REFERAT 2007/ 2008/ 2009/2010/2011

Gamle referater fra 2004-2006

På denne side vil der fremover komme referater fra bestyrelsesmøder i SydVestSjællands Jagtforening således at DU har mulighed for at følge med i hvad der foregår i DIN forening.

Møde den 15 januar 2007
Møde den 5 februar 2007
Møde den 5 marts 2007
Møde den 2 maj 2007
Møde den 13 august 2007
Møde den 3 september 2007
Møde den 8 Oktober 2007
Møde den 5 november 2007
Referat af Generalforsamling 2007
Møde den 20 december 2007
Møde den 14 januar 2008
Møde den 4 marts 2008
Møde den 7 april 2008
MANGLER
Møde den 2 juni 2008
MANGLER
Møde den 11 august 2008
MANGLER
MANGLER
Møde den 3 november 2008
Generalforsamling den 20 november 2008
Møde den 8 december 2008
Møde den 9 februar 2009
Møde den 2 marts 2009
Møde den 6 april 2009
Møde den 5 maj 2009
Møde den 8 juni 2009
Møde den 10 august 2009
Møde den 9 september 2009
Møde den 6 oktober 2009
Møde den 2 november 2009
Generalforsamling den 19 november 2009
Møde den 7 december 2009
Møde den 1 februar 2010
Møde den 1 marts 2010
Møde den 12 april 2010
Møde den 3 maj 2010
Møde den 7 juni 2010
Møde den 9 august 2010
Møde den 6 september 2010
Møde den 4 oktober 2010
Møde den 8 november 2010
Referat generalforsamling 18 november 2010
Møde den 6 december 2010

 Møde den 10 januar 2011
Møde den 7 februar 2011
Møde den 7 marts 2011
Møde den 4 april 2011
Møde den 9 maj 2011
Møde den 6 juni 2011
Møde den 8 august 2011
Møde den 5 september 2011
Møde den  3 oktober 2011
Møde den 7 november 2011
Referat generalforsamling 17 november 2011
Møde den 5 december 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 5. december  2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Anders Nielsen, Søs Nielsen, Lise Gilså, Gert Jensen. Lene Jensen, Kim Jensen, Jørgen Lang

 Nøgler afleveret af Danny:      

  1 stk
                        1 stk
                        3 brikker 
                        1 stk nøgle
                        1 stk nøgle
                        1 stk nøgle
                        1 stk
                        2 nøgler
                        Gammel jægernøgle

 Dagsorden

 Anders bød velkommen som formand  

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

Konstituering

Valg af næstformand.  Søs Nielsen – blad og skovudvalg sørger for driftsaftale

Valg af sekretær. Jørgen Lang

Nøgleliste angående Revhuset revideres  – se ovenstående

Meddelelser  

Finn Jensen ønsker ikke at være med i grønt råd og agenda 21 længere

Revhusudvalget består af  Anders Nielsen  samt  Lene og Gert Jensen

Der er mus i Revhuset, alt hvad der skal anvendes af service eller lign skal afvaskes inden brug.

 

Revhuset holder  25 års jubilæum  søndag d. 26. marts. Der er reception  fra kl. 10 til 12..

Om eftermiddagen er der åben hus for medlemmer og borgere. Menu – 5 gange sild.,

 Der bliver åben i isbådsmuseet.

 

Anders oplyste at filmoptagelse  fra bl.a. jagt i skoven.

Der er møde de 11. januar  i Revhusudvalget.

Der bliver en køb salg og byttedag i Revhuset  søndag d 29. april i Revhuset.

Bestyrelsesliste – blad m.v.

Vi skal have lavet inventarlister   inkl. skydebaner m.v. 

Kommende aktiviteter

Februar  opstart hundetræning  Jan Jensen og Per Rasmussen

Bestyrelsesmøder 2012

16. jan – 2. mandag i hver måned – Anders  kommer med forslag

 Eventuelt.

Møde med de øvrige klubber
Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

Generalforsamling  17. november 2011. Revhuset

 Tilstede var:  28 personer

 

J U B I L A R E R    2 0 1 1.

 

70 ÅR:

DER ER INGEN 70 ÅRS JUBILARER

 60 ÅR:

POUL  ANDERSEN                LOKESVEJ 19                                                  4220 KORSØR

 50 ÅR:

VAGN  E. NIELSEN                ROSENVEJ 5                                                   4241 VEMMELEV         

40 ÅR:

LENE  JENSEN                        VANDKÆRSVEJ 25                                       4220 KORSØR       

GERT  JENSEN                        VANDKÆRSVEJ 25                                       4220 KORSØR

25 ÅR:

TORBEN  G. ESPENSEN        BØGEVANGEN 1, L.FREDERIKSDAL      4200 SLAGELSE

LISE  GILSÅ                             SKRÆNTEN 10 B                                            4220 KORSØR

BENT  HANSEN                       LÆRKEVEJ 49                                                4220 KORSØR

BJARNE  HANSEN                  KRUSESMINDEVEJ  3 A                              4220 KORSØR

OVE  RASMUSSEN                 KALUNDBORGVEJ 52                                  4200 SLAGELSE

GEORG  SJELLE                     SKOVBRINKEN 33                                        4220 KORSØR

            

Dagsorden                                                                                                 

 1           Valg af dirigent og stemmetællere. 

Henrik Kjærside blev valgt. Kim Lindholt og Jan Orup

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

 

 2           Beretning fra formand

Tak  til bestyrelse og andre hjælpere for et godt arbejde.

God og sund forening  med   3?? Medlemmer.

Foreningen har mange aktiviteter hvis man ser sammen holder med andre foreninger.

Bukke morgen i Revhuset var 7 bukke på paraden og mødt  25 personer.

Der har været Jægeraften med 40 deltagere  i Jagt og Fritidshuset med lotteri og gode tilbud.

Dahls jagtrejser fortalte om jagtrejser.

DJ  repræsentantskabsmøde i juni, hvor der bl.a. blev kåret årets jagtforening.

Alle skal betale 20 kr. til jægernes naturfond.

Driftsaftale med Slagelse Kommune er i orden for 2012.

Der blev at man ikke må handle med vildt nedlagt under regulering.

Der må forventes  kontrol med om der anvendes blyhagls ved årets jagter.

Takkede af som  formand.

 

Beretningen godkendt

 

PRIVATE  3           Beretning fra udvalg                                     TC  \l 5 " 3 Beretning fra udvalg"

              Flugtskydning

              Poul Erik ikke mødt -  ingen præmieskydning

              Strandjagt

              Ikke mødt

              Husudvalg

Godt år for Revhuset  ingen indbrud  -  borde og køb slag og bytte – biks og banko 60 deltagere

              25 år jubilæum blev ikke afholdt – gode ideer efterlyses,

              Anders efterlyste video. Den  efterlyses.

              Riffel

              Ole Madsen var  ikke mødt – der  har været for få deltagere.

              Riffelprøver har været afholdt

              Nyjægere

              13 tilmeldt jagttegnskursus kun  1 var dumpet

              Kurset begynder i oktober og forløber frem til maj – bør annonceres

              Jagtsti

              Borreby  2. påskedag. Der var godt med deltagere. Har været ved skovens dag. 

              Der har været afhold Forbundsmesterskab på Borreby, hvor vi stod som arrangør.

              Har været på Kongskilde marked. m.v. 

              Vi har efterhånden en del udstoppede dyr, som udlånes ved lignende

              Skovudvalg

              Reguleret 2 bukke – 1 på golf og en i skoven

              Reguleringsjagten gav  31 stk. vildt  - 3 harer - 6 duer – 4 fasaner  - 18 ænder

              Hundeudvalg

              Opstart i februar med  15 personer – beg og udvidende

              JKF

              Kim

              Foreningernes fælles udvalg – regulering på ved skælskør – duer og harejagt.

              de æder alt

              Hørningssvar til natur 2000 -

              Regulering af rågeunger

  4          Regnskab.

Kassereren forelagde regnskabet.

