødet. Jørgen tilmelder .

Syd-Vestsjællands Jagtforening har tilmeldt følgende deltagere til kredsmødet d 7. marts 2015.

6004079704              Andersen Nielsen, Granskoven 50,  4220 Korsør

6004068373              Lene Jensen, Vandkærsvej 25, 4220 Korsør

6004067055              Gert Jensen, Vandkærsvej 25, 4220 Korsør

6004119812              Kristian Larsen,  Jens Baggensgade 15 B, 4220 Korsør

6004146487              Jesper Schytte, skovvej 100 st, 4220 Korsør

6004073980              Jørgen Lang, Åvej 6, 4261 Dalmose

 

Ungdoms og juniormedlemmer til evt deltagelse i kredsmøde:

6004422488 August Heuck Egede .Klarskovej 41 , 4220   tlf 61757999  junior

6004414332    Jakob Flintholm, Thiesens Alle 21 1 th, 4220     ungdom   61460249  22234890

6004422581     CHristian Justesen, Birkemosevej 19, 4230        junior    0 -15   år

6004303976         Rasmus Kristensen, Bøgeparken 38, 4241  tlf. 41627479 – ungdom   16 -25 år

 

Det undersøges h vor mange kan vi  stille med til repræsentantskabsmødet i maj.    

Eventuelt.

Ingen

 

Bestyrelsesmøder  i 2015  -9 marts- 13 april – 11 maj – 8 juni – 10 aug – 14 sep- 12 okt- 9 nov-14 dec

 

Næste møde mandag d 9. marts 2015.

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2015 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen. Christian Larsen, Lise Gilså, Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang.

Jesper schytte fravær uden afbud.

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser

 Regulering af rådyr på golfbanen er påbegydt med Gert som ”PH er” – der lykkedes dog ikke i denne uge.

Jagtundervisning starter i oktober 2015.

 Konstituering

           Valg af næstformand   Lene Jensen

           Valg af sekretær      Jørgen Lang

 

Generalforsamlingen

Evaluering

Anders udarbejder liste over de forhold vi skal drøfte nærmere på næste bestyrelsesmøde.

 

Anskaffelse af biltrailer der indrettes som stegevogen/ grillvogn.

Der er sendt ansøgning til DJ – vi afventer  -  intet nytj

 

Kommende aktiviteter.

 

Kredsmøde den 7.  marts på Damme Kro Møne

Anders,  Lene og Gert,  jørgen og kristian påregner at deltage

Dagsorden findes på kredsens hjemmeside – endelig tilmelding sker efter næste bestyrelsemøde.  

Eventuelt.

 

Bestyrelsesmøder  i 2015 – 9 feb -9 marts- 13 april – 11 maj – 8 juni – 10 aug – 14 sep- 12 okt- 9 nov-14 dec

 

Næste møde mandag d 9. februar 2015.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

Bestyrelsesmøde den 10. november 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Jørgen Lang, Lise Gilså, kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen.

 

Dagsorden

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

 

Meddelelser

Reguleringsjæger, der afholdes kursus i Stenlille for nye reguleringsjægere.

 

 

Generalforsamlingen

Dagsorden blev gennemgået. Jørgen trykker dagsorden

Generalforsamlingen annonceres.

Jubilarer. Anders udsender invitation.

 

 

Jagt i Lystskoven og på Golfbanen.

Jagt i Lystskoven Der blev nedlagt 11 stk. Vildt fordelt på 2 fasaner, 6 krikænder, 1 hare, 1 skovdue,  1 sneppe.

 Bladet

Er sendt ud til medlemmerne

 

Anskaffelse af biltrailer der indrettes som stegevogen/ grillvogn.

Der er sendt ansøgning til DJ – vi afventer

Kommende aktiviteter.

Blishønejagt – Det er ved Per Kjærside udtrædelse af bestyrelsen aftalt at han fortsatte med sørge for jagterne. Der har været samlet godt op efter sidste jagt men for at undgå uheldige forhold bør der drøftes nærmere om eventuelle retningslinier.  Næste jagt er d.  6 . december.

  

Eventuelt.

Ingen

 

Næste møde afholdes 8. december 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

 

Bestyrelsesmøde den 13. oktober 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen, Lise Gilså

 

Dagsorden

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Der bliver ikke jagttegnundervisning i år

Blishønejagten, det er gået godt der blev nedlagt omkring 350 høns. Der blev samlet godt op efter jagten.

John Jappe har ikke modtaget medlemsbladet. Lise undersøger

 

 

Jagt i Lystskoven og på Golfbanen

Der blev drøftet forholdene om Fodring.

Anders holder møde med omkring jagten – der sendes  en mail ud.

Jagt på golfbanen  drøftes  på  næste bestyrelsesmøde.

Bladet

 Er udsendt til medlemmerne.

 

Anskaffelse af biltrailer der indrettes som stegevogen/ grillvogn.

Anders sender mail videre.

 

Kommende aktiviteter.

Torsdag d 23. oktober jægeraften.  18.30 til 21.00

Jørgen køber rødvin , stemmesedler til bukke m.v.

28. oktober  biks og banko orientering fra Anders

 

Eventuelt.

Næste møde afholdes 10. november 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den 8. september 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Jørgen Lang, Lise Gilså, Kristian Larsen, Lene Jensen Gert Jensen, Jesper Schytte

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser

Ingen

 Jagt i Lystskoven og på Golfbanen

Den godkendte aftale mangler til bestyrelsen. Jørgen scanner og sender den elektronisk. Skovkort  scannes og læges på til hjemmeside og desuden lamineres nogle. 

Der har  efterfølgende været  JKF møde - referat udsendes til bestyrelsen.

Der udloddes 2 efterårsdyr,  et fortrinvis til nyjægere/ungjæger og   et til andre medlemmer.

Prisen fastsættes til   500 kr. pr stk. dyret tilfalder jægeren.

Forårsbukken udloddesi forbindelse med  indskydning af riffel.

 Jagt er den 6. november kl. 08.30. Der kræves 200 kr. pr jæger.

Der skal hundefolk med. For  dem deltager med hund  uden gevær er det gratis.

Anders undersøger om vi komme på Sommerlyst og skaffer biksemad til kl. 12.30.

Lene sørger for cacao såten, morgenbitter samt øl og vand.

Lise sørger for bestik - sweeapsteak.  

Bladet

Stof til Henrik. Bladet skal ud i september

Annoncer

Anskaffelse af biltrailer der indrettes som stegevogen/ grillvogn.

Jesper kommer projekt  og overslag.

Jesper laver en ansøgning  og søger om penge fra DJ

Kommende aktiviteter.

Blishønejagt  afholdes  lørdag den  4. oktober og lørdag den 6. december. Der skal være oprydning dagen efter, så vi undgår det samme som skete sidste år i Storstrømmen. Per Kjærside er kontaktperson.

Jægeraften, afholdes Torsdag den 23. oktober i  Jagt og Fritidshuset ,  Sorøvej  Slagelse.  Fra 18.30 til 21.00

Der lodtrækning til Jagten i Skoven.  Bukketrofæer som vi plejer. På indgangen lodtrækning om  gavekort til forretningen  på  1000 kr.  –   500 kr. og   3 x 250 kr.

Der er  2  gavekort a 1000 kr. til bæverjagt i Sverige  – foreningen betaler 200 kr. pr stk.   

Biks og banko i Revhuset  tirsdag den 28. oktober kl. 18.00.

Foreningens Generalforsamling afholdes  den 20. november kl.  19.00 i Revhuset.

Dagsorden udarbejdes. Jesper holder foredrag om ulve.

Bladet  er omgående og alt stof sendes tilsendes  Henrik Kjærside.

 

Eventuelt.

Fodring i Skoven – Jesper kontakter Kim Jepsen angående ung/nyjægere.

Jagttegns kursus i vinter – Anders kontakter Kim Lindholt.

 

Næste møde afholdes 13. oktober 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

 

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 11. august 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen

Bestyrelsen

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde.  OK

 

Meddelelser

Naturstyrelsen har lavet en Anskydnings kampagne. Den er målrettet mod havfugle men gælder også øvrige jagtbare vildtarter.

 

Jagt i Lystskoven og på Golfbanen

Der er fremsendt nyt forsalg som er godkendt i sommerferien. Der er ønske et kortmateriale med grænser, således at ingen kommer i tvivl om hvor der må jages.

Den godkendte aftale  udsendes til bestyrelsen.

Anskaffelse af biltrailer der indrettes som stegevogen/ grillvogn.

Mail fra Jesper videresendes  til bestyrelsen

Jesper kommer projekt  og overslag til næste møde 

Kommende aktiviteter.

Blishønejagt  afholdes  lørdag den  4. oktober og lørdag den 6. december. Der skal være oprydning dagen efter, så vi undgår det samme som skete sidste år i Storstrømmen..

Jægeraften, afholdes den 23. oktober i  jagt og fritidshuset Slagelse.

Jagt i skoven fastsat til den 6. november.

Biks og banko i Revhuset. Dato er ikke fastlagt

Foreningens Generalforsamling afholdes  den 20. november

Bladet -  deadline er 1. september, alt stof sendes tilsendes  Henrik Kjærside.

Eventuelt.

Ingen.   

Næste møde afholdes 08. september 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere:

Anders Nielsen, Jørgen Lang, Gert Jensen, Lene Jensen, Jesper Schytte, Lise Gilså

Kristian Larsen

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok  

 

Meddelelser

Jagtforeningernes stand på Sørby Marked - der afholdes evaluering smøde den 24. juni 2014 i Stillinge.

 

 

Jagt i Lystskoven og på Golfbanen

                             Se vedhæftet forslag

Forslag til jagtaftale blev drøftet og kan ikke godkendes i den fremsendte udformning.

JKF  skal ændres til Jagtforeninger.

Nyjæger skal pilles ud/ nedtones.

Punkt 1. 3 Der skal tilføjes,  at der skal ske en objektiv forhandling af jagtmæssige forslag fra de berørte jagtforeninger til yderligere jagt samt vildplejeforanstaltninger.

 Anders Kontakter Kim angående jagtaftalen.

Jesper Schytte  indtræder i  JKF i stedet for Anders Nielsen.

Kommende aktiviteter.

Der afholdes som sædvanlig Sct. Hans Aften  på Revet den 23. juni 2014  - Jagtforeningen står for annoncering det har  Anders klaret. Jørgen Andersen holder båltalen.

 

Eventuelt.

Næste møde der drøftes anskaffelse af biltrailer indrettet som  stegevogn/grillvogn til anvendelse ved markeder, arrangementer samt udlejning.

   

Næste møde afholdes 11.august 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 12. maj 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Jørgen Lang, Christian Larsen, Lise Gilså, Jesper Schytte.

 

Dagsorden

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser

 

JKF har stand på Sørby Marked vi skal stå på standen torsdag d. 29. maj fra kl 10.00 til kl 18.00.

Der afholdes et møde forinden 26. maj 18.30 i Revhuset.

Jesper Schytte, Anders Nielsen, Kristian fra kl 14.00, deltager evt. Jørgen med schweisshund hvis der er tid. 

 

Hus udvalget holder møde  den 27. maj 2014 om sct. hans og åben hus efter renovering

Kommende aktiviteter.

Vi  arbejder for et bedre koncept angående en bukkemorgen i 2015.

 Jagttegnsundervisning fra efteråret 2015 ???

 

Eventuelt.

 

Juni mødet flyttes til 16.juni 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Bestyrelsen

Finn Jacobsen, Jørgen Lang, Lene & Gert Jensen, Christian Larsen, Lise Gilså.

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser

 

DJ Kredsmøde den 15 marts på Damme kro, Møn.

Anders Nielsen mødte ikke op og havde ikke meddelt afbud.

 

Kommende aktiviteter.

Jagtsti på Borreby

.

Eventuelt.

Jagt og Skovbrugsmuseet venner holder generalforsamling d. 3 maj i Skåne.

 

 

Næste møde afholdes den 12. maj 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Juni mødet flyttes til 16.juni 2014  kl. 19.00 i Revhuset.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere:

Anders Nielsen, Finn Jacobsen, Jørgen Lang, Jesper Schytte, Gert Jensen, Christian Larsen, Lise Gilså

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde.ok

 Meddelelser

 Natur 2000 – der har været er afholdt borgermøde den 10-02-14.