                                                                             Der var bemærkninger til flugtskydning angående salg af øl, udlejning af skydevogn og  regnskab bør vendes i bestyrelsen

Bestyrelsen bør se på konti og bankbeholdning bør ligge under kassereren.

Godkendt.

 

  5          Indkommende forslag.     

Vedtægtsændringer, tilpasning til Slagelse Kommune

Enstemmigt vedtaget.

 

  6          Fastsættelse af kontingent for år 2013

 

 DJ  +  100 kr. for ordinære. DJ + 50 kr.  for ung, juniorer og seniormedlemmer

 

 7           Valg af formand                Danny Sørensen                 afgået    

                                                         Anders Nielsen                   nyvalgt                 

                                                        

 

 8           Valg til bestyrelsen           Per Kjærside                      genvalg                

                                                         Steen K Madsen                 afgået    

                                                         Kim Jensen                         genvalg

                                                         Søs Nielsen                         nyvalgt

 

 9           Valg af suppleanter          Lene Jensen                        indtrådt i bestyrelsen

                                                         Søs Nielsen                        valgt til bestyrelsen

                                                          Kristian Pedersen Bak        nyvagt

                                                         Gert Jensen                         nyvalgt

 

10          Valg af revisorer               Finn Jensen                         genvalg                

                                                          Aksel Jensen                      afgået

                                                         Steen K Madsen                 nyvalg    

              Suppleanter                        Jess Hansen                       genvalgt

                                                          Anders Jørgensen               genvalgt

  

11          Eventuelt

 

Reguleringsjagt i Korsør Lystskov for lidt skilte, en skovgæst havde beklaget sig.

Tak for godt arbejde til Danny

Forslag om rævejagt på Frølunde fed.

Duejagttider   drøftet, da der er for mange duer.

 Anders tak til Danny.

 Jørgen Lang

sekretær

 

Mailadresse  Anders andnie@slagelse .dk

 Kristian Pedersen Bak, kristian.bak@privat.dk , Bygade 16 a Høve 4261.  40291484

 

  Til top

Referat  af bestyrelsesmøde den 7. november  2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Steen K Madsen, Søs Nielsen, kim Jepsen, Gert Jensen, Lene Jensen, Lise Gilså, Kim Jensen, Per Kjærside Jørgen Lang.

 

 

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser  

Forsikring på skydebaner, vi  er dækket af DJ ´s forsikring. Det er en betingelse at  Instruktøren  skal være medlem  af DJ.  Vi skal have en liste over instruktører,  som  formændene bedes sende til  JL.

DJ meddeler at Kreds 6 har 34 delegerede til repræsentantskabet.

Der har været et møde den 25. oktober angående Jagttider i Ringsted.

 Generalforsamling d.17/11 2011

Dagsorden                                                                                                          

 1               Valg af dirigent og stemmetællere. 

 2               Beretning fra formand

PRIVATE  3               Beretning fra udvalg                                               TC  \l 5 " 3 Beretning fra udvalg"

                                                         Flugtskydning

                                                         Strandjagt

                                                         Husudvalg

                                                         Riffel

                                                         Nyjægere

                                                         Jagtsti

                                                         Skovudvalg

                                                         Hundeudvalg

                                                         JKF

 

  4              Regnskab.

  5              Indkommende forslag.                Vedtægtsændringer, tilpasning til Slagelse Kommune

  6              Fastsættelse af kontingent for år 2013 

  7              Valg af formand                            Danny Sørensen                          modtager  ikke genvalg              

 8               Valg til bestyrelsen                     Per Kjærside                                  Modtager genvalg

                                                                            Steen K Madsen                            modtager ikke genvalg               

                                                                            Kim Jensen                                     modtager ikke genvalg

 9               Valg af suppleanter                     Lene Jensen                                    indtrådt i bestyrelsen

                                                                            Søs Nielsen                                  

10              Valg af revisorer                            Finn Jensen                                  

                                                                             Aksel Jensen                                 Modtager ikke genvalg

                   Suppleanter                                    Jess Hansen

                                                                             Anders Jørgensen

11              Eventuelt

Angående generalforsamlingen foreslår bestyrelsen: Dirigent  Henrik Kjærside. Anders Nielsen  som ny formand. Kontingent som vi plejer med samme beløb over DJ kontingentet. Lene til bestyrelsen. Gert Larsen og Kristian Petersen Bach, Bygaden 16 a, Høve  som suppleanter. Steen K  Madsen  til revisor

Lise viste udkast til regnskab.

Jubilarer: er indkaldt liste sendes pr mail til JL.

Skov og Park

Reguleringsjagt er annonceret. Der er gule ærter til  130 kr.  Der er 24 med  inkl. hundefolk.  Per Kjærside   holder parole,  Lise sørger for sweepsteak  25 kr.

Kommende aktiviteter

Behandlet i ovennævnte punkter

Eventuelt.

Ingen

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 5. december  2011 kl.19.00 i Revhuset.

Jørgen Lang

Sekretær

 

   Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 3. oktober  2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Indkaldt bestyrelsen + suppleanter + udvalgsformænd  og JKF

Danny Sørensen, Steen K Madsen. Lise Gilså, Søs Nielsen, Kim Jepsen, Lene Jensen, Gert Jensen, Ole Madsen, Kim Jensen, Per Kjærside, Jørgen lang

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. godkendt

 

 

Forslag - ideer samt kommentarer fra udvalg.

Steen skriver et indlæg til avisen angående generalforsamlingen og at der er flere der bør stille op til bestyrlsesvalg.
Riffelbanen  har haft et  lavt besøgstal, der er flest til riffelprøverne.

Jagtsti  ingen bemærkninger , der er jagtsti på Borreby igen i 2012

Kim Jepsen stopper som JKF formand til februar 2012

Der holdes harejagt for nyjægere på forsøgstationen ved Skælskør, der har været regulering af bukke og duer.

Generalforsamling d.17/11-2011

Revisor Aksel Jensen  ønsker ikke at genopstille, Steen  K stiller op valg som revisor

Søs kommer ikke til  generalforsamlingen p.g.a kursus. Stiller  sin op til bestyrelsesvalg.

Kim Lindholt trækker sig fra bestyrelsen men fortsætter med jagttegnsundervisning.

Foreninger er vært ved Kaffe og kage og øl/vand . 

Meddelelser  

Slagelse Kommune har udarbejdet et kort over stier i kommunen .

Slagelse Kommune har et møde omkring frivillighedsområdet – tilmelding skal ske senest d. 24 okt.

 Mødet afholdes d. 29. okt.

Bladet  jagtnyt

Bladet er  ok.  Der er dog et par småfejl.

 

Kommende aktiviteter

Jægeraften d 5. oktober  – vin til bukke købes i butikken

Per sørger for Øl og vand – slatstænger /chips m.v.

Louis og Kaj  kommer og blæse på jagthorn.

Bestyrelsen mødetid . kl. 18.00

 

Skov og Park

Der var et stort ønske om regulering af dyr også kan ske  en lørdag eller søndag

Eventuelt.

Intet


Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 5.november  2011 kl.19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

   Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 5. september i 2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Lise Gilså, Kim Jensen, Lene Jensen, Jørgen Lang – Steen K. Madsen

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

sendes til lise

Meddelelser  

Foreningen er optaget  i  krak og Eniro

Bladet  jagtnyt

Udsendes midt i september. - Kalender -  evt. artikler sendes til Steen .

 

Kommende aktiviteter

Der er Biks og Banko den 18. oktober i Revhuset.

Generalforsamling indrykkes  i  bagposten (jæger)

Lise undersøger jubilarer til generalforsamlingen  d. 17.november

Vedtægtsændringer  tilpasses til Slagelse kommune

Vi skal se efter emner (personer) til bestyrelsen

Jægeraften  i  Jagt og Fritidshuset Slagelse – Øjvind Dahl kommer og fortæller om jagtrejser

Jagtvin er i forretningen  - der kåres årets bukke trofæer

Kinesisk lotteri – lise køber

Indgang  koster  20 kr.  Der er gavekort på henholdsvis 1000 kr. – 500 kr. -250 kr.

 

Skov og Park

I efteråret er givet tilladelse til regulering af 2 bukke og 2-3 gammel råer (fortrinsvis).