 Jagtens hus på Kalø, der er nedsat en arbejdsgruppe.

 Der har været JKF møde med kommunen angående regulering af råger.

 Der er valg til folkeoplysningsrådet i Slagelse kommune.

Dansk Jagt og Skovbrugsmuseum venner, har en udstilling om  Kongelige Jagter.

DJ Kredsmøde den 15 marts på Damme kro, Møn  kl.  09.00 til 16.00

Deltagere

Gert Jensen, Vandkærsvej 25, 4220 korsør.

Jørgen Lang, Åvej 6, 4261 Dalmose

Lene Jensen,  Vandkærsvej 25, 4220 Korsør,

Jesper Schytte, skovvej 100, 4220 Korsør. (afbud)

Anders Nielsen, Halskovvej 59, 4220 Korsør

Kristian Larsen, Jensbaggensgade 15 B, 4220 Korsør.

Dagsorden  udsendes.

 

Kommende aktiviteter.

Bladet

Anders skaffer datoer for indskydninger af rifler i denne uge.

Materiale sendes til Henrik Kjærside som sætter bladet op,  Lise sender bladet ud.

Jesper Schytte sender annonce og stof til Henrik.

 

Jagtsti

Der afholdes jagtsti på Borreby 2. påskedag. Lene og Gert er tovholdere.

Eventuelt.

Vi  anmoder KJF om at tage kontakt til kommune angående vildtpleje i Korsør Lystskov og evt . også fyldpladsen.

Det blev drøftet om vi burde have en hjertestarter i Revhuset.  Sagen tages op  i husudvalget

 

Næste møde afholdes den 14. april 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 


Til top

 

 

 

Syd-VestSjællands  Jagtforening

Referat af bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere:

Anders Nielsen, Lise Gilså, Lene og Gert jensen, Jørgen Lang, Finn Jacobsen.

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser

 

Bekræftelse på forsikring fra DJ- gælder ved foreningens arrangementer.

 

Søs har sendt mail, hvor hun meddeler at hun trækker sig fra bestyrelsen.

Tages til efterretning

Dette medfører at Jesper Schytte indtræder i bestyrelsen

 Foreningens luftbøsser er købt af Kim og Per. Der sendes en faktura og de skal selv sørge for registrering hos politiet.

 Generalforsamlingen.

Evaluering.  Ingen bemærkninger

 Konstituering.                            Valg af næstformand               Lene Jensen

                                              Valg af sekretær                         Jørgen Lang

 Bestyrelsesmøder 2014.

10. marts

14. april

12. maj

9. juni

11. august

8. september

13. oktober

10. november

8. december

 

JKF – Søs har været foreningens rep. i  JKF.  Anders overtager posten  i JKF

JKF årsmøde var den 28. januar 2014   i Kirke Stillinge. Der er ikke væsentlig nyheder.

DJ Kredsmøde den 15 marts på Damme kro, Møn  kl.  09.00 til 16.00

Gert Jensen, Vandkærsvej 25, 4220 korsør.

Jørgen Lang, Åvej 6. 4261 Dalmose

Lene Jensen,  Vandkærsvej 25, 4220 Korsør,

Jesper Schytte, skovvej 100, 4220 Korsør.

Anders Nielsen, Halskovvej 59, 4220 Korsør

Kristian Larsen, Jensbaggensgade 15 B, 4220 Korsør.

Ovennævnte tilmeldes af Jørgen hvis der ikke meddeles afbud.

(Foreningen skal betale for middag for alle tilmeldte uanset om man deltager eller ej).  

 Kommende aktiviteter.

Vin og vildtsmagning blev desværre aflyst på grund af kun 6 tilmeldte ud over bestyrelsen.

Præmieskydning  osv. er ok , vi skal blot have nogle datoer til bladet -   Per  (mkanstrup@hashøjnet.dk)

Anders kontakter Ole Madsen for datoer angående riffelskydning.

Bladet har deadline 1. marts

Eventuelt.

Ingen bemærkninger

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. januar 2014 i Revhuset.

Dirigent    Henrik Kjærside                                                      

                                                         Søs Nielsen                        genvalgt                                      

                                                         Gert  Jensen                       Nyvalgt

                                                         Kristian Larsen                   Nyvalgt

 

 9           Valg af suppleanter                        Kristian Pedersen bak        modtager ikke genvalg

                                                         Gert Jensen                        indvalgt i bestyrelse

                                                         Jesper Schytte                   Nyvalgt                                       

                                                         Finn Jacobsen                    Nyvalgt

10          Valg af revisorer                             Steen K. Madsen               Genvagt

                                                          Finn Jensen                       Genvalgt

              Suppleanter                        Jes Hansen                        Genvalgt

                                                          Anders Jørgensen             Genvalgt

 

11          Eventuelt

 Der drøftes jagt i Korsør Lystskoven, den er præget af mange andre brugere og maoutinbaikerne

Der har været  ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Jægerforbundet. Jagtens hus på Kalø er vedtaget. Alle Jægerforbundets aktiviteter samledes på Kalø i 2015.  

 Der har været vandskade i Revhuset  hos fiskerne.

Jubilarer.

Anders Nielsen                            50 år

Torben Teilhoff                           50 år

Finn Dahl                                       40år

Ivan Hansen                                 40år

Jacob Egede                                 25 år

 

Et af vores medlemmer oplyste,  at  Revhuset under 1. verdenskrig har været mitærstation..

Råvildtbestand er vigende på Syd-vestSjælland er vigende.

Revhuset bliver brugt for lidt – der er ingen naturlige jagtrelationer herude.

Der er for lidt aktiviteter i foreningen.

Bennos røgeri i Boeslunde ryger ikke vildt mere.

14. februar 2014 vildt og vinsagning i Revhsuet – tilmelding  75 kr. pr person

Forslag konkurrence om vildtretter .

Madskydning på skydebanen.

 Nytænkning  af aktiviteter

Generalforsamlinegn afsluttet.

 Mailadreser

Kristian Larsen, Algade 14 F, 4220 Korsør. ?

Finn Jacobsen – stranden@os.dk.

Bestyrelsesmøde den 10. februar kl 19.00

Kim og Per har afleveret nøgler.  

Til top

 

 

 

Generalforsamling den 21. november 2013 - Referat

Jubilarer:

Ingen til stede.

Dagsorden                                                                                                

1                       Valg af dirigent og stemmetællere. 

Henrik Kjærside -

 2           Beretning fra formand – afbud på grund sygdom.

Næstformanden Søs Nielsen – læste formandens beretning op.

Slagelse Kommunes modvilje imod fortsat at lade os stå for natur og vildtplejen i Korsør skov har omgående fået de konsekvenser at skoven næsten er tømt for vildt. Efter at vi trofast har stået for dette i 35 år, så har kommunen ( embedsmændene ?)nu lagt op til en aftale med os og Hashøj jægerklub, som beskærer vores arbejde for vildtet så hårdt at al vildtpleje, bl.a. fodring af vildtet i vintermånederne nu er ophørt efter som nævnt 35 år. Det eneste som man nu vil give os, er en årlig jagt som alene skulle tilkomme nyjægerne i kommunen. Lad det være sagt med det samme, den model som er lagt frem for os jægere, ja den vil vi simpelthen ikke være med til, al den stund at det åbenbart er embedsmændenes meninger og holdninger som der lægges frem. Ved et møde med forvaltningen og politikerne i foråret var det embedsmændene som suverænt styrede løjerne, og med deres egne holdninger til hvad der var bedste for vildtet og for os jægere. Da vi har stået for jagt og vildtpleje i de mange år, så ved vi da om nogen hvordan situationen er i vores skov. Der har i mange år været en pæn lille bestand af det forskellige vildt som findes i Danmark, og det har været synligt for publikum. Det er det ikke mere, da det meste er forsvundet ud af skoven. Der er ingen tvivl om at råvildtet, som har været en stor plage i store dele af især syd byen, nu vil være endnu mere talstærkt til stede i haverne der, - til stor gene for beboerne. Sagen er nemlig at råvildtet nu står stærkt i hele syd byen, bl.a. i de store haveforeninger som der er der. Netop i have foreningerne er råvildtet et kæmpe stort problem, da de skider alle mulige steder, således også i folks grøntsager. Foreningen får ofte henvendelser fra borgere som følger sig magtesløse overfor problemerne med råvildtet, og de vil have os til at hjælpe dem af med dyrene. Det kan vi naturligvis ikke, men vi kan nu se frem til at problemerne bliver endnu større al den stund at vi heller ikke må regulere råvildt i skoven. At problemerne med råvildt nu har taget fart kan ses af at undertegnede indenfor de sidste par måneder er blevet bedt om at hjælpe til med at bringe råvildt som havde taget ophold i hhv. Grevsensgade og i Rådhushaven,- tilbage til skoven.

Det eneste som vi kan er som i alle ved, at sige at dyrene nok selv skal finde tilbage til skoven, vel vidende at de nok slår sig ned i først kommende villahave, såfremt der er noget at æde der. Jo, de har så sandelig tilpasset sig os mennesker.

Foreningen har nu taget den holdning at vi afventer det evt. nye Teknik og Miljøudvalg, og så vil vi se om vi ikke kan opnå større grad af forståelse hos dem. Hvis ikke vi kan opnå rimelige betingelser, så er spørgsmålet nok om vi ikke helt skal sige fra.

Der har været spænding omkring de nye jagt tider som skal træde i kraft fra og med jagt sæsonen 2014. Forhandlingerne er nu slut og det er nu op til miljøministeren at underskrive de nye indgåede aftaler, som i øvrigt skal gælde i hele fire år, altså helt frem til jagtsæsonen 2017 – 2018. For strandjægernes vedkommende så kan man nøgtern konstatere at såvel stor som toppet skallesluger nu bliver fredet og det i hele 8 år. Omkring edderfuglene sker der det at hunnerne nu fredes i de kommende fire år. For begge arters vedkommende skyldes fredningerne at antallet af fugle er faldet meget drastisk de senere år, så selv om det måske er vemodigt for nogen, så er de første som skal råbe vagt i gevær altså os jægere, og det har vi så gjort her, da videnskabelige undersøgelser har talt deres tydelige sprog.

Blandt øvrige ændringer kan nævnes at grågås, kortnæbbet gås og blis gås foreslås at må jagtes i januar måned, - på land. Nævnte arter må så reguleres efter ansøgning, i Februar måned. Jagten på fasanhøne fremrykkes, så de frem over må skydes fra den 1. Oktober. Endelig fredes de store måger, nemlig Sølvmåge, Svartbag og Sildemåge. Disse må så til gengæld reguleres frem over. Værd at bemærke er det også at med hensyn til ræven, så må den frem over reguleres fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang fra den 1. Juni til den 28 februar.

Med hensyn til Bramgåsen, så må den reguleres efter tilladelse i hele Februar måned.

Havde det stået til Danmarks Natur Fredningsforening, så var såvel Ager hønsene som harerne blevet fredet hele året, og dette selv om der intet biologisk var som talte for det. Mange jægere har helt sikkert håbet på at der var sket noget omkring duerne, men det gjorde der desværre ikke, og da den nye aftale løber de kommende fire år, så er det vel efterhånden de få som tror at der nogensinde vil blive lempet for due jagten, og det burde da give stof til eftertanke en anden gang, inden vi sådan bare giver efter og går med til mere eller mindre u dokumenterede fredninger. Det er jo først nu at vi er i gang med at undersøge duerne. Samtidig kan vi så se at antallet af reguleringer nærmest er eksploderet de sidste år. Nej, tingene hænger slet ikke sammen når talen er på duerne. Man var ganske enkelt for hurtig til at udvide fredningen på dem.

I skrivende stund kører der så noget som jeg vil betagne som en stor farce. Det handler om at man nu, endelig, vil samle Dj på samme adresse mod nu, hvor vi jo er i såvel Rødovre som på kalø. For få måneder siden var man forsamlet til årsmøde og her kunne man så have handlet omkring dette emne, men det gjorde man ikke. Det gør man så nu, hvor man så igen skal indkalde hele molevitten en gang til, så man kan stemme om hvor man skal ligge fremadrettet. I tider hvor man fattes penge overalt, så virker det totalt tåbeligt at det hele endnu engang skal kaldes ind for at man kan få udpeget en ny adresse til det hele. Hele processen indtil nu er i øvrigt et skole eksempel på hvordan man ikke skal bære sig ad når man skal bruge andres penge ( medlemmernes ), som her hvor alt har været totalt mørklagt for medlemmerne. Pokker skulle stå i det hvis DJ går ud og gældsætter hele DJ,- som jo også er os.

Lokalt her i Syd Vestsjællands Jagtforening er der ingen grund til at have armene i vejret som man siger, over det sidste års aktiviteter. Vi har nemlig det problem som man også har i så mange andre foreninger, nemlig at medlemmerne svigter mange af vores og DJ s  arrangementer. En stor succeshistorie er der imidlertid, og det er den jagt sti som Lene og Gert snart har stået for i mange år, 2 Påskedag. Den slags arrangementer er ikke noget som kommer af sig selv skulle vi hilse og sige, det skyldes alene Lene og Gert s utrættelige insdats.

Tidligere kunne der på bukkemorgenen i Revhuset være en god portion bukke på paraden, men også her svigter medlemmerne efterhånden, og i år var der kun 2- 3 bukke på paraden.

Det kunne så skyldes at der ikke blev nedlagt så mange bukke, men det tror bestyrelsen ikke på, da antallet af jægere der dukker op for at se på bukke/ snakke med andre om morgenen, også er for nedadgående. Rigtig ærgerligt hvis vi på sigt må stoppe også denne aktivitet.

Der har også været indskydning af rifler på Lilleø, ligesom der har været en jægeraften hos jagt og Fritidshuset på Sorøvej i Slagelse her for nylig. På trods af at arrangementet var annonceret kraftigt, så dukkede der kun ca. 20 op til arrangementet på Sorøvej, og det er alt for lidt når vi kommer på besøg et sådant sted.

Da vi var på besøg på Sorø vej trak vi også lod om at deltage om jagten i Korsør Skov, og her havde kun 23 af vore medlemmer lagt billet ind på at komme i betragtning ved lodtrækningen. Før hen var det kun ca. hver tredje som havde ønsket at deltage i lodtrækningen som blev trukket ud.

Alle der var trukket ud til jagten i skoven, også de tre suppleanter, kom med i år. Her kunne vi dagen igennem ved selvsyn se hvad det har betydet at vi ikke mere må passe og fodre i skoven. Da dagen var omme og der blev holdt vildtparade, viste det sig at der lå syv stykker vildt på paraden, og det er jo helt til grin efter en jagt i en skov på 100 ha. Vi må nu håbe på at vi kan få forhandlet en aftale i hus med det nye TMU udvalg som bliver valgt her ved årsskiftet. Lykkes det ikke at få en ny og positiv aftale med kommunen, ja så må vi vurdere om vi fortsat har noget at gøre i Korsør Skov på sigt.

Som i måske ved så er vi også med i hus udvalget her i rev huset. Det er Lene og Gert og så undertegnede som er med i det udvalg som tager sig af husets drift ind og ude. Vi har også et par årlige arrangementer i hus udvalget, og i år er de begge gået rigtig godt.

Den 23. Juni havde vi traditionen tro Sct. Hans aften på Revet. Som sædvanlig var grillen tændt kl 18, og her kunne man så komme med sit kød og tilbehør, og så selv grille og stege. Som sædvanlig kom der et pænt fremmøde, og vi hyggede os som vi altid gør når vi er samler her for at fejre Sct. Hans og midsommer. Da bålet skulle tændes ved 21 tiden var der forsamlet ca. 700 mennesker ved det bål som vi havde lavet. Traditionen tro var det undertegnede som holdt den traditionelle tale. Flot fremmøde til en smuk aften på revet, en aften som vi hvert år får meget ros for fra publikum som kommer.

Vort andet arrangement var biks og banko aftenen her i Oktober måned. Vi satte i år rekord med hensyn til antal deltagere, idet vi var hele 65 fremmødte som efter at have forlystet os i dejlig biksemad så spillede lidt banko, samt hyggede os. Det er værd at bemærke at de 32 af de tilmeldte var tilmeldte alene her fra vores forening.

Bortset fra et par måneder, så har vi holdt vores månedlige bestyrelsesmøder. Da det har været noget surt ind imellem grundet manglende fremmøde, også til bestyrelsesmøder, så har flere af bestyrelsens medlemmer besluttet at trække sig i dag, og det er vi meget kede af da det ikke bare er lige til at få nye til at gå ind i bestyrelsen.

Vi har siden sidste år fået rettet vort forhold til JKF op igen. Det siger sig selv at det på sigt ikke kan gå at vi ikke er med i JKF. Vi har fået talt ud om tingene, og givet hinanden håndslag på at vi nu ser fremad i samarbejdet. Vi har fået vores næstformand Søs Nielsen til at gå ind i JKF, og Søs siger at hun er blevet godt modtaget, og at arbejdet i JKF fungerer godt.

Vi har også i årets løb fået udsendt vores eget JAGTNYT et par gange. Det er efterhånden blevet dyrt at udsende, og bestyrelsen har derfor diskuteret om vi fremadrettet måske skulle nøjes med at sende det ud pr. mail, således som vores Lystfiskere allerede gør nu.

Afslutningsvis vil bestyrelsen sige tak for et godt samarbejde med vore medlemmer, og undertegnede vil gerne sige tak for et godt samarbejde blandt os i Bestyrelsen.

Og hermed lægger bestyrelsen så beretningen frem til forhåbentlig godkendelse.

Bemærkninger:  ingen

PRIVATE  3           Beretning fra udvalg                                    TC  \l 5 " 3 Beretning fra udvalg"

                                           Jagtsti

Der har været jagtsti på Borreby, man har været på skoler, Kongskilde marked  i alt  14 steder  m.v. Lene holder op som jagtstikoordinator. Der afholdes jagtsti i 2014 jagtsti på Borreby.

Kim Jepsen - tak fra kredsen for indsatsen    

                                           Flugtskydning

Poul Erik står for regnskabet,  Per Brydesen  der  er  blevet ryddet op, malet m.v.  og vedligeholde det fungere godt.  Max har  overtage hvervet  der er med at udannet instruktører. Det nye udvalg arbejder godt.

Det er aftalt at der skal vises ved jagttegn ved skydning ellers skal der instruktør med.

Det forventes at der  kommer  flere nyjægere fremover.

                                           Strandjagt

Der var Blishønejagt i oktober hvor ca. 10 mand var ude. Der blev nedlagt 60 fugle på første jagt.

Blishønejagt afholdes igen første lørdag i december.

Per træder ud af bestyrelsen men fortsætter med blishønejaget.  

                                           Husudvalg

Der har været Sct. Hans, biks og banko samt køb salg og bytte, det fungerer godt.

                                           Riffel

Det har været den dårligst besøgte sæson nogensinde, riffelprøven have en stor dumpeprocent.

                                           Jagttegn

Der har ikke været kurser i år. Der er kommet nye regler Kim er uddannet og der kommer kursus til næste år. 

                                           Skovudvalg

Der har været  afholdt en reguleringsjagt med et dårligt resultat, der må ikke fortages vildtpleje

                                           Hundeudvalg

Der har ikke været hundetræning i år.-

  4          Regnskab. Godkendt

  5          Indkommende forslag. Ingen

  6          Fastsættelse af kontingent for år 2015.

Uændret. Ordinære medlemmer 100 kr., juniorer og seniorer 50 kr. over jægerforbundet.

  7          Valg af formand               Anders Nielsen                   genvalg             

 8           Valg til bestyrelsen          Kim Jensen                         modtager ikke genvalg

                                                         Per Kjærside                      modtager ikke genvalg    

                                                         Søs Nielsen                        modtager genvalg            

Der kunne ikke findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer, generalforsamlingen blev suspenderet og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

 

Til top

Syd-VestSjællands  Jagtforening

Bestyrelsesmøde den 02. december 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Bestyrelsen.

 

Dagsorden

Godkendelse af Referat fra sidste møde.

 Meddelelser

 

Generalforsamlingen

Evaluering

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 DJ repræsentantskabsmøde den 5. december 2012

Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag d. 5. december 2013.

På dagsordnen er et forslag om at samle alle DJ aktiviteter på Kalø og droppe Højnæsvej i Rødovre.

 Kommende aktiviteter  

Eventuelt.

  

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er ikke aftalt.

 Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 

Til top

 

 Syd-VestSjællands  Jagtforening

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Lise Gilså, Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Kim Jensen, Bestyrelsen + udvalg.

 

 Dagsorden

 Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser

 Bladet er godt men der burde være lidt mere ”stoft”.

Jægeraften der burde have været 10-15 medlemmer mere.

Jagt i skoven – på paraden var 2 harer, 2 gråænder, 2 skovduer, 1 krikand.

 

Biks og Banko 60 deltagere – fuldt hus

 Generalforsamlingen

Samtlige udvalgsformænd indkaldes til generalforsamlingen  

 Dagsorden se vedhæftede fil.

Som dirigent foreslås Henrik Kjærside.

Søs uddeler hæderstegn.

Hornblæserne inventeres. (Anders).

Ordinære medlemmer,  junior  0-15 år, ungdom 16-25 år husstandsmedlemmer,    seniormedlemmer eksisterende, kursister.

Ordinære 100 kr. husstand   50 kr.  kort sagt uændret til lokalforeningen

 Vi optager ikke støttemedlemmer i foreningen.

Lene sørger for kaffe og kage.

Kommende aktiviteter

Ingen

Eventuelt.

Hvis Foreningen betaler kurser for instruktører m.v. skal de anvende kompetencen  mindst en sæson eller skal kursusbeløbet tilbagebetales.

  Det undersøges om foreningen er omfattet og i hvilket omfang vi skal have børneattester. Vi har p.t. et par medlemmer under 15 år.

 Næste møde

 Næste bestyrelsesmøde flyttes mandag d. 2.december 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

 

 

 

 

 

 

 Syd- VestSjællands  Jagtforening

Referat af bestyrelsesmøde den 14. oktober  2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Kim Jensen, Søs Nielsen, Jørgen Lang, Per Kjærside, Kristian Pedersen Bak.

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser

 

Kim Lindholt har været på jagttegnskursus, så han kan undervise de næste 5 år.

 JKF ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 5. december 2013 angående ny domicil, der er orienteringsmøde den 27. november      

 Jagtforeninger bør deltage på Sørby marked - Kr. himmelfartsferien 29 -30 31 og 1. juni. JKF organiserer og DJ betaler omkostningerne.

 Hjemmesiden bør opdateres. Andres Kontakter Henrik   

 Bladet

Er lavet og udsendt – det er ok

Kommende aktiviteter

Jægeraften afholdes i Jagt og Fritidshuset Sorøvej, Slagelse den  24. oktober 2013 kl. 18.30. den første time i forretningen.  Der vises trofæer  m.v. som de tidligere år.  Jørgen sørger for  rødvin og bukketrofæer. Lise for lodder gevinster købes. Entre 25 kr. Der laves  gavekort på 2 stk.  på 250 kr. - 1stk  500 kr. og 1 stk.  1000 kr. Der er lodtrækning om jagt i skoven. Der vises  en DVD om jagt.

ReguleringsJagt  i  Lystskoven den  7. november Per og Kim sørger for jagten. Anders og Lise står for maden. Lene spørges om hun kan sørge for basser og Kakao samt engangsservice. Søs sørger for spejderhuset.

Biks og banko afholdes i Revhuset  tirsdag d. 29. oktober,  tilmelding til Peter Nommesen tlf.  40572883. Anders  modtager  også tilmeldinger.  Der er  tilmeldt ca. 20 fra jagtforeningen.

Generalforsamling torsdag den 21. november 2013 kl. 19.00. Foreningen giver  gratis kaffe – øl og vand

Jubilæumsnåle   Lise sørger for disse m.v.

Eventuelt.