Der afholdes reguleringsjagt den  10. november i Lystskoven. Lodtrækning ved jægeraften  

Lasse Fjeldstad deltager som gæst i reguleringsjagten

Eventuelt.
Ingen

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 3. oktober  2011 kl.19.00 i Revhuset.

Udvalgsformænd samt JKF bedes møde op. 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

   Til top

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d.8-8-2011 i revhuset

Deltagere: Lise Gilså-Danny Sørensen-Steen K.Madsen-Kim Jensen-Per Kjærside

Afbud fra: Jørgen Lang

 

Godkendelse af sidste referat fra d.6-6-2011 er godkendt

 

Meddelser: ved brug af revhusets fælles faciliteter skal man huske at rydde op efter sig tømme

Opvaskemaskine mm.

Der er på generalforsamlingen 2011 4 medlemmer på valg der ikke ønsker genvalg deriblandt
formand,så kender man nogen der kunne tænke sig at lave lidt foreningsarbejde ville det være
dejligt at høre fra evt. kandidater så man allerede nu kunne få et indblik i foreningsarbejdet.

 

Bladet jagtnyt: skal udkomme medio september af hensyn til kommende aktiviteter mm

 

Kommende aktiviteter: vdr.jægeraften d.5-10-2011 i jagt og fritidshuset har vi fået Øjvind Dahl`s

Jagtrejser fra Slagelse til at deltage.

 

Skov og park: der er fra Lasse M.Fjeldsted givet tilladelse til regulering af 2 bukke der ikke blev
reguleret i foråret i Korsør skov samt 2-3 gammel-råer ligeledes i Korsør skov. Reguleringen vil
foregå i efterår/vinter sæsonen.

 

næste bestyrelsesmøde madag d.5-9-2011 kl.19,00 i revhuet

 

Danny H.Sørensen

Formand

 

 

   Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 6.juni 2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Kim Jensen, Lene Jensen, Jørgen Lang, Steen K Madsen, Søs Nielsen

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

Meddelelser  

Foreningens vedtægter ændres - med på kommende generalforsamling.

§1.2 . Foreningens hjemsted ændres til Slagelse Kommune

§ 7. Beretninger fremlægges til  godkendelse

§ 10.10 anføres, at ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I påkomne tilfælde bortfalder forsalget

Der er Repræsentantskabsmøde d. 18. juni 2011 i Kolding. Søs Nielsen og  Danny Sørensen deltager

Der er 5 ændringsforslag til vedtægterne.

§23  – formænd  for aktivitetsudvalg er faste deltagere på repræsentantskabsmødet.  Der bør stemmes ja til forslaget.

Bidrag til beløb til Jægernes Naturforbund skal være frivilligt. Der bør stemmes for ændringsforslaget

Forslag til ændring af økonomisk tilskud til aktiviteter i forhold antal medlemmer . Der bør stemmes nej til ændringen.

 Forslag til befordringsgodtgørelse til medhjælpere ved arrangementer.  Der bør  stemmes nej til forslaget, da det allerede er muligt i dag.

Forslag til overholdelse af indkaldelsestidsfrister angående  til  JKF møder, med hensyn til valg m.v.  Det er  dirigentens ansvar om et møde er lovligt indvarslet.  Der bør derfor stemmes nej til forslaget.

 Skov og Park

Der er reguleret en gaffelbuk  med et brækket bagløb.

”Lotteribuk”  fra skydebanen – Steen har skudt en buk

 Kommende aktiviteter

Sct Hans aften , Der mangler hjælpere, kontakt Danny

Revhuset har 25 års jubilæum i år, der holdes åben hus i efteråret , sammen med de øvrige Revhusforeninger. Vi deltager

 Eventuelt.

 

Ingen

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 8. august  2011 kl.19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

   Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 9. maj 2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Kim Jensen, Lise Gilså, Lene Jensen, Per Kjærside

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. ok

 

1.       Meddelelser  

Generalforsamling Kalø- Jagt og skovbrugsmussets venner d 14. maj

 Revhusudvalget – der mangler folk til Sct. Hansaften – kontakt til Danny

Hjortevildtgruppen Sydsjælland – optælling af kronvildt.

2. Skov og Park

Der foreslås reguleret 3 bukke i skoven og 1 buk på golfbanen

Lodtrækning

1.       Skoven - Lotteribukken

2.        Golfbanen – Steen Nielsen

3.       Skoven - Ivan Klausen

4.       Skoven – Danny Sørensen 

5.       Golfbanen –suppleant Per Kjærside

6.        Skoven - suppleant  Kim Jensen

3.  Kommende aktiviteter

Bukkemorgen,  Lene har kaffen med tilbehør  klar

4. Eventuelt.
Ingen

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6.  juni  2011 kl.19.00 i Revhuset.

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

      Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 4. april  2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Jørgen Lang, Kim Jensen, Steen K Madsen, Lise Gilså

Søs Nilsen, Ole Madsen, Kim Jepsen

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok.


1. JKF

JKF har udarbejdet høringssvar angående natur 2000. Høringssvaret er sendt til DJ. Der er ikke jagtindskrænkninger i vores område.

Der har været møde omkring krops til aflivning af oliefugle.

Det har været drøftelser om reguleringskorps til regulering af råger/sortfugle. Der vil formentlig være krav om medlemskab i DJ for at kunne med i korpset.

Nye udarbejdet nye regulativer for reguleringer – se  Naturstyrelsen hjemmeside.

2. Forslag og ideer fra udvalg

Riffelbanen i Korsør er ændret og godkendt sikkerhedsmæssigt. Der er dog stadig ingen godkendelse i forhold til støj. Skytteforeningen starter op d. 14. april.

3.  Meddelelser  

Fra sidste møde  var forslag om tur til Susegården  - Søs arbejder videre med sagen  evt. Amager skydebane

Der er Jægeraften i Jagt- og Fritidshuset, Sorøvej, Slagelse som aftalt d. 5.oktober.

4. Bladet (jagtnyt)

Bladet  er o.k.

5. Skov og Park

Ingen bemærkninger. Der er kigget efter bukke endnu.

6.  Kommende aktiviteter

Indskydningsdage på riffelbanen. Tidspunkter er noteret i bladet.

7. Eventuelt.
Slagelses Kommunens har fremsendt nogle  bemærkninger til foreningens vedtægterne. Det  tages op på næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.9 maj i stedet for d. 2 .maj  2011 kl.19.00 i Revhuset.

Jørgen Lang

sekretær   

 

      Til top  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den  7. marts  2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Kjærside,

Søs Nilsen, Lene Jensen

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. o.k.


1.  Meddelelser

Kredsmøde d. 13. marts kl. 10.00 på Udby Kro ved Vordingborg, der er få ledige pladser,  kontakt Kim Jepsen

Der er tegnet nye forsikringer på indbo i Revhuset – 60.000 kr . vores andel  er på  15 % af præmien som er  2.945 kr. + stempel og stiftelse.

I det tidligere forsikringsselskab var  præmien  19.623 Kr.

Vi  har modtaget Forsikrings police til opsætning på skydebanen

Tømmetank til toiletvognen nedgraves inden opstart i år.

JKF har modtaget forslag til natur 2000. Man  går imod fredninger omkring Agersø og Omø. Udsætningsregler for ænder søges ændret.

Der er ønske om Edderfugle tælling i weekenden ,  6 timer fra 06.00 til 12.00. Per Kjærside ser sagen.

Thomas Lindy Nissen ønsker artikel om bukkelod og jagten på denne.

Ny formand – forslag modtages gerne.

2.  Kommende aktiviteter

26. marts køb salg og bytte – stadeplads skal aftales.

Skovens dag afholdes d. 8. maj 2011 i Korsør Lystskov. Lene har sørget for tilladelse. Der er kontakt til de øvrige aktører og tidspunktet er fra 10.00  til 14.00.

DM i jagtsti på Borreby i juni  – foreningen lægger penge ud.

 3. Bladet (jagtnyt)

Skal sendes til bestyrelsen til godkendelse.