Luftbøsser 5,5 mm skal registres hos politiet. Anders sørger for dette. 

 

Næste møde

 Næste bestyrelsesmøde mandag d. 11.november 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 

Til top

Syd- VestSjællands  Jagtforening

Referat af Bestyrelsesmøde den 9. september  2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Lise Gilså, Kristian Pedersen Bak, Gert Jensen, Lene Jensen, Jørgen Lang, Per Kjærside, Kim Jensen

 

 

 

Dagsorden

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

Augustmødet blev aflyst

 

 

Meddelelser

 

Der er møde på skydebanen Stigsnæs den 19. september 2013 med DJ angående udarbejdelse af en ny miljøgodkendelse. Jørgen Lang og Poul Erik Olsson deltager.

Der er fremsendt kursustilbud fra kommunen angående foreningskursus

Jagt- og Skovbrugsmuseet har flere Aktiviteter, kursus m.v. Alle tilbud kan ses Deres hjemmeside

Dj har lagt nyjægeraktiviteter på DJ´s hjemmeside.

 

 

Bladet

Materiale sendes til Søs straks

Kommende aktiviteter

Arrangementer i foreningen tages op på augustmødet. Blev ikke drøftet nærmere.

Jægeraften afholdes i Jagt og Fritidshuset Sorøvej, Slagelse den  24. oktober 2013 kl. 19.00. Der vises trofæer  m.v. som de tidligere år.

Biks og banko afholdes i Revhuset  tirsdag d. 29. oktober,  tilmelding til Peter Nommesen tlf.  40572883.  

Vinsmagning den 14. februar 2014 kl. 18.00 i Revhuset. Smagsprøver af  dyresteg m.v.  Tilmelding  til Lene og Gert Jensen  40817284. Prisen er  75 kr.

 Generalforsamling torsdag den 21. november 2013 kl. 19.00. gratis kaffe – øl og vand

Kim og Kristian Bak ønsker ikke genvalg

Dagsorden til generalforsamlingen sendes med sammen med  referatet.

Eventuelt.

På Skydebanen i Stigsnæs der bør vises jagttegn ved skydninger.

 

Næste møde

 Næste bestyrelsesmøde mandag d. 14. oktober 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 

 

 

 

Til top

 

 

 Syd- VestSjællands  Jagtforening

Referat af Bestyrelsesmøde den 10. juni  2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Søs Nielsen, Anders Nielsen, Jørgen Lang, Kristian Petersen Bak, Lene Jensen, Gert Jensen, Lise Gilså.

 

 

 

Dagsorden

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

 

 

Meddelelser

Husudvalget har været i aktiv

Udvalget har skrevet til kommunen om husets tilstand.

Der er gjort rent i køkken, ryddet op i udhus, hvor formen til støbning af båd bl.a. er smidt ud.

Dem der har Startpistoler skal sørge for at de opbevares i våbenskab.

Vi skal sørge for at foreningens Luftbøsser bliver registeret hos politiet.

Kommunen giver tilskud til unge til instruktøruddannelse – der er en fra flugtskydningsbanen. Lise modtager besked.

Kim Jepsen havde fremsendt materiale til repræsentantskab, der var forslag om seniormedlemskab fjernes. Foreningen indstiller det forsætter uændret evt. med en kontingentstigning.

 

JKF afholder Hygjnekursus den  29. august 2013 i Revhuset.

 

Liste over restanter forevist.Foreningen rykker dem vi kender som har restance.

 

Kommende aktiviteter

Sct . Hans  den 23. juni  er ok, der etableres  bål .

Vi forsøger at holde et madkursus i november og allerhelst i Revhuset.

Eventuelt.

Der var underskud  ved arrangementet på bukkemorgen. Der var flere som blot kom forbi.

Arrangementer i foreningen tages op på augustmødet.

Næste møde

 Næste bestyrelsesmøde mandag d. 12.  august 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. maj   2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Jørgen Lang, Kim Jensen, Kristian Pedersen Bak, Lise Gilså.

Kim Jepsen under JKF

  

Dagsorden

 Godkendelse af Referat fra sidste møde.  ok

 

Meddelelser

Der har været indskydning af rifler med mange deltagere

Lise har modtaget en mappe fra Slagelse kommune angående foreningsaktiviteter. Lise kigger den igennem og svarer på eventuelle spørgsmål.

Foreningen undersøger angående børneattester dvs har foreningen personer på under 15 år som deltager i vores aktiviteter som jagttegnsundervisning eller skyder regelmæssigt på flugtskydningsbanen.

JKF

Anmodning fra JKF ved Kim Jepsen om et møde med foreningen.  Inventeret til  kl. 19.00.

Vi var enige om at samarbejdet bør normaliseres.

Forslag fra JKF om rævegrave på kommunalt område mellem Kruusesminde og  Muskelsvindcenteret.

Mere jagt ved stigbjerg – sættes i bero, da gravjagt er uegnet for ny jægere. Foreningen er principielt for jagt på de offentlige arealer men syntes at der stilles urimelige krav fra kommunens side og det virker som vi blot skal regulere vildt når der er et behov herfor. 

JKF  - repræsentation af foreningen.

Søs  er indtrådt i JKF

Kommende aktiviteter

 Bukkemorgen  -  Lene søger det fornødne  med hensyn til morgenmad og kaffe.

Anders køber:  øl,  et par flasker rødvin og undersøger angående bukkeplade/trofæ.

Eventuelt.

 Næste bestyrelsesmøde mandag d. 10.  juni 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

Til top

 

 

Bestyrelsesmøde den 15. april   2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Lise Gilså, Søs Nielsen, Anders Nielsen, Per kjærside, Jørgen Lang, Kim Jensen, Lene og Gert Jensen

 

 

Dagsorden

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde.ok  

 

 

 

Meddelelser

De er kommet i gang med sponsoraftaler på flugtskydebanen.

Jagtforeningens jagtgevær kan anvendes og opbevares på flugtskydningsbanen om sommeren.

Miljøgodkendelse for flugtskydningsbanen er under udarbejdelse.

 

Jagtsti på Borreby 2. påskedag gik godt med mange deltagere.

JKF

Anmodning fra JKF ved Kim Jepsen om et møde med foreningen.

Inventeres til næste møde kl. 19.00. mandag den 13. maj

Forslag fra JKF om rævegrave på kommunalt område mellem Kruusesminde og  Muskelsvindcenteret.

Medtages på næste møde

De er ønske fra JKF om at foreningen stiller med 2 suppleanter til DJ repræsentantskabet.

Gert Jensen og Jørgen Lang

JKF  - repræsentation af foreningen tages op på næste bestyrelsesmøde.

Søs vil gerne vil stille op.

Kommende aktiviteter

Bukkemorgen i Revhuset. Lene sørger traktementet - Anders sørger for øl og vand

Indskydning af rifler. Annonceres  i Korsørposten 

Skovens dag bliver ikke til noget i år. Der er for få foreninger og organisationer der vil være med.

Eventuelt.

 Næste bestyrelsesmøde mandag d. 13. maj 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. marts  2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Per Kjærside, Jørgen Lang, Kim Jensen, Lene Jensen, Gert Jensen, Kristian Pedersen Bak, Lise Gilså, Søs Nielsen.

 Dagsorden

 Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok  

Meddelelser 

Skydebanen støjberegninger.  Jørgen undersøger nærmere.

Driftsaftale med Skoven har i Slagelse Kommune været drøftet på det politiske niveau, vi afventer forløbet.

Skydebanen ønsker sponsoraftaler med mindre skilte på banen, det er  ok.  Skydeudvalget  undersøger selv lovligheden .

Bladet er sendt til Henrik  –  Søs sørger for  forsendelse af bladet.

Foreningen er kommet på facebook.

Nemkonto er ved at blive oprettet.

Kommende aktiviteter

Borreby  vi gør som vi plejer .

 Møde på Hunsballe  Frø, Hunsballevej 6, Sørbymagle. Afvikles af virksomheden.

Kredsmøde d. 23. marts.

Søs og Jørgen kan ikke deltage.  Hvis der andre der ønsker at deltage er der mulighed.

Eventuelt.

JKF  - repræsentation af foreningen tages op på næste bestyrelsesmøde. 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 15. april 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

 Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

 Syd- VestSjællands  Jagtforening

Referat at bestyrelsesmøde den 11. Februar  2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Bestyrelsen Per Kjærside, Anders Nielsen, Jørgen Lang, Kim Jensen, Lene & Gert Jensen, Lise Gilså

Dagsorden

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 Meddelelser 

JKF  kredsmøde var en ” tam” forestilling. Der var ingen valg.

Ole Madsen, indskydningdatoer på riffelbanen senest  i februar måned af hensyn til deadline for Jæger.

Der forelå forslag til driftsaftale med Slagelse kommune – Anders Laver et svar

Vi prøver at lave vinsmagning med  Slagelse Vinkompagni i oktober/ november og  helst en fredag – Lene laver  aftale.                             

Søs laver blad m.v.  – kalender  og stof til bladet – deadline  1. marts

Vedtægter opdateres  af Jørgen                                                         

Kommende aktiviteter

Møde på Hunsballe  Frø, Hunsballevej 6, Sørbymagle.

Kredsmøde d. 23. marts

Eventuelt.

 Ingen

Næste bestyrelsesmøde  mandag d.   11. marts 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

 Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

Referat af  bestyrelsesmøde den 14. januar  2013 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Lise Gilså, Søs Nielsen, Anders Nielsen, Jørgen Lang, Per Kjærside, Kim Jensen, Gert Jensen, Lene Jensen

 Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

  

Konstituering  

Valg af næstformand – Søs Nielsen

 Valg af sekretær – Jørgen Lang

 Meddelelser

 Kredsmøde på Damme kro Møn den 23. Marts 2013. Fra foreningen deltager: Gert Jensen, Jørgen Lang, Anders Nielsen, Søs Nielsen, Lise Gilså + evt. (søs far)  

Søs tilmelder os.

 Kommunen har udarbejdet Natur 2000 planer som er udsendt, vi har dog først modtaget det fra JKF efter indsigelsesfristens udløb.

 Markvildtlav. Vi har modtaget et oplæg omkring oprettelse af markvildtlav – møder kan ses på DJ hjemmeside.

 Der er fremsendt en ny driftsaftale. Driftsaftalen er dog ikke i overensstemmelse med den politiske tilkendegivelse fra efteråret. Der har været  afholdt møde med kommunen. Vi prøver at få den ændret.

 Poul Erik har fået nyt mail  -  inmaols@gmail.com og tlf nr - 29826786 .

Bestyrelsesmøder 2013 –  2. mandag i hver måned undtagen juli

Datoer                                            11.februar                                                                                                                                                                                     11.marts                                                                                                                                                                                        15.april                                                                                                                                                                                                           13. maj                                                                                                                                                                                            10.juni                                                                                                                                                                                            12.august                                                                                                                                                                                      9.eptember                                                                                                                                                                                14.oktober                                                                                                                                                                                    11.november                                                                                                                                                                               9.december

Kristian og Søs undersøger  muligheder for at få foreningen på facebook evt. ny hjemmeside.

Generalforsamlingen  - evaluering . Der var ingen bemærkninger. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.

JKF møde den 29. januar 2013 kl. 18.30, Kirke Stillinge jagtforening, Bildsøvej 211, 4200

Der møder så mange som muligt.

Kommende aktiviteter

Møde på Hunsballe  Frø, Hunsballevej 6, Sørbymagle. Mødet  angår  frø hvor der 20 % rabat. Der er foredrag om  vildt bræmmer m.v.  medtages i Jæger marts

Rævejagt i januar på Frølunde Fed. – aflyst.

Eventuelt.

 Ingen

Næste bestyrelsesmøde  mandag d.   11. februar 2013 kl. 19.00 i Revhuset.

 Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

Til top

 

 

Referat af generalforsamling  Torsdag den 22. november 2012

Tilstede var 30 deltagere.

 J U B I L A R E R    2012.