4. Skov og Park

Der er fodret indtil nu. Der er fundet  4 stk. falddyr.

5. Eventuelt.
Ny Jægere,  der mangler  arrangementer  f.eks.  Susegården. Søs  undersøger  mulighederne.

Der 9 hunde til hundetræning

 

Næste bestyrelsesmøde d. 4 . april  2011 kl.19.00 i Revhuset.

Alle udvalg skal møde

 

Jørgen Lang

Sekretær    

      Til top  

 

Referat af bestyrelsesmøde den  7. februar  2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Steen K Madsen, Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Kjærside,

Søs Nilsen

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. o.k.


1 Meddelelser

Jægeraften d.  5. oktober 2010 hos Natur og fritid , Sorøvej , Slagelse

Køb salg og bytte d.  26. marts i Revhuset. Der rettes henvendelse om ”stadeplads”. Alt kan sælges

Der har været afholdt JKF årsmøde d. 2. februar  2011. Chr. Klausen  er udtrådt  af DJ hovedbestyrelse  Stig Egede Hansen Sorø er indtrådt  som suppleant.

2 Kommende aktiviteter

Der er besøg hos Baran Beklædning i Flakkebjerg d. 8. februar kl. 19.00.–

3 Bladet (jagtnyt)

Bladet udsendes i  2.  uge af  marts 

Kalender og adresseliste fremsendes af  Jørgen .

4 Skov og Park

Skydegodkendelse til regulering kan ske på hver  indskydningsaften max 1 gang. Man vælger selv tidspunkt.

Der er foder til 2 gange mere . Der er fundet 4 stk. faldvildt.  Der er kun reguleret 1 stk dyr 

5 Hundetræning

Det er annonceret – opstartsmøde d 24. februar  i Revhuset. Selve træningen starter d. 5. marts. Per Rasmussen er instruktør.


6 Eventuelt.
Intet

 

Næste bestyrelsesmøde d. 7. marts  2011 kl.19.00 i Revhuset

Jørgen Lang

Sekretær    

      Til top  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den  10. januar  2011 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Steen K Madsen, Lise Gilså, Jørgen Lang, Lene og Gert.

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. o.k.


1 Meddelser

Bjørneprøve med  riffel i henholdvis  Præstø og Nakskov.
Der afholdes riffelprøve d. 11. september 2011 i Korsør.

Foreningen skal  forny sin registrering i selskabsstyrelsen .

Kommunen har løbene tilskud til instruktører og lokaler.

Jagt og skovbrugsmuseets venner Vildtmiddag 19. januar og generalforsamling d. 14. maj. 

Foreningen er optaget i den røde lokaltelefonbog


2 Kommende aktiviteter:

 Vi forsøger  at holde Skovens dag  i  maj i  Korsør Lystskov, Lene arbejder på sagen og få kontakt til de øvrige foreninger. Vi kan få udgifter til annoncering.
Der er besøg hos Baran beklædning  d. 8. februar 2011. i Flakkebjerg kl. 19.00.

Der er indskydning på riffelbanen  i Korsør lørdag d. 16. april  og søndag d. 1. maj fra  kl. 9.00.

Tirsdag d. 10. maj fra  kl. 18.00. Onsdag d. 10. august fra kl. 18.00.

Der kan ske både mærkeskydning og prøveskydning til reguleringsjagt  i skoven.


3 Skov og park;

Ingen oplysninger.


4 Bladet (jagtnyt)

Schweissartikkel  og  artikler fra arrangementer samt  evt. andre artikler Steen kontakter de implicerede.

Jægeraften foreslås afholdt  d. 5. oktober i år. Jagt og Fritidshuset kontaktes.


5 Hundetræning.

Hudetræning afholdes på Hulby Møllegaard , Anette søger for  annoncering og kontakt til træner m.v.

6 Revhuset :

Der afholdes ” Køb salg bytte dag” den 26. marts i Revhuset. Dette gælder alle foreninger i Revhuset.  Tilmelding  til Flemmning .

7 Eventuelt.

Der afholdes  JKF årsmøde i kulturhuset d. 2. februar kl 18.30.

Næste bestyrelsesmøde d. 7. februar  2011 kl.19.00 i Revhuset

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

      Til top   

Referat af bestyrelsesmøde den  6. december  2010 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Jørgen Lang, Kim Jensen, Lise Gilså, Kim Jepsen

Kim Lindholt.

JKF orientering

Hvis der skal afholdes Skovens dag i 2011 kan  jagtforeningen  søge om tilskud til DJ. Der skal søges kommunen om tilladelse og det skal samordnes med øvrige deltagere. Vi  tager sagen  på næste bestyrelsesmøde.

Der kan evt. afholdes et  Tysk hygiejne kursus. Hvis der afholdes en dag i korsør og en dag i Ringsted kan det fås for en rimelig  pris. Der er efterhånden flere der deltager i tyske jagter og kurset skulle også være godkendt til Sverige. Vi arbejder videre med sagen.

Der bør oprettes et hjortelav for  Slagelse Kommune. Det har været gjort på bl.a. Djursland. Der er etableret et hjortelav fra Åmosen  til motorvejen.

Godkendelse af Referat fra sidste møde o.k.

 

 

Meddelelser

JKF årsmøde d. 2. februar 2011 kl 18.30 i kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør.

Jagtforeningen har fået et tilbud på 25% rabat i grundprisen ved annoncering i lokalbladet.

Der har ved meddelt 3 personer til jagtsti. Lene har indbetalt 180 kr. pr person uden de er mødte op selv om de havde givet tilsagn. Beløbet opkræves hos de tre eller dækkes udgiften af foreningen

 

Konstituering

Næstformand Steen K. Madsen

Sekretær Jørgen Lang

 

Bestyrelsesmøder 2011

                      Mandag d. 10. januar

                      Mandag d. 7. februar

                      Mandag d. 7. marts

                      Mandag d. 4. april

                      Mandag d. 2. maj

                      Mandag d. 6. juni

                      Mandag d. 8. august

                      Mandag d. 5. september

                      Mandag d. 3. oktober

                      Mandag d. 7. november

                      Mandag d. 5. december

 

Skov og park

Der er underskrevet en  driftsaftale for 2011. Den er stort set uændret fra foregående år. Driftsaftalen lægges ud på hjemmesiden.

Der er fundet nogle tønder ved Søskær mose. Det er  ikke fodertønder.

Vi tager punktet om indskydning af riffel op på bestyrelsesmødet i januar. Vi skal gerne have 3 indskydninger inden bukkejagten og i begyndelsen af august af hensyn til den der skal på bukkejagt i Sverige.  

Eventuelt.

Der er fundet 1 dødt rådyr og skudt et der formentlig led af ”rådyrsygen” på Frølunde fed.

Nøgler fra afgående besyrelsesmedlemmer.  JL undersøger. Der er ikke udleveret nøgler eller brikker til afgåede medlemmer af bestyrelsen.

Søs Nielsen – NielsenKraiberg@gmail.com.

 

 

Næste møde afholdes mandag d. . Januar 2010 kl. 19.00 i Revhuset

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

      Til top                                                     

 

 

Referat af generalforsamling  18. november 2010. Revhuset

 

70 ÅR:

Børge Hansen                  Skovbrøndvej 3, Omø                           4230 Skælskør

  50 ÅR:

Rasmus  Egede                  Lille Egedevej  70                               4220 Korsør

Jørgen Pedersen                    Kærebjergvej  5                                 4242 Boslunde 

40 ÅR:

Jakob   Blok                        Gaden 12                                            4230 Skælskør

Poul  Borgtrup                     Somaliavej  3                                      4200 Slagelse 

Leif  Hornstrup                     Tranderupvej  40                                 4230 Skælskør

Jørgen  Lang                         Åvej  6,  Høve                                    4261 Dalmose

Louis  Petersen                     Venslev  Enghavevej  52                    4243 Rude 

 

25 ÅR:

Jess  Dvinge  Hansen          Hulbyvej  70                                       4220 Korsør   

 

 

Dagsorden                                                                                                  

 

Valg af dirigent og stemmetællere. 