70 ÅR:

Der er ingen 70 års jubilarer

60 ÅR:

Gert Godsk                                   Parkvænget 28, 1.  4230 Skælskør

50 ÅR:

Jørgen Larsen                              Lerhøj 5                    4220 Korsør

Kaj Madsen                                 Thygesvej 12            4220 Korsør

Kurt Rasmussen                            Skovbrinken 13        4220 Korsør

40 ÅR:               

Der er ingen 40 års jubilarer

25 ÅR:

Der er ingen 25 års jubilarer

 

Dagsorden                                                                                          

 1           Valg af dirigent og stemmetællere. 

Henrik Kjærside blev valgt. Stemmetællere Anette Friis og Poul Erik Olsson

 2           Beretning fra formand

Hermed foreligger så beretningen for det forgangne år, altså November 2011 til og med November 2012 i Sydvestsjællands jagtforening. Det er altid et valg hvad man tager med i en beretning, men bestyrelsen har bestræbt sig på at få alt det væsentlige med som er foregået i årets løb, såvel på landsplan samt ikke mindst her lokalt i vores forening. Dele af nærværende beretning kan måske virke noget barsk, men for at få et retvisende billede af hvad der er sket, så er det nødvendigt at sige tingene lige ud som de nu engang er eller har været, som vi har oplevet dem i bestyrelsen eller i udvalg, da der ikke er nogen grund til at stikke noget under gulvtæppet som man siger. I får altså tingene som vi har oplevet dem.

Årets helt store sag for jægerne i Danmarks Jægerforbund var at vi i årets løb, i foråret, fik en ny formand for Jægerforbundet. Det er der bestemt ikke noget forkert i, blot tingene foregår på en ordentlig og sober måde, for vi skal vel behandle hinanden ordentligt.

Det er imidlertid ikke bestyrelsens opfattelse at valget af formand foregik på en fair og ordentlig måde. Ingen tvivl om at Ole Roed Jacobsen havde lavet nogle gevaldige bommerter i de år han var vores formand. Jeg vil blot nævne en enkelt sag hvor han, og hovedledelsen, ikke at forglemme, handlede helt hen over hovedet på os jægere. Her tænker jeg naturligvis på den voldsomme indskrænkning af duejagten som der har fundet sted. Hvis man vil ind og begrænse jagt som det her fandt sted, så har man bare at komme ud og høre os græsrødder om hvad vi syntes om tingene nemlig at blive fravalgt som hovedformand. Det havde set pænt ud om nogen af hovedbestyrelsens medlemmer også var blevet skiftet ud ved samme lejlighed, ikke mindst, da de på selve årsmødet dolkede Ole Roed i ryggen som man siger. Disse HB medlemmer havde end ikke, på forhånd, fortalt Ole Roed at de ikke mere kunne støtte hans kandidatur som landsformand. Vores nye landsformand, som blev valgt med hele 224 stemmer mod Ole Roeds 143 stemmer, hedder så nu Claus Lind Christensen, og han er så den tredje formand som vi får i jægerforbundet i de år vi har eksisteret. Den første var som bekendt Chr. Raunkjær.

Det bliver nu spændende at se hvad den nye formand indeholder, for det ved vi ikke rigtigt endnu, ud over det som han udtaler, og som står at læse på jægerforbundets hjemmeside. Han vil utroligt mange ting, så det bliver spændende at se om bukserne nu holder hele vejen som man siger.

Vi byder naturligvis Claus velkommen som ny formand, og forventer så meget af ham, for hvorfor skulle vi ellers skifte Ole ud med Claus. En af de ting som vi har store forventninger til er, at vi bliver taget med i de store og ikke mindst vigtige beslutninger frem over, bl.a. angående jagttiderne, da vi ikke mere vil finde os i at blive holdt udenfor de vigtige beslutninger som skal tages.

Lokalt har vi også meget at se til, til daglig, og det skyldes bl.a. at vi føler os snigløbet og røvrendt af Jægernes kommunale fællesråd ( JKF ), og dette har givet os en hel del hovedbrud, idet vi nu har fået opsagt vores driftsaftale omkring Korsør skov med Slagelse Kommune angående Natur og vildtpleje, regulering, mv. Aftalen blev af kommunen opsagt midt i perioden nemlig her i foråret 2012, og det efter at vi jægere her i området har stået for nævnte i over 30 år.

Årsagen til den hovedkulds opsigelse fandt vi hurtigt, da det viste sig at det var formanden for JKF Kim Jepsen, som bag ryggen af os havde talt med en embedsmand fra kommunen, om at JKF evt. kunne få overdraget natur og vildtplejen i Korsør skov, således så det blev Kim Jepsen og hans kammer sjukker som så skulle stå for det fremadrettet, bl.a. ved at det på papiret skulle være ny jægere fra hele kommunen som alene skulle med på jagterne. Vi protesterede over det til kommunen, men det var de stort set ligeglade med, - nu skulle JKF overtage de rettigheder som vi altså erhvervede for over 30 år side. Vi blev naturligvis chokeret over at Kim på vegne af JKF kunne finde på sådant, da vi ikke mener at JKF og dermed Kim, skal stå for den slags, og under alle omstændigheder så kan og vil vi ikke finde os i at blive røvrendt af JKF, som alene, for os at se skulle være en paraplyorganisation som varetager jagt foreningernes fælles interesser overfor Slagelse kommune. Det er fuldstændig misforstået af JKF at de render rundt og regulerer vildt, med mere,- det er slet ikke deres arbejde, men den enkelt jagtforening der hvor tingene finder sted. JKF skal alene koordinere jagtforeningernes interesser, og altså ikke optræde som en jagt forening i kommunen. JKF har altså stille og roligt påtaget sig nogle kompetancer som de aldeles ikke har og som de skal holde sig væk fra.

Ved at læse i Danmarks jægerforbunds love, så kan man her se hvad JKF skal tage sig af, og det er ALENE at koordinere de eksisterende jagtforeningers interesser overfor kommunen. Vi kan så nu konstatere at JKF indblanding i vore forhold har fået ødelagt den gode ordning som vi har haft. Vi har lige fået forslag til en ny driftaftale, og her er alt vildtpleje pillet ud, ligesom der ikke frem over skal reguleres råvildt i Korsør skov.

Der kan alene holdes en årlig jagt frem over, og her er det kun kommunens ny jægere som skal kunne deltage, altså slut med at det er os som står for og har jagten.

Vi skal i øvrigt indsende navne og adresser på de ny jægere som skal deltage i den årlige jagt, således så kommunen kan kontrollere om det nu også er ny jægere. Det som kommunen foreslå er helt uspiseligt for os og vi opfatter nærmest forslaget til driftsaftale som en joke. Det er ren børnehave det her. Det er Lasse Fjeldsted fra kommunen som har stået for drift aftalen, og det skinner tydeligt igennem det hele, at han kører en hetz imod foreningens 300 jægere. Han forsøgte tidligere på året at få bremset os politisk,- det lykkedes ikke for ham den gang, men så prøver han bare en gang til, ved at indføre de ting som politikerne forkastede tidligere på året, i en ny drift aftale. Vi har nu kommenteret forslaget overfor kommunen, og vi har ikke lagt skjul på hvad vi mener om aftalen. Når man kan lave en sådan aftale, så tyder det på at man ikke har meget indsigt i hvad der foregår i og omkring Korsør skov, ja i hele Korsør syd by, men hvordan skulle man også kunne have det når man bor langt væk fra Korsør som denne embedsmand gør.

En konsekvens af JKF s handlemåde overfor foreningen er nu, at vi pt. Ikke ønsker at have noget med JKF at gøre. Vi vil nu kontakte Danmarks Jægerforbunds hoved ledelse og bede dem om at fortælle JKF i Slagelse kommune hvad deres opgaver er, for de kan åbenbart ikke selv finde ud af det.

Det er bare ærgerligt at de nu har fået ødelagte alt det her for os i SVJ.

I foråret skulle skov og naturstyrelsen have udlejet jagten ved Højbjerg skoven, men det medførte en masse avisskriverier angående haglnedfald over villaer og haver i beboelserne i området. Haglnedfald må naturligvis slet ikke finde sted sådanne steder

Overhovedet, men det gav en masse avisskriverier. Enden på det blev at Skov og Naturstyrelsen trak udbuddet af jagten tilbage, og området blev ikke udlejet som det er skik og brug ved Statens ejendom. Det er rigtig ærgerligt at en sag som den her blev pustet så meget op at det gik som det gik, men vi mennesker har det jo med at reagere når vi bliver usikre på noget, og det var vel hvad der skete her. Der er masser af eksempler på at der bliver jagtet helt op af andres ejendomme uden at det giver nogen former for problemer. Om jagten på et senere tidspunkt igen bliver udbudt vides ikke.

På sidste års generalf. Var der en del debat om skydebanens pengekasse fortsat skulle administreres alene af skydebanen da der efterhånden var mange penge i kassen. De fleste syntes at det måtte være foreningens kasserer som skulle stå for pengesagerne, uanset udvalgene, og altså her skydebanen. Efter generalf.. tog vi sagen op, og Lise holdt møde med Poul Erik fra skydebanen om det.

Enden på det er så blevet at Lise, vores kasserer nu har ovetaget kassebeholdningen

Vedrørende skydebanen. Poul Erik har så rådighed over et løbende driftsbeløb til indkøb af duer og patroner. Driftsbeløbet er nødvendigt da Poul Erik og folkene på skydebanen tit skal kunne handle her og nu når der er nogle attraktive tilbud. Ordningen har nu fungeret det meste af 2012, og det er gået fint og problemfrit. Det ønske som generalf. Havde omkring skydebanens økonomi er altså nu på plads som ønsket sidste år.

I årets løb har vi efterhånden haft en del arrangementer og har deltaget i fælles arrangementer med revhusets brugere.

På den sidste dag i januar måned holdt vi så for første gang i mange år en rævejagt på Frølunde Fed. Det var Vagn Egede fra Vemmelev som havde foreslået det, og han påtog sig også at kontakte de forskellige grundejere om det, for at høre om det var ok at vi gik over deres jorder. Bortset fra et par stykker, så fik vi lov alle andre steder.

Tilmeldingen kunne lige gå an med ca. 20 deltagere, og alle havde en rigtig god dag med høj solskin det meste af dagen. Rævene gemte sig godt, og vi så ikke nogen. Der var dog ræv på dagen, men den for frem og tilbage i en kæmpe overdækket høstak med en gravhund i hælene. Til sidst måtte vi jægere opgive, men ud ville hunden ikke, så ejeren måtte blive tilbage og vente til det passede hunden at komme ud igen flere timer efter at vi var gået. Dagen sluttede af med en rigtig god gang gule ærter med flæsk og tilbehør i vemmelevhallens cafeteria. En rigtig god dag blev det.

På sidste generalf. Var der også et ønske om at der kom nogle nye tiltag, og derfor havde vi forespurgt ejeren af Kruusesminde Bjarne Hansen, om vi måtte komme ud og besøge deres veldrevne gods, og det måtte vi. Bjarne havde lovet os en rundtur på godset, ligesom vi skulle tale om vildtet, jagt med videre. Alt i alt var der lagt op til en spændende aften, Mandag den 14. Maj kl. 19.00. Vi annoncerede arrangementet forud, men resultatet blev at kun en lille håndfuld af vore medlemmer meldte sig til.

Det ville vi ikke byde Bjarne og hans kone, så det endte med at vi aflyste arrangementet. Rigtig ærgerligt, da vi ved at andre har besøgt stedet, og at disse besøg har været en stor succes.

Den 21. og 22. April afholdte vi et fælles arrangement i Revhuset i anledning af Revhusets 25 års jubilæum. Jubilæet var egentlig i 2011, men det havde alle vist lykkeligt glemt. Efter devisen bedre sent end aldrig blev husudvalget så enige om at afholde 25 året i nævnte weekend. Der blev optaget en video i anledning af indvielse af huset i 1986, og den efterlyste undertegnede på sidste års generalforsamling. Det gav pote, som man siger, da Finn Jensen ringede til mig, og fortale at han og Else havde den liggende hjemme. Vi lånte filmen ( de har ikke fået den tilbage endnu), så vi kunne få den overspillet til DVD, og den har gjort lykke hos mange bl.a. undertegnede. Filmens kvalitet er lidt springende, men hvor er det godt at vi fik den frem i lyset. Mange af dem som er med på filmen lever slet ikke mere, så det er noget vemodigt at se den. Filmen kan bestilles hos bestyrelsen hvis nogen er interesseret i den. Det var Lene og Gert som igen igen fristes jeg til at sige, stod for det meste af vores arrangement, bl.a. maden som blev serveret ved den reception som blev holdt Lørdag den 21 april. Her deltog bl.a. vores borgmester Lis Tribler.