Ole Madsen valgt, stemmetællere Kim og  Tonny. Generalforsamlingen var  lovlig indvarslet

 

 Beretning fra formand

Tak til bestyrelsen og udvalg for godt samarbejde. Foreningen har 330 medlemmer. Der er for få

deltagere ved arrangementerne og vi har været nødt aflyse klubaftener. Bukkemorgen var dog en

succes. Der har været reguleringsjagt i Korsør lystskov. Der har ikke umiddelbart været

udbrud af den såkaldte  råvildtsyge og undersøgelserne har endnu ikke givet resultater om noget.

Råvildt har også undersøgt  på Lindholm.

Der har været afholdt kursus i udsætning hvor i alt 14 personer deltog.

Nye kursister kommer ind i foreningen. 

Danny oplyste, at det kommende år er hans sidste år som formand. 

Beretningen blev godkendt.

 

PRIVATE Beretning fra udvalg                                           TC  \l 5 " 3 Beretning fra udvalg"

Flugtskydning. Poul Erik Olsson var ikke mødt.

Strandjagt. Der har været  1 blishønejagt med  512 stk. på paraden. Der er en jagt mere i dec.

Husudvalg.Flemmming ny formand. Der har været rengøring og oprydning. Der bliver udført  rengøring i fælles rum af rengøringsfirma. Der skal findes nyt forsikringsselskab. Der har  Biks og Banko  med 50 deltagere og  fremover vil prøve 2 bankospil som fælles arrangement. Sct Hans overtaget helt af lystfiskerne. Rygepolitik, det er forbudt at ryge i huset.

Riffel. Meget lille søgning til indskydning og  deltagere ved træning til riffelprøve. Det kneb lidt med annoncering. Der har dog været 4 skydedage, heraf  en på 200m.

Finn Jensen. Der er del som  har indskudt ved skytteforeningen, så der er i alt  et rimeligt antal indskydninger .

Nyjægere. Der er hold i år og venteliste til næste år. Hele kurset opbygget på powerpoint

Jagtsti. Borreby der 70 - 75 deltagere . Jagtsti DM blev vundet af Jakob Blok. Der 2 jagtstier

 til næste år både vores egen og DM. Borreby er blevet foregangs jagtsti. Var på Contry fair i

 Ringsted  og Konsgskilde samt Dyrenes dag i Slagelse.

Skovudvalg. Der har lige været jagt, der var ingen fasaner, 3 gråænder, 3 krikænder og  2 harer.

 Der er formentlig krybskytter i Lystskoven.Reguleret 2 bukke + en med et dårligt forben.

Der reguleret 1 buk på golfbanen .

Ingen har meldt sig til efterårsregulering. Der reguleres 3 dyr i skoven og 2 på golfbanen

Finn Jensen efterlyste handlinger og visioner, fodring i har skiftet år for år.

Regulering er som regel små dyr og ved  bukke det er dem der bedst.  

Hundeudvalg. Der har vært hundetræning 7-8 hunde sluttede dog  med kun 3 hunde.

Instruktør var  Per Rasmussen.Der har været sent med annoncering. Vi håber på lidt flere til næste

 år. 

JKF

Der har været forslag om evt.  bålhytte i Lystskoven, der  er dog  ingen tilskud. Vi bør genoplive

 skovens dag og der kan søges tilskud hos  jægerforbundet. Der kan også søges tilskud til  maritim

 festuge. Vi er blevet bedt om at regulere råger af Slagelse kommune.

Fælder skal fremover udstyres navn og tlf. nr. Fra næste år bliver det muligt med regulering af duer

 i september.

 

 Regnskab. Godkendt

 

 Indkommende forslag. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

 Fastsættelse af kontingent for år 2012

Uændret  foreningsandel  100 kr. for  ordinære og  50  kr. for junior.

 

 Valg af kasserer              Lise Gilså                           modtager genvalg for sidste periode  

 

 Valg til bestyrelsen         Jørgen Lang                        modtager  genvalg

                                           Anette Friis                         modtager ikke genvalg

                                           Kim Lindholt                       nyvalgt   

 

 Valg af suppleanter        Klaus Hansen                       modtager ikke genvalg

                                           Lene Jensen                        modtager  genvalg

                                           Søs Nielsen                         nyvalgt   

                                                                      

 

Valg af revisorer              Kurt Olsen                          afgået ved døden                

                                            Finn Jensen                        genvalgt

                                           Aksel Jensen                       nyvalgt

Suppleanter                       Aksel Jensen                       afgår

                                           Alex Jensen                         afgår

                                            Jess Hansen                       nyvalgt

                                           Anders Jørgensen  nyvalgt

Eventuelt

Der bør være fast regel for antal forsøg angående riffelskydning til skoven.

Den kan kun tages i jagtforeningens regi på riffelbanen

Reglerne bør ligge på hjemmesiden

Det blev foreslået at adgangsprøven blot bør være bestået riffelprøve

Hjemmesiden bør opdateres oftere. Webmaster er Henrik Kjærside

Det blev nævnt at der kunne  skydes bedre på reguleringsjagten og desuden var en hund lidt bidsk

    

 

Til top

 

Bestyrelsesmøde den  8. november  2010 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Jørgen Lang, Per Kjærside, Kim Jensen, Lise Gilså

Gert Jensen, Kim Jepsen

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde o.k.

 Meddelelser

Alarm overgår til firmaet 4GS.

Antal delegerede til repræsentantskabsmøde – 35 total fra kredsen

JKF årsmøde 2-2-2011 i medborgerhuset.

JkF møder d. 29,september 2010 – undersøgelse ang. våde enge ved Forlev.

Klubhusets forsikringer til indbo er steget voldsomt og oplyst til ca. 18.000 kr. pr. år. Der undersøges alternativer.

Invitation til foreningsdag i Kvarterhuset Motalavej d. 21. november 2010. Vi deltager ikke.

Bankospil i Revhuset gav et overskud på ca. 4.000 kr. Der deltog 48.

Postvæsnet har meddelt at portoen stiger fra 5,50 til 8,00 kr. Bladet bliver således dyre at sende ud.

Jagt – og Skovbrugsmuseet´s – venner af holder div. Arrangementer. Man kan melde sig til nyhedsbrev via  mail -  meld jer til.

 

Udvalg. Forslag – ideer og kommentarer

Gert der afholdes Jagtsti  på  Borreby 25. april 2011 . Datoen for DM i jagtsti som afholdes på Borreby i 2011 er p.t. ikke fastlagt.

Kim Jepsen, der tales en del om råvildtssyge, det er dog  et spørgsmål den er her endnu. Vi følger dog udviklingen.  

JKF påregner at afholde Skovens dag 2011, der er søgt om midler fra Danmarks Jægerforbund, Der er desuden søgt om midler til maritim festuge.

Generalforsamling  d. 18. november 2010.

Henrik Kjærside foreslås som dirigent.

Lise stiller op til genvalg, men gør samtidigt klart,  at det er sidste periode.

Der er kaffe og kage – kim sørger for kage

Dagsordner laves af Jørgen Lang.

Kontingent forslås uændret.

Kommende aktiviteter

Blishønejagt igen den 4. december. På første jagt blev der er skudt 519 høns.

Der er annonceret i Jæger og på hjemmesiden. Man kan tilmeldes SMS systemet, så man får en SMS ved aflysninger/udsættelse.

 

Skov og park

Til reguleringsjagten består middagen af Skipperlabskovs til 99 kr. Der er mad til gæster og hundefolk + 1 øl.

Kim og Per har styr på jagten.

Vinterfodring. Der er indkøbt foder og  fodring er påbegyndt. 

Eventuelt.

Intet

Næste møde afholdes mandag d. 6. december 2010 kl. 19.00 i Revhuset

 

Jørgen Lang

Sekretær

Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den  4. oktober  2010 kl. 19.00 i Revhuset.

Deltagere: Danny Sørensen, Lise Gilså, Steen K Madsen, Anette Friis, Kim Jensen, Jørgen Lang, Kim Jensen, Gert Jensen, Per kjærside

 Godkendelse af Referat fra sidste møde. o.k.