Om Søndagen var der køb salg og bytte/ loppemarked i og udenfor huset. Alt i alt en god weekend hvor der særlig om Lørdagen kom mange af vore ”gamle” medlemmer, medlemmer som har været med til at sætte deres præg på revhuset igennem årene.

Sct. Hans ligger jo fast hvert år. I år glimrede vi i jagtforeningen ved at undertegnede stort set var den eneste fra jægerne som mødte frem og fik arrangementet op og stå.

Det er rigtig ærgerligt, men da flere af vore faste hjælpere skulle noget andet, så er der jo ikke noget at gøde ved det. Fremmødet til den fælles grill kl. 18 var dog rimeligt godt og alle hyggede sig. Ved ca. 21 tiden tændtes bålet, og her var der traditionen tro et meget stort fremmøde af folk ude fra. Bilerne holdt ud over på vores P plads hele vejen ind til campingpladsen. Som sædvanlig blev sct. Hans en stor succes for os.

Her den 23. Oktober havde vi så endnu et fælles arrangement her i Revhuset, nemlig det hyggelige Biks + banko. Der var ca. 50 tilmeldte til arrangementet og det kan lige gå an, da det er et stort arrangement at binde an med. Fra vores side var det igen Lene, Gert og undertegnede som tog det store læs. Det er nu helt naturligt når vi har fælles arrangementer, da det jo er os tre som sidder i husudvalget for jægerne.

Stemningen var helt i top fra starten da den traditionelle biksemad kom på bordet. Stemningen dalede dog hurtigt da det snart viste sig at der slet ikke var mad nok til alle som havde bestilt. Vi var 47 til spisningen, og vi havde bestilt til 55 personer. Den slags er skandaløst af leverandøren, som efterfølgende påstod at der havde været 30 kg biksemad. Det er imidlertid løgn, da der højest har været 15 kg. Nogle af deltagerne kom lidt senere end kl. 18, og de fik slet ikke noget.

Vi som stod for det var pinligt berørt og kunne kun undskylde overfor dem som her helt ufrivilligt kom til at faste. Bortset fra maden så gik alt godt og alle havde en god aften. Mon ikke der hos dem som deltog i biks og banko blev smurt natmad da de kom hjem,- det tror vi.

Der har også været såvel blishønejagter som jagt i skoven, men det vil de udvalgsformænd som er her, fortælle lidt om.

Arbejdet i bestyrelsen er generelt gået godt, og vi har alt i alt afholdt ca. 10 bestyrelsesmøder i årets løb. Når vi mødes diskuterer vi det som er på dagsorden, samt ting som de enkelte bestyrelsesmedlemmer kommer frem med. Tonen er ind imellem lidt rå, men altid hjertelig. Vi sætter alle pris på at sige tingene lige ud, og så kan tonen altså ind imellem være lidt barsk. Samarbejdet i bestyrelsen er gået rigtig godt, og det er mennesker der er interesserede i jægernes sag som er med i vores bestyrelse. Jeg vil gerne sige en stor tak til vores bestyrelse for vel udført arbejde. Takken skal også rettes til alle jer som på en eller anden måde arbejder for os, det være i et af vore udvalg, medlemsblad og så videre. Tak til jer alle for jeres indsats.

Som nævnt indledningsvis så er det et valg hvad man tager med i en beretning, og det her nævnte var altså det som vi i bestyrelsen havde valgt at tage med, og det som vi så herved lægger frem til debat og forhåbentlig godkendelse.

Debat

Kim Jepsen  det er en lodret løgn – JKF har ikke forsøgt at få jagten fra foreningen.

Kim, JKF  har ikke set forslaget inden kom fra kommunen og Anders, du er gået bag ryggen på JKF.

Steen K. - Der burde skiftes i JKF bestyrelsen   

Driftsaftalen blev drøftet, den blev opsagt pludseligt midt i perioden.

Steen K  demokratiet DJ  er på vej ud der er for mange indirekte valg

 Det skal fastslås hvilket kompetencer JKF har .

Formandens  beretning godkendt.

PRIVATE  3                   Beretning fra udvalg         TC  \l 5 " 3 Beretning fra udvalg"

Jagtsti : Borreby Jagtsti gik godt som den plejer 2. påske dag.   Vi får skoler som anmoder naturoplysninger . Der har været forslag om  evt. jagtsti for kvinder og  foredrag ved naturens dag – jagt fra stenalderen til i dag.

Flugtskydning:  Der kunne godt være lidt flere deltagere. Vi har fået en ny trapmaskine. Et hold til kredsskydningen  - vi håber der ikke sker noget den næste år. Udvalget kører godt.

Strandjagt: Bilshønejagt – udsat 3 gange – ca. 200 fugle  der afholdes igen i december.

Husudvalg: Det fungerer godt, mange møder og  jubilæum.  Nyt TV fra kim. Udvendig istandsættelse  er i gang.

Riffel:  Det har været et meget stille år. Der var meget få deltagere, der er brugt ca. 200.000 kr. på banen og der er lavet støjafskærmning. Der er gode faciliteter fremover  - der er ingen riffelprøver i foråret,  den første er til efteråret. Der er skydning fra april måned i år 2013.

Jagttegn: Kim var forhindret i at møde. Der kørt opspeedet jagttegnskursus med 8 personer -  7 bestod.

Skovudvalg: Der er ikke skudt bukke i år – regulerings jagt afholdt 17 stk. vildt på paraden,  vores aftaler gælder til 31. dec.

Gert Godsk – ros til deltagere og arrangører

  4          Regnskab.

   Regnskab

Lerdue beholdningen  udgør en værdi på 17.640 kr.

Godkendt

   5                 Indkommende forslag.

Ingen

  6          Fastsættelse af kontingent for år 2014

Uændret til foreningen i forhold til tidligere år

DJ  +  100 kr. for ordinære. DJ + 50 kr.  for ung, juniorer og seniormedlemmer

 

  7          Valg af kasserer                 Lise Gilså                          genvalgt             

 

 8           Valg til bestyrelsen            Jørgen Lang                       genvalgt

                                                         Lene Jensen                       genvalgt            

 

 9           Valg af suppleanter           Kristian Petersen bak        genvalgt

                                                         Gert Jensen                        genvalgt                                                           

 

10          Valg af revisorer               Steen K. Madsen               genvalgt

                                                          Finn Jensen                       genvalgt

              Suppleanter                        Jes Hansen                        genvalgt

                                                          Anders Jørgensen             genvalgt

 

11          Eventuelt

Der blev spurgt til vedligeholdelse af Revhuset. Huset er fredet og  Kommunen ejer huset og forestår vedligeholdelsen.

Der var forslag om  jagtnyt kan evt. spares  brug hjemmesiden eller på mail.

Sms  beskeder og mail ved arrangementer kan spare os for penge.

Der har været problemer ved jagt på  Korsør nor. Nogle både har været kunstigt flydende ved man har gravet havbunden ud.

 Rævejagten på Frølunde Fed  fungerede godt

 Der var ingen oplysninger om råvildtbestanden er på retur i øjeblikket, den  er som den plejer.

 

 

 

Til top

 

 

Bestyrelsesmøde den 12. november 2012 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Bestyrelsen + Udvalgsformænd

Anders Nielsen, Jørgen lang, Kim Jensen, Lene og Gert Jensen, Lise Gilså, Søs Nielsen.

 

Dagsorden

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

Meddelelser

Biks og banko der var mange deltagere.

Der var ingen tilbagemeldinger angående Blishønejagten.

Jagten i skoven forløb godt – maden god – 16 stk. på paraden – 2 snepper ,2 harer, 5 fasaner, 5 gråænder, 1 krikand.

Der er fremsendt et udkast til driftsaftale med kommunen. Aftalen er markant anderledes end tidligere, vi henviser til tidligere driftsaftale.

Angående Skydebanen på Stigsnæs kan man evt. kontakte Max Jensen på tlf. 31903044 eller e-mail: maimaxmaimax@gmail.com

Generalforsamlingen

Jørgen Trykker dagsorden se vedhæftede fil

Jubilæumsnåle - Anders sender indbydelse til de berørte

Bestyrelsen mødes en time før generalforsamlingen til smørrebrød (Anders bestiller) kl. 18.00

Kommende aktiviteter

Blishønejagt i december

Det undersøges om det er muligt at afholde en rævejagt i januar på Frølunde Fed.

Eventuelt.

Det undersøges hvem der har nøgler til klublokale, da der er forsvundet effekter fra lokalet.

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 10. december 2012 kl. 19.00 i Revhuset.

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

 

Bestyrelsesmøde den 8 oktober 2012

Herved angående best. Mødet.

 Der er afbud fra Lene og Gert og undertegnede. 

OBS, OBS Jørgen oplyser at næste best. Møde er den 5 November. Jeg har noteret at det er den 12 November. HVAD ER DEN RIGTIGE DATO ??.

 Næste møde er d. 12/11-12

Lise efterlyste i forgangne uge et stempel,- er den sag løst ??????.

 Stemplet er stadig ikke dukket op – men bladet er sendt ud stemplet med Søs som afsender. Så vi ved hvis der kommer nogen retur. 

Kim Jepsen har mailet til mig for et par uger siden,at han syntes at ”stridsøksen ” som han kalder det  burde begraves nu. Jeg har desværre ikke nået at svare ham endnu. 

Spørg venligst Kim om han har hørt noget om driftsaftalen vi har med kommunen ?.

 Vi har indtil nu aftalte om at vi har efterårs jagten og efterfølgende skal der søges om et nyt år. Kim har styr på dette.

 Kommende arrangementer:

 Biks og banko den 23 oktober er ved at være på skinner. Vi får biks fra Michelle.

Hele bestyrelsen med påhæng opfordres til at møde op på dagen, ligesom vi håber at i alle vil omtale det for jagtkammerater ,mv..

 Den 25 oktober har vi jægeraften i Natur og Fritid i Slagelse. Er det Kim ??, som kontakter dem og aftaler nærmere om arrangementet. Jeg aner nemlig ikke hvordan det skal sættes sammen. Skal der købes præmier til bukke konkurrencen, mv. ???. Vi skal trække jagt i skoven, mv..

 Bestyrelsen mødes kl. 18.00 på dagen. Kim har styr på aftenen og har aftalt det hele med Natur og Fritid.

 Jørgen køber Vin til præmier.

 De bøger vi har modtaget som betaling for annonce skal indgår i vores kinesiske lotteri den dag.

 Jeg sørger for en annonce i Korsør Posten ligesom jeg laver en pressemeddelelse og sender ud om de to arrangementer i uge 43.

 Annoncer deles i 2 – da den ene annonce er for et arrangement i foreningen og det andet er for revhusudvalget.

 Inden næste bestyrelses møde den 12 November, har vi haft jagt i Skoven Den 8 November. Hvem sørger for arrangementet: kakao/ kaffe og basser ?, mad til middag, en lille en til halsen om morgenen, mv.. ???.

Vi skal også sørge for at der er hunde nok til jagten. Jeg kommer selv med hund, uanset om jeg bliver trukket ud eller ej.

 Søs laver maden – ungarsk gullasch m. ris og flüte.

Kim søger for kakao/kaffe og basser, samt en lille en til halsen.

Lene har snakket om de har borde og bænke – dette skal der lige følges op på inden.

Lise sørger for Sweepsteaks 

Der er tradition for at invitere afgået formand som årets gæst – Så Danny skal inviteres.

Ang. Hundefolk - Dette tales der med dem der bliver udtrykket om, i forbindelse med jæger aften ( Kim vil evt. spørge Henrik Kjærside om han vil deltage m. hund) 

Generalforsamling er den 22 November i revhuset. Vi skal have fundet ud af hvem der har jubilæum, ligesom vi skal sørge for at have nåle hjemme. 