  Meddelelser

Hjemmesiden opdateres med Jagttegnskursus.

Der er fremsendt brev om evt. uddannelsesbehov i kredsen.

Danmarks Jægerforbund har iværksat en dueundersøgelse. Den kører over hele landet og der er via JKF udpeget nogle til at deltage i undersøgelsen

 Bladet - Jagtnyt

Der er opstået fejl i forbindelse med udsendelse af bladet. Der mangler således artikler fra Borreby angående jagtstien. Artikel om schweisseftersøgninger samt reklamer fra sponsorer i forbindelse med jagtstien . Der er tale om mailfejl i forbindelse med opsætningen af bladet. Det er både meget uheldigt at en  så stor aktivitet som netop Jagtstien er faldet ud. Der er tillige tale artikler som var fremsendt rettidigt. Vi må ændre lidt omkring deadline og få bladet til korrektur inden det sendes til tryk. Vi annoncer reklamer i dagspressen.

 Kommende aktiviteter

Der er Biks og Banko i Revhuset. Arrangementet arrangeres af husudvalget.

Der er Blishønejagt d. 4.  december 2010,  kontaktperson Per kærside. Der er samling på Lilleø kl. 13.00. Arrangementet sættes Jægers december nr. samt på hjemmesiden.

 

Skov og park

Reguleringsjagt i Korsør Lystskov d. 11. november 2010.

Lene, Gert og Lotte inviteres som gæster til reguleringsjagt i skoven på grund af deres  indsats for foreningen. Middagen indtages i Skovhuset. Der blev foreslået skibberlabskovs. Det blev foreslået om man via tilskudsmidler kunne få etableret en bålhytte i skoven således at man kunne holde middag i denne og få maden leveret. Invitationer  til de på Jægeraftenen udtrukne personer udsendes snarest. Kim og per sørger for hunde.

Regulering af råvildt i efteråret/vinter  forslås til Slagelse Kommune  3 stk.  i skoven og 2 stk.  på golfbanen.  Prisen pr. dyr fastsættes til  400 kr. Medlemmer der ønsker at nedlægge dyrene udvælges  efter princippet  ” først til mølle”

 

Flugtskydningsbanen

Sagen omkring toiletvognen er påklaget til Statsforaltningen. Slagelse Kommune har erkendt at  sagen ikke er behandlet  efter reglerne og foreningen aldrig har søgt byggetilladelse til den indregistrerede  trailer toiletvogn. Jørgen foretager den videre korrespondance i sagen. 

Eventuelt.

Der er kommet 4 Kuverter  retur i forbindelse med udsendelse af bladet. Det undersøges hvor de pågældende har  bopæl.

 Næste møde afholdes mandag d. 8. november 2010 kl. 19.00 i Revhuset

Udvalgsformænd/kvinder skal møde

 Jørgen Lang

Sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde d 6. september 2010 kl. 19.00 i Revhuset

 Følgende var tilstede:

Bestyrelsen: Danny Sørensen, Lise Gilså, Steen K Madsen, Anette Friis, Kim Jensen, Jørgen Lang

 

Godkendelse af sidste referat. Ok.

Dagsorden

 Meddelelser

Jagt og Skovbrugsmuseet, har udsendt referat af Generalforsamling hos jagt og Skovbrugsmuseets venner, der er tur til Saltholm tur d. 12. sept. 2010. Man kan tilmelde sig et nyhedsbrev via Jagt og Skovbrugsmuseets hjemmeside.

Foreningens revisor gennem flere år Kurt Olsen er afgået ved døden.

Fredag d. 27. august var møde i Revhuset med DMU og der var mødt ca. 30 personer til nattælling af dyr.

 Kommende aktiviteter

Jægeraften 22. september kl. 18.30  Jagt og fritidshuset Sorøvej i Slagelse. Der er Lodtrækning til reguleringsjagten i Korsør Lystskov d. 11. november

Blanketter skal afleveres til Danny senest d. 21. sept. eller i Slagelse d. 22. ved Jægeraftenen.

Gavekort fra Peter på indgangskort på 1.000 kr., vi køber selv 1 stk.  500 kr. og 2 stk. på 250 kr. som ligeledes trækkes indgangskort

Bukke som vi plejer mindste, sjoveste og største – Jørgen sørger for rødvin + 2 flasker ekstra.

Lodder til lotteri Lise køber som vi plejer.

Kim sørger øl og vand.

Bestyrelsen møder kl. 18.00

Baran Beklædning, Hovedgaden i Flakkebjerg åbner dørene for foreningens medlemmer tirsdag d 8.februar 2011 kl. 19.00

Der er møde i Revhusudvalget Onsdag d 8. september. Vi har ingen specielle ønsker

Der er Biks og Banko i Revhuset d. 19. oktober 18.00 tilmelding for spisning. Til Danny.

   Skov og park

Reguleringsjagt d. 11 november annonceres – Mad i Sommelyst - der undersøges dog  alternativer.

Foder til vinter er ved at blive indkøbt.

 Hundetræning

Vi prøver igen til foråret opstart først i 6 marts. Min 10 hunde ved opstart

Det præciseres at det Jagthundetræning det drejer sig om.

 Bladet - Jagtnyt

Vi bør sørge for at vores mailadresser m.v. er opdaterede. 

 Flugtskydningsbanen

Slagelse Kommune har efter en sagsbehandlingstid på mere end 3 mdr. meddelt tilladelse til etablering af en samletank for husspildevand på skydebanen i Stigsnæs. Der er samtidig meddelt byggetilladelse til opstilling af toiletvogn selv denne er indregistreret som alm. 750 kg autotrailer. Vi påklager sagen til statsforvaltningen, da vi aldrig har søgt en byggetilladelse og heller ikke mener vi skal have det.

 Eventuelt.

Der var ønske om bestyrelsen bør kunne ind hjemmesiden og tilføje arrangementer, man kan altid henvende sig til Henrik Kjærside for at på tilføje arrangementer.

Jagttegns kursus  bør medtages på hjemmesiden.

 Næste møde afholdes mandag d. 4. oktober 2010 kl. 19.00 i Revhuset

Jørgen Lang

Sek

 

Til top

 

Syd-Vestsjællands Jagtforening

Referat at bestyrelsesmøde d 9. august 2010 kl. 19.00 i Revhuset

 

Tilstede:

Bestyrelsen: Danny Sørensen, Claus Hansen, Per Kjærside, Kim Jensen, Jørgen Lang, Lise Gilså, Steen K Madsen

  

Suppleanter. Lene og Gert Jensen,

Godkendelse af sidste referat.  O.K

 Dagsorden

Meddelelser

Kredsformand Henrik Sørensen er død. Kontakt i stedet Jørgen Mortensen Ringsted

Jægernes Naturfond. Efter der er lagt 20 kr. på kontingentet støtter vi ikke mere.

Kursus i naturformidling – Kurset er gratis for medlemmer. Lene og Gert ser på det

Tilbud om Laserkino – evt. sponsor – Danny undersøger sagen 

Thomas Lindy Nielsen, foredrag, Danny undersøger pris

Kursus i kreds 7 angående udsætning af fuglevildt, flugtskydningsinstruktør,  riffelinstruktør.

Kontakt til surfere angående de fredede områder i Korsør Nor.

Riffelprøve i går. Der var 12 ud 63 som ikke bestod.

Danmarks Jægerforbund Kalø v. Carsten Rasmussen har kontaktet os angående optælling af nataktive dyr. De ønsker at bruge Revhuset introduktionsmøde d. 27. august. Det er ok.

 

Kommende aktiviteter

Indskydning og vedligeholdelsesskydning d. 11. august på skydebanen i Korsør. 

Jægeraften i september i Jagt og Fritidshuset. Gavekortet 1000 kr. – 500 kr. og 250 kr. som sidste år. Bukke og tilbud i forretningen.

Der holdes ikke klubaften i oktober

Eventuelt kursus/fordrag om behandling af vildt –  Steen K  arbejder videre med sagen.

Jagttegnskursus er allerede booket op til efteråret. 

Skov og park

Der reguleret 3 bukke i Korsør lystskov, 1 på Golfbanen.

Der er aflivet 1 skadet buk.

Der har været rettet henvendelse til Kommunen angående træning med løse hunde  Danny kontakter kommune angående brev til schæferhundeklubben.

Der forespørges angående regulering af efterårsdyr.

Råvildtsmøde d 16. juni - vi bør invitere de andre brugere - kim undersøger

Krav til skydning i forb. regulering blev drøftet igen – vi tager sagen op igen.

 

Bladet

Per laver historie om jagtrejse fra Tjekkiet. Til Steen

Schweisseftersøgninger der kendskab til 8 tilfælde i bukkejagten hvor der ikke foretaget eftersøgninger ved anskydninger - Jørgen laver noget til Sten

Deadline 1. september kalender til Steen.

Generalforsamling Torsdag d 18. november kl. 19.00 kaffe og kage

Vi trækker lod om reguleringsjagten og regulering af efterårsdyr på Jægeraften

 Revhus – klubhus

Revhusmøde d. 9. juni 2010 – der antaget rengøringshjælp i fællesrum. Fordeling af udgift 2,5/6 del til jægerne 2,5/6 del til lystfiskerne og 1/6 del til modelbyggerne – nye borde og stole.

Der er en kassebeholdning på 6.856 kr. i Revhuskassen.

Biks og banko i Revhuset tirsdag d. 19. oktober

Der påregnes arrangeret bankospil i foråret

Ældrebesøg i Revhuset blev drøftet.

Møde igen d 8. september 2010

 

Eventuelt.

Næste møde afholdes mandag d. 6. september 2010 kl. 19.00 i Revhuset

 

 Jørgen Lang

Sek.

 

Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

Bestyrelsesmøde d 7. juni 2010 kl. 19.00 i Revhuset

 Tilstede:

Bestyrelsen: Danny, Klaus, Steen, Kim, Jørgen

Suppleanter: Ingen

 Godkendelse af sidste referat. OK

Dagsorden

 

Meddelelser

Erklæring om indhentning af børneattester – underskrives af Formanden.

Støt Jægernes Naturfond – sagen tages op efter sommerferien.

Skrabelodder 20 kr. til Jægernes Naturfond – vi køber ingen, da tidsfristen er for kort og vi ikke kan returnere ikke solgte lodder.

Foreningen er optaget i røde telefonbog.

Til Reprænsentantskabsmødet siger foreningen nej til 20kr til naturfond og nej til natursyn.

Baran beklædning, Flakkebjerg giver 20 % rabat til foreningens medlemmer, der laves en indtroduktionsaften i februar 2011.

Svend Jørgensen, Ormeslevvej 39, Vemmelev er af foreningen indstillet til naturprisen. 

 

Kommende aktiviteter

Råvildtaften i Revhuset d 16. juni 2010 kl. 19.00.

 

Skov og park

3 bukke reguleret – 2 i skoven og 1 på golfbanen – 1 skadet buk i skoven reguleret.

Regulering i efteråret afventer råvildtsmøde   

 

Revhus - klubhus

Møde i morgen – vi køber os til rengøring i køkken og toiletter.

Sct. Hans aften afholdes af sportsfiskerne.

Der foreslås opsætning pallereoler i laden for at holde bedre orden

 

Eventuelt.

 

Ingen.

 

Næste møde afholdes mandag d. 9. august 2010 kl. 19.00 i Revhuset

Jørgen Lang

Sek.

Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

Referat af bestyrelsesmøde d 3. maj 2010 kl. 19.00 i Revhuset

 

Følgende bedes møde:

Bestyrelsen: Danny, Kim, Per, Lise, Jørgen, Steen 

Suppleanter. Lene og Gert

Godkendelse af sidste referat. Ok

 

Dagsorden

           

Meddelelser

Skydebanen – flugtskydning der godt gang i flugtskydningen.

Nye bestyrelsesmedlemmer – kursus i foreningsarbejde i Ringsted torsdag d. 3 juni.

Skydebanen optages ikke i fortegnelsen Event.

 

Kommende aktiviteter

Siden hundetræningen begyndte er de faldet nogle deltagere fra. Træningen er gennemført som planlagt.

 

Skov og park

Foreningen har fået tilladelse til at der bliver reguleret 3 bukke.

Der blev foretaget lodtrækning mellem de indkommende ansøgninger: lodseddel fra riffelbanen, Steen Nielsen, Finn Jensen, supp. Kim Jensen og Per Kjærside      

 

Eventuelt.

Der har været afholdt fugleudsætningskursus i Revhuset med 12 deltagere.

Skydebane – riffel. Der indkaldes til møde med instruktørerne (Danny).

Hjemmeside det undersøges om den kan forbedres.   

Svend Lindegaard Jørgensen, Ormeslevvej 39, 4241 vemmelev. Medlm nr 6004-277160 indstilles til naturpris 2010.

 

Næste møde afholdes mandag d. 7. juni 2010 kl 19.00 i Revhuset

 Jørgen Lang

Sek.

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde d 12. april 2010 kl. 19.00 i Revhuset

 Tilstede:

Bestyrelsen: Danny Sørensen, Steen K. Madsen. Lise Gilså, Per Kjærside, Jørgen lang 

Suppleanter: ingen

Udvalg: Lene og Gert Jensen

 Godkendelse af sidste referat. Ok

Dagsorden

 Forslag – ideer og kommentarer fra udvalg

Riffeludvalg – riffelprøver står i bladet.

Der er åbenbart nogen forvirring om riffelbanen på Magleø som vi må have afklaret, det er åbenbart ikke muligt at indskudt rifler i år, hvilket er meget uheldigt.

Der har været jagtsti på Borreby med pænt stor tilslutning.

Skovens dag i Korsør Lystskov er aflyst af Kommunen p.g.a manglede resurser.

JKF – Kredsmøde d. 6 marts Henrik S Sørensen ny kredsformand.

Der er lavet en hjemmeside for kredsen. Jagtkreds6.dk.

Struktur i DJ tages op og drøftes på et bestyrelsesmøde.

            

Meddelelser

Der er Flugtskydningsinstruktørkursus i Sorø.  

Generalforsamling i Jagt-og skovbrugsmuseet venner – Har tur til Sprogø  dato 25 april. Senest tilmelding 20. april.

 

Kommende aktiviteter

Fugleudsætningskursus – lørdag Steen K.og Danny arrangerer det praktiske.

Bukkemorgen i Revhuset d. 16. maj. Lene og Lotte sørger for morgenkomplet.

 

Skov og park

Vi prøver med et medlemsmøde d. 16 juni kl. 19.00 i Revhuset – sættes i bagposten i Jæger.

Mail fra Finn Jensen angående afskydning – Vi er åbenbart udsat for kritik uanset hvad der sker og foregår, tillige er tilsyneladende mere eller mindre udokumenterede rygter i omløb.       

Bladet.

Der er der desværre et par datofejl.

Der er ekstraeksemplarer til udlevering

 Eventuelt.

I Korsørnøglen er foreningens formand rettet til Danny.

 

Næste møde afholdes mandag d. 3. maj i Revhuset

Jørgen Lang

Sek.

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d 1. marts 2010

 Tilstede:

Kim, Klaus, Lise, Anette, Danny, Jørgen.

 Godkendelse af sidste referat. (referater bør uddybes mere)

1. Meddelelser

Dagsorden til kredsmøde. Lene og Gert – Kim Jepsen deltager.

Der skal vælges ny Kredsformand, da Frank Lilholt stopper p.g.a. alder.

Fugleudsætningskursus d. 19. april 2010. kl 09.00 til 16.00. Ib Ole traegaard. Max 20 deltagere pris 500 kr. for medlemmer og 1500 kr for ikke medlemmer (DJ).

Jægeraften afholdes 22.september 2010 kl 19.00 hos Jagt og Fritidshuset, Sorøvej i Slagelse.

 

2. Jagthundetræning

Kim og Anette – Per Rasmussen,  opstart d. 11. marts 2010 kl 19.00 i Revhuset. 8 lektioner fra søndag d 14. kl. 10.00 på Hulby Møllegaard. Pris 400 kr.