Lise søger for ovenstående – Hun har lister med hvem der har jubilæum og sørger for der bliver bestilt nåle til dem.

 

Til top

Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. september 2012.

Deltagere: Anders Nielsen,  Per Kjærside , Jørgen Lang, Kim Jensen, Lene og Gert Jensen, Kristian Bak Petersen, Lise Gilså,  Søs Nielsen.

Sidste møde aflyst da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

Lene og Gert kommer ikke til  møde d. 8. oktober 2012.

Der er Jægeraften d.  25. oktober 2012 i Natur & Fritid Slagelse.

Der er reguleringsjagt  i Skoven 8. november 2012.

Driftsaftalen med kommunen  angående Korsør Lystskov, som tidligere på året blev opsagt, er efter politisk beslutning blevet genindført.  Foreningen kan derfor fortsætte med  de nuværende  aktiviteter i  Skoven.

Der afholdes Generalforsamling  22. november i Revhuset.

Der er Blishønejagt på Korsør Nor  d.  6. oktober  og  1. december

Skovfoged Thomas Møller Fuglebjerg  kommer og fortæller om tilskudsmuligheder  m.v. til naturprojekter  i forbindelse  med  jægeraften .

Jørgen sender kalender til Søs

Angående foreningens  repræsentation i JKF.  Vi bør søge større indflydelse og drøfte JKF´s  funktion.

 Næste bestyrelsesmøde d. 8. oktober.

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Bestyrelsesmøde den 11. juni  2012 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Lise Gilså, Søs Nielsen, Per Kjærside, Kim Jensen, Jørgen Lang, Lene Jensen, Gert Jensen, Kristian Bak Pedersen

 

Dagsorden

 Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 Meddelelser 

Jan Jensen har modtaget  en 9 mm og 6 mm startpistiol  - Tilladelser  er ikke i orden.  Gert ringer til ham. Sidste møde: Såfremt de stadig ikke er registrerede, så skal fmd. inddrage dem og sørge for at de registreres.

Anders henter dem.

Der er 150 års jubilæum i skytteforeningen fredag kl. 13.00 til 16.00. Lene finder på gave.

Regulering af jagt på de kommunale ejendomme, det er kommunen (Lasse Fjeldstad) der ikke vil have regulering på de kommunale ejendomme. Det er på højeste på politiske niveau.

 

Til Jagtforeningen

Hermed tillader jeg mig at skrive til jer vedrørende jagt i Tyskland.

Hvis vi som jæger vil have chance for at skyde til vildsvin, så er Tyskland det nærmeste mål.

Mange jagtforeninger benytter sig af at informere deres medlemmer om dette fantastiske jagtland,

der endnu har priser, der kan betales af os almindelige danskere.

Vi er et firma, der har specialiseret sig i jagtrejser til Tyskland og har endog Danmarks største udbud til Tyskland.

Vi har endnu pladser for samlede jagtselskaber på 10-15 jægere. Vedhæftet oversigt fortæller om

pladser, revirer, antal jagtdage og priser. Der er dog revirer, der er fuldt optaget.

Har I interesse i at høre mere om de forskellige revirer, så send mig en mail

og jeg vil sende jer en total beskrivelse af de ønskede jagter.

I alle jagters priser er naturligvis inkluderet overnatning med morgenmad, afskydning af

frigivet ikke betalbart vildt, moms m.v.

Er I en større gruppe, f.eks. 10 jægere, der er interesseret i at høre mere, så kommer jeg gerne til jer og fortæller,

hvorledes jagterne foregår m.v.

For de jægere, der har interesse i at få kursusbeviset KUNDIGE PERSON, Veterinærkursusbevis, afholder jeg et kursus

i BUR, ved Holstebro den 8. september.

Underviserne er 2 tyske dyrlæger, hvoraf den ene taler dansk. Kurset er godkendt af fødevarestyrelsen i Danmark.

I kan finde mere på vor hjemmeside www.ncjagt.dk

Jagt i Tyskland til orientering.

DJ repræsentantskabsmøde juni  2012.

Ingen oplysninger .

 Kommende aktiviteter

 Sct. Hans – medhjælpere kan kontakte Anders.

 Eventuelt.

Jagtsti . Foreningens deltagere i DM  Gert – Jakob og Anders bliv nr. 3 på Bornholm.

Skydebanen  der etableres en trapbane.  Der må købes en ny kastemaskine til ca. 40.000 kr.

 Næste bestyrelsesmøde  mandag d.  13. august 2012 kl. 19.00 i Revhuset.

  Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

Nøglelistet.

Steen K. Madsen                Nøgle  nr. XXX       Ikke afleveret

Per Kjærside                      Nøgle  nr. XXX

Kim Jensen                         Nøgle  nr. XXX

Jørgen Lang                       Nøgle  nr. XXX

Kim Lindholt                       Nøgle  nr. XXX

Kim Jepsen                         Nøgle  nr. XXX

Danny Sørensen                 Nøgle  nr. XXX

Der er indkøbt et haglgevær til jagttegnsaspiranter opbevares hos Kim Lindholt.

Anders har fået nøgler

 

Til top

Herved referat fra bestyrelsesmødet Onsdag den 9 Maj i revhuset.

 Vedr. Startpistolerne: Såfremt de stadig ikke er registrerede, så skal fmd. inddrage dem og sørge for at de registreres.

 Steen K Madsen har indleveret nøgle til Søs: Søs beholder dem, da hun ikke har nogen.

 Da man ikke mener at det er relevant, så blev det besluttet at Kim Jepsen ikke frem over skal deltage i vores bestyrelsesmøder.

Kim skal således slettes fra den mailliste som der sendes ud efter til bestyrelsesmøderne, samt med referater, mv..

 Besøg på Kruusesminde: Der er kun ca. 8 tilmeldte. Såfremt der ikke kommer flere, min. 15 – 20 stk. i løbet af weekenden så aflyser fmd. arrangementet aftaltes det-

 Eventuelt: Anders orienterede om riffelindskydning. Han fik det på en sms 2 dage før første indskydning. Vi kunne så kun sende det ud til de 30 der er tilmeldt sms tjenesten.

Det lykkedes at få en annonce med i ugeavisen, angående næste indskydningsdag som er Lørdag den 12 Maj kl. 9 – 13.

Det er ikke tilfredsstillende at vi ikke kan nå at orientere medlemmerne om det på en ordentlig måde. Det burde have været ude for længst mht. skydedagene. Best. håber at dette er en engangs forestilling.

 Gert orienterede om at foreningen nu har fået hele fem nye skydeinstruktører til lerduebanen. Alle frem bestod.

 Kim orienterede om at kommunen pludselig har afbrudt samarbejdet med os omkring Korsør skov. Vi er dybt forundrede, da vi har stået for natur og vildtpleje der ude de sidste ca, 30 år, og helt uden problemer.

Per og Lene undersøger hvad det vil koste hvis vi skal købe T shirts og lign. frem over.

 Mødet slut 20.15.

 Referat

Anders Nielsen

 

Til top

Hermed referat af husudvalgsmødet onsdag den 12. april 2012 i revhuset.

 Deltagere:

Jagtforeningen: Anders-ferie fraværende, Lene og Gert

Lystfiskerforeningen: Flemming og Preben

Modelskibe: Knud-Erik og Carsten

 1.Traktement til jubilæumsarrangementet den 21. april 2012 kl. 11.00 til 14.00

 Lene og Gert har indhentet tilbud på traktementet. Det er for dyrt og ikke til at forhandle mere ned, hvorfor Lene og Gert har besluttet selv at lave maden klar og levere den om lørdagen. Der spares mange penge på denne måde at gøre det på.

 2.Status på gæster:

Der er udsendt invitationer til ca. 50 personer pr. brev samt i klubberne. I alt ca. 80 personer. Pt. Er der ikke status på hvor mange der kommer.

 3.Det er aftalt at husudvalget møder i huset fredag den 20/4 kl 16.00 for at gøre klar. Borde stole og duge.

Lørdag den 21/4 mødes husudvalget kl. 9.00

 4. Afvikling af jubilæumsfesten:

 Kl. 11.00 byder Flemming velkommen og giver et hisorisk tilbageblik om husets historie. Herefter vil der være spisning og hygge. Der vil antagelig være taler fra de indbudte.

 5.Anders sørger for højtaleranlæg.

Al service er engangsservice. 

6. Øl og vand leveres fra lystfiskerforening og jægerne.

 7. Søndag den 22. april 2012 Loppemarked i Revhuset kl 10.00 til 14.00.

 Arrangementet foregår i perioden 10.00 til 14.00. Der mødes kl. 8.00.

Annonce i Korsør Posten tirsdag.

 Der bliver salg af øl-vand, kaffe og kage

Priser :

Kaffe og Kage kr. 20.00

Øl og vand kr. 10,00 pr. stk.

 Lene køber kaffe.

 Kage: Hver bager 2. stk. bradepander til salg:

Flemming 2. stk.

Preben 2. stk.

Anders 2 stk.

Knud-Erik 2 stk.

Carsten 2 stk.

 Knud-Erik og Carsten indkøber øl og vand. 120 øl og 120 vand. Harboe 110 og Classic samt Harboe Cola og appelsin.

 Næste møde er torsdag den 10. maj 2012 kl. 19.00 i Huset.

 Foreløbig dagsorden er:

 1.Evaluering af arrangementerne 21. og 22. april 2012

2.Husets tilstand

3.Sankt Hans aften

 

Carsten

Til top

 

Bestyrelsesmøde den 2. april  2012 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Søs Nielsen, Anders Nielsen, Jørgen Lang, Lene og Gert Jensen, Kim Jensen, Kristian Pedersen Bak.

Dagsorden

 Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 Meddelelser 

Jan Jensen har modtaget  en 9 mm og 6 mm startpistiol  - Tilladelser  er ikke i orden.  Gert ringer til ham.

JKF  har et forslag til jagt i Slagelse Kommune.

Sagen blev drøftet, ingen kunne genkende at have set aftalen før. Der er en sag under opsejling angående jagt på de kommunale arealer  i Slagelse Kommune  som kan ændre på den driftsaftale vi har angående Korsør Lystskov.

Sekretæren kan oplyse, at det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet d. 16. januar 2012 at der var indgået en reguleringsaftale med Slagelse kommune.

Der blev drøftet angående Jesper Schytte ´s deltagelse i årsmødet på Møn. Han er ikke valgt af foreningen og vi ønsker ikke at han skal repræsentere foreningen ved DJ repræsentantskabsmødet i juni.

Det drøftes angående foreningens deltagelse i DJ repræsentantskabsmøde i juni. Genoptages på næste møde.  

Flugtskydningsbanen Stigsnæs.

Der har været møde d. 8 marts i Magleby forsamlingshus.

Referat fra mødet er udsendt. 

Det aftalte møde i skydeudvalget, synes ikke at være afholdt

Søs – undersøger sagen og om nødvendigt indkalder til møde.

 Kommende aktiviteter

Revhuset  der er åbent hus  den 21. – 22. april  - mailadresser  er på plads angående indbydelser

 Lørdag den 21 kl. 10.00 mødes bestyrelsen der er reception for indbudte  gæster fra kl. 11.00  til -14.00

Anders sørger for annoncering  og kontakt til  pressen

Søndag  åbent hus for alle Fra kl. 10.

Skovens dag afholdes i Korsør Lystskov søndag d. 29. april.  Lene og Gert søger for det fornødne. 

Riffel indskydning – Ole kontaktes  -  datoer bringes i hjemmesiden  -  2 gange  en lørdag og en aftenskydning.

Krusesminde forårstur   d. 14. maj kl. 19.00

Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde  onsdag d.  9 . maj kl. 19.00 i Revhuset. (ændres på grund af forårstur)

 Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

Møde angående flugtskydningsbanen på Stigsnæs den 8. marts 2012.

Tilstede var 18 personer. Mødet afholdes i Magleby forsamlingshus

Poul Erik Olsson redegjorde for banens historie.

Sæsonen 2011 har været den dårligste i mange år.

Bane har ikke direkte givet økonomisk underskud i 2011, da der er beholdninger af både patroner og lerduer.

Arealet ejes af Firmaet Haldor Topsøe  og er industriområde.

Der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse i 2012. Jørgen Lang søger for udarbejdelsen.

Kim Jepsen oplyste at der mulighed for økonomisk tilskud fra kredsen til banen ved forbedringer og lign.

Der er nedsat et skydeudvalg som består af:

Poul Erik Olsson

Max Jensen

Karsten (kost)Nagel

Per Pedersen

Vagn Mortensen

 

Bent Nielsen påtager sig opgaverne i forhold til Kredsskydningerne.

Der uddannes et nyt hold skydeinstruktører, vi forsøger at få et helt hold, så  undervisningen kan ske på banen.

Vi  forsøger, at få indarbejdet en trapbane i den nye miljøgodkendelse.

Jagtforeningens hjemmeside ajourføres og der oplyses mere om SMS tjenesten.

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12. marts  2012 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Per Kjærside, Lise Gilså, Jørgen Lang, Kim Jensen, Lene Jensen, Gert jensen, Søs Nielsen, Kristian Pedersen Bak, Kim Jepsen.

  

Dagsorden

 Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 Meddelelser 

Jan Jensen har modtaget  en 9 mm og 6 mm startpistol  - Tilladelser  i orden ?.

Kredsmøde

Der har været  kredsmøde i Kreds 6 den  d. 11/3 på Damme Kro på Møn.

Jagtlovsrevision er udsat et år

Due-undersøgelse er i gang og man forventer at klarlægge yngletiden.

Formandskandidaterne, den nuværende Ole Roed og den udfordreren Claus Lind præsenterede sig.

Bladet

Status -  er færdig udsendes som B post  -  Lise og Søs klarer dette.

 Flugtskydningsbanen Stigsnæs.

Der har været møde d. 8 marts i Magleby forsamlingshus.

Ref. Er udsendt  

Kommende aktiviteter

Riffel skydebanen på Magleø  - Anders kontakter Ole Madsen angående indskydning af jagtrifler.

Forårsbesøg på Krusesminde  d. 14. maj  2012, Der kan max 50 personer  –  tilmelding til Anders

Der er jagtsti på Borreby  2. påskedag 

Bestyrelsen  Inventeres  til jubilæum i Revhuset d.  21. april

Søndag d. 22. april er der køb salg og bytte. Man kan få en stadeplads ved henvendelse til Anders Nielsen. 

Udpegning af person til JKF

Ingen.

Eventuelt.

Anders besøger jagttegnskursus og fortæller om foreningen.

Generalforsamlings i Jagt- og  Skovbrugsmuseet venner  på  Dragsholm slot . Bogen om  Dianas døtre

Slagelse Kommune har oprette en ordning med  fritids guider og fritidspas så unge kan  deltage i foreningsaktiviteter. 

Næste bestyrelsesmøde mandag d.  2 . april kl. 19.00 i Revhuset.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde den 13. februar  2012 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Kim Jepsen, Søs Nielsen, Gert og Lene Jensen, Kim Jensen, Jørgen Lang, Lise Gilså

 

Dagsorden

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

Meddelelser 

Poul Erik Olsson  har fået nyt tlf.   24663645   

Jan Jensen har modtaget  en 9 mm og 6 mm startpistiol  - Tilladelser  i orden ?. Det bringes i orden .

Kredsmøde

Der skal udpeges delegerede til Årsmødet i Kreds 6 som afholdes d. 11/3 på Damme Kro på Møn.

Anders Nielsen                          andnie@slagelse.dk

Jørgen Lang                                  jhlang@email.dk

Søs Nielsen                                  Nielsenkreiberg@gmail.com

Lene og Gert                                Vandkaiersvej@forum.dk

Henrik Kærside                          hekj@it.dk

Bladet

Deadline for artikler. Senest 1. marts

Jørgen sender Kalender – til Søs +  evt. artikel.

Riffelindskydningsdatoer  mangler .

Annonce  - bogjagt sættes i bladet.

 Flugtskydningsbanen Stigsnæs.

En flugtskytte har kontaktet os angående forholdene omkring skydebanen på Stigsnæs.

Der har været afholdt et møde, blandt nogle af skytterne hvor man ønsker at skytterne evt. bliver indkaldt til et møde hvor der sættes nye ind i skydeudvalget og ikke som nu, hvor det åbenbart er nogle håndplukkede som der er indsat. Opfordrede til at der omgående bliver uddannet tre fire nye skydeinstruktører som supplement til de par der er i dag.

 Det blev oplyst, at der efterhånden var kæmpe utilfredshed med forholdene omkring skydebanen og at folk efterhånden ikke ville finde sig i det mere.

 

Anders Kontakter Poul Erik angående at afholde et møde i Skælskørområdet. 

 

Kommende aktiviteter

Opstart hundetræning . Torsdag d. 16. februar – Anders sørger for øl og vand

Eventuelt.

Dialogmøde for foreninger  med Slagelse Kommune d. 14. marts kl 17.00. Søs

 

På næste bestyrelsesmøde  udpeges  person til  JKF bestyrelse

Rævejagten på Frølunde Fed gav  ingen ræve  men en  god jagt

Skoven, der fodres stadig

Revhus udvalget  vælger personer til  Revhus jubilæum .

Det undersøges om der kan hyres personer til at foretage den nødvendige rengøring af vores lokaler i Revhuset..

Der skal være varme på Revhuset af hensyn til de udstoppede fugle.

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

Til top

 

Hermed referat af husudvalgsmødet onsdag den 11. januar 2012 i revhuset.

 

Deltagere:

Jagtforeningen: Anders, Lene og Gert

Lystfiskerforeningen: Flemming og Preben

Modelskibe: Knud-Erik og Carsten

 

 

1. Husudvalgets konstituering således:

 

Koordinator foreløbig frem til efter jubilæumsarrangementet Flemming

Lene påtog sig hvervet som husudvalgets kasserer

Sekretær Carsten

Husudvalgsmedlemmer er Anders, Knud-Erik og Preben

 Lene påtog sig hvervet som kasserer og vil få overdraget husudvalgets kassebeholdning. Flemming overfører beløbet til konto hos Lene.

 2. Jubilæumsfesten blev fastlagt til lørdag den 21. april 2012, i tidsrummet 11.00 - 13.00. Dette bliver arrangeret som et lukket arrangement med i nviterede gæster.

Der planlægges en let anretning med sild mv.

 

Der skal udsendes invitation til følgende:

 

Borgmester Lis Tribler

Kultur- og fritidsudvalget

Ib Larsen Teknisk udvalg

Tidligere borgmester Poul Mortensen

Tidligere borgmester, nu Havnechef Flemming Erichsen

Bettina Muller, Kommunale ejendomme

Chef for Teknik og Miljø Flemming Birger Larsen

de 3 foreningers formænd fra de forgangne 25 år.

 

Der 3 klubber udfærdiger en liste over formænd for de 25 år samt eventuelle æresmedlemmer. Listen skal være klar til mødet 7/3-2012.

 Til brug for invitationerne undersøger Lene hos Tonny- Korsør Posten om specielt brevhoved.

 På mødet 7/3-2012 sættes navne på de opgaver som skal udføres.

 Pressemøde aftales senere. 

3. Der planlægges Åbent hus arrangement med loppemarked søndag den 22/4-2012 KL. 10.00 - 16.00

Planlægning tages op på mødet 7/3-2012.

 4. Kurt Jakobsen fra Museet vil arrangere en særudstilling i isbådsmuseet som er klar til weekenden 21-22/4-2012. Udstillingen vil være at se hen over sommeren.

 5. Med hensyn til etablering af IT-netværksforbindelse i huset rykkes Bettina Müller for svar.

 6. Søndag den 29. januar 2012 kl. 10.00 møder husudvalget til en besigtigelse af huset.

Gennemgang af husets stand, notering af nødvendige reperationer. Vinduer, døre, skodder. Gennemgang af køkken med hensyn til bestik, service, termokander mv.

 7. Næste møde er fastlagt til onsdag den 7. marts 2012 kl. 19.00 i Revhuset.

 Foreløbig dagsorden til dette møde er:

 Jubilæumsarrangementet

Åbent hus samt loppemarked

Liste fra de 3 klubber om de gæster der skal inviteres til jubilæumsarrangementet.

Uddelegering af opgaver til arrangementerne 21-22/4-2012

Status på "HUS"-besigtigelse

 Mane hilsner

 

Carsten

Til top

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 16. januar  2012 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Anders Nielsen, Per Kjærside, Kim Jensen, Lise Gilså, Lene Jensen, Gert Jensen, Søs Nielsen, Jørgen Lang, Kristian Pedersen Bak.

 

Dagsorden 

Godkendelse af Referat fra sidste møde.

 Meddelelser  

Revhus jubilæum. Der er fastsat en ny dato d. 21. - 22. april 2012. Den  21. april er det  for indbudte personer, vi skal lave en  liste til næste bestyrelsesmøde. Det skal være personer fra bestyrelser m.v. der har særlig tilknytning  til Revhuset . Den 22. april er der  offentlig adgang med åbent hus fra 11- 16.

Lene Jensen er udnævnt til  kasserer  for Revhusudvalget.

Revhuset,  vedligeholdelsesarbejder  aftales ved  møde den 29. februar 2012.

Kim referede fra møde i  JKF. Der er indgået en reguleringsaftale mellem kommunen og JKF.

Der er kredsmøde  den 11. marts 2012  på Møn.  På næste bestyrelsesmøde aftales hvem der deltager.

Der er JKF årsmøde  i kulturhuset den 17. januar kl. 18.30 .

Der er aftalt rævejagt på Frølunde fed lørdag d 28. januar. Det annonceres i dagspressen. Kim og Gert tager sig af det praktiske.  Søs kommer med forsyninger.

Annette Friis har oplyst at hun trækker sig helt  ud af foreningsarbejdet.

Jan Jensen har modtaget  en 9 mm og 6 mm startpistiol  - Tilladelser undersøges, de står formentlig i Gerd Godskes navn  – Jan har lovet at søge for det bliver bragt i orden.  

Årets jagtforening og naturprisen tages op til næste møde. Der skal ske indberetning til DJ senest til april.

Der blev foreslået at vi laver en forårstur til Krusesminde .  

Bladet – næste bestyrelsesmøde  er deadline for artikler.

Indskydnings tider  til Jagtriffel  mangler . Ole Madsen  kontaktes (Anders)

Til næste bestyrelsesmøde indkaldes  udvalgsformænd.

 Flugtskydningsbanen Stigsnæs.  Slagelse kommune har brev hvor man truer med påbud efter byggeloven angående toiletvogn samtidig oplyser, at der aldrig er meddelt byggetilladelse til klubhuset på skydebanen. Huset er oprindelig opført af raffinaderiet og foreningen har derfor ikke bekendt dette.

Der har været miljøtilsyn d 14. december 2011 – banens miljøgodkendelse er  udløbet i 2007.

Der har dog været indsendt ansøgning om en ny, ca. et år før den gamle miljøgodkendelse udløb men den har kommunen aldrig behandlet.   

Jørgen Lang tager den nødvendige kontakt til kommunen og er foreningens kontaktperson ved ny miljøansøgning.  

Kommende aktiviteter

Februar  opstart hundetræning – Anders Kontakter Jan  Jensen angående  hundetræning.

Årets  jagtsti  er 2. påskedag den 9. april på Borreby.

Skovens dag er i år fastsat til Søndag den 29. april.

Bestyrelsesmøder 2012

Næste møde er den 13. februar 2012 kl. 19.00  i Revhuset

Bestyrelsesmøder 2012.

Mandag d. 12. marts.

Mandag d. 2. april.

Mandag d. 14. maj

Mandag d. 11. juni

Mandag d. 13. august

Mandag d. 10. september

Mandag d. 8. oktober

Mandag d. 12. november

Mandag d. 10. december

Eventuelt.

Skovens der fodres stadig -  Der er et problem med mountainbikes, som  kører overalt. Problemet drøftes med Slagelse Kommune.

Der sker ingen regulering af efterårsdyr p.g.a  der kun er få  dyr i skoven.

Bestyrelse udpeger JFK repræsentant  -  Kim Jepsen.

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top