Per Rasmussen min. 100 kr. pr gang i kørepenge.

Annonceres i Ugenyt og Korsørposten.

 

3. Skov og park

Et sygt dyr er aflivet i februar. Der blev drøftet regulering af råvildt. Det er et problem hvis reguleringer kun kan ske på hverdage men det må naturligvis ikke forhindre andre brugeres aktiviteter i skoven. Der tages et møde med Lasse Fjeldsted fra Slagelse Kommune om reguleringen af råvildt.

 

4. Bladet jagtnyt

Det er ok Steen K har materiale.

 5. Kommende arrangementer

Klubaften onsdag d 10. marts 2010 om trofæbehandlig ved Jan Olsen fra Frist class Trophy.

 6. evt.

Ingen. 

Næste møde afholdes mandag d. 12. april

Jørgen Lang

Sek.

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d 1. feb 2010-02-01

Lene og Gert, Lise, Steen,  Danny, Jørgen, Klaus,

Godkendelse af sidste referat. Ok.

Indberetning til naturprisen til DJ. (Jørgen Lang)

1.  meddelser

 Der har været afholdt JKF årsmøde, 11 personer mødt.

Der er skærpede Krav til opbevaring af aumonition

Der er ved at blive udpeget personer til beredskab ved olieforurening

Der er problemer i Korsør nor med sufere som skæmmer alle fugle væk.

Der er årsmøde i kreds 6 den 6. marts i Vordingborg.

Danny, evt. Steen deltager

 Nyt stradegioplæg – til repræsentantskab, (drøftes på næste bestyrelsesmøde)

 Der har været formandsmøde i DJ i december.

Skydebaneregulativ skal opsættes på skydebanen, patroner skal opbevares i sikringsskab.

 Tilskud fra kommunen til lokaler/instruktørudd.  m.v. lise undersøger sager.

 Jørgen Oslo – 50 årsnål er  udleveret.

 2.  skov og park

Regulering af råvildt der er reguleret 3 stk.

Relationer tages op på næste møde p.g.a klager.

 

3.  kommende aktiviteter

 

Limpopo Jagtrejser d 10. februar til klubaften.

Hundetræning der er ingen muligheder på Statsskovearealerne.

Der undersøges om kommunen har arealer som stilles til rådighed.

 

Der kan laves Udsætningskursus i alt 6 lektioner.

Tilbud 500 kr. for medlemmer og 1500 kr. for ikke medlemmer

Der undersøges muligheder d. 10- 17 april

 

Klubaften i marts – forslag Trofæbehandling

 

Jægeraften i september undersøges.

 

4.  bladet (jagtnyt)

Bladet næste møde deadline senest 1 marts.

Stof til Steen K Madsen.

 

5. evt.

 

Der er ikke været afholdt blishønejagter i år af diverse årsager.

Venlig hilsen

 Jørgen Lang

 

 

Til top

Referat af generalforsamling d. 19. nov. 2009 i Revhuset Korsør.

Tilstede var  32  personer

Jubilarer

50 år

Ove Alfastesen Korsør, Kaj Christiansen Korsør, Martin Hansen Fåborg, Kjeld Nordquist Korsør.

40 år

Jens E Andersen Korsør, Ole S Madsen Korsør, Per S Madsen Korsør, Kurt Olsen Korsør, Poul Erik Olsson Næstved, Torben Teilhof Korsør. 

25 år

Torben Christiansen Korsør, Keld Larsen, Søren Skov Korsør

Dagsorden:

1            Valg af dirigent og stemmetællere. 

                                                                             Henrik Kjærside blev foreslået og valgt. Konstaterede generalforsamlingens lovlig indvarsling. Stemmetællere  Anders og Jan Jensen

2            Beretning fra formand.

Tak til udvalg for en god indsats, vi har 329 medlemmer og der er derfor behov for en forening, dog  vi kunne ønske bedre tilslutning til vores  arrangementer. Jagthorn er stoppet på grund af manglende deltagere, der var  god tilslutning til jagtstien, foreningen mangler en hundetræner.

Der må ikke være jagt på kommunens arealer vi er dog blevet anmodet om af foretage eventuel regulering.

              Der er opnået enighed om nye er jagttider fra april 2010.

                                                                             Der har været rygter om brug af blyhagl i Danmark, vi henstiller til at foreningen          medlemmer ikke bruger disse hagl. 

                                                                             Vi har haft bukkemorgen med 5 bukke nyskudte bukke hvor Lene og  Lotte arrangerede morgenbord. Lotte kom  med den største buk som tillige var hendes første.

                                                                                           Der var jægeraften i Natur og Fritid Slagelse med særdeles gode tilbud i forretningen og godt fremmøde.

                                                                             Vi har haft klubaftener, oktober med eftersøgninger og Schweiss, i november med Gamekeeper hvor der var pænt fremmøde.

Kommentar til beretning -  foreningen bør have hundetræning

 Beretning fra udvalg 

            Flugtskydning

Poul Erik Olsson det har sæson bedste sæson nogen sinde. Der har været store skydninger. Der er dog problemer med antal skydedage. Vi har fået sponsoreret et toilet. Ved Præmieskydning var der 3 mand som skød 40 i 40. Der mangler lidt juniorskytter. 

              Jagthorn

              Kaj Petersen det er på vågeblus, der var  kun 4 deltagere og  ingen nye . 

              Strandjagt

              Per Kjærside, blishønejagten oktober var aflyst p.g.a vejr. Der er igen i december.

              Husudvalg

Danny Sørensen der er monteret ny indbrudsalarm med et briksystem. Der ikke været indbrud siden.

              Der har Sct. Hans aften, pensionistdag med kaffe og kage blev aflyst. Biks og banko aflyst

              Riffel

Ole Madsen der har været 3 skydninger  med alt for få deltager ca. 12 forskellige, demonstration af skud  til henholdsvis  bronze og sølv.

Der er  problemer med støj på skydebane, den støjer for meget iflg. kommunen  men ingen har  klaget.

              Der er dog et antal medlemmer der indskyder i skytteforeningen

              Nyjægere

Kim  Lindholt der jagtkursus 3 hold på 12 personer som er fyldt op og 8 personer på venteliste. Der er både teori og praksis   

              Jagtsti

                                                                             Lene Jensen der var jagtsti på Borreby, vi har været ved skovens dag, vi skal have DM i 2011.

              Skovudvalg

  Kim                                                                    Kim Jensen skoven passes med fodring men desværre stjæles fodertønder . 1 buk er  reguleret. Vi har 4 efterårsdyr til regulering.

                                                                             Reguleringsjagt  med 34 stykker vildt i år -4 snepper- 3 harer - 4haner- 2 høns- 13 krikænder -2 skovduer.

                                                                             Hvis ingen medlemmer ønsker at regulere dyrene er vi er nødt at regulere dyrene fra bestyrelsen side.

              Hundeudvalg

              Ingen

              JKF

                                                                             Kim Jepsen – JKF kommens  talerør  til foreningerne, regulering af råger-  oliefugle vi 8 km strand der mangler folk.

              Der mangler jagttegnslærer i Slagelse. Vi kan deltage i projekt tælling af agerhøns og gæs.

                                                                             Der er rejst spørgsmål  andre kan deltage i vores reguleringsjagt i Korsør Lystskov –vi holder fast i det er vores medlemmer.   

4            Regnskab.

Godkendt

Kommentar – Ikke nødvendige driftsmidler bør være i hovedkassen og ikke i udvalgskasser.

Bladet er for dyrt , bør evt. udsendes via mail.

  5          Indkommende forslag.

              Ingen

  6          Fastsættelse af kontingent for år 2011

              Samme tillæg som vi plejer -  100 kr. ordinære 50 kr. for juniorer og seniorer

  7          Valg af formand                Danny Sørensen                 Genvalgt

 8           Valg til bestyrelsen           Per Kjærside                      Genvalgt

                                                         Steen K Madsen                 Genvalgt

                                                         Kim Jensen                         Genvalgt

 9           Valg af suppleanter         Claus Hansen                      Genvalgt

                                                         Lene Jensen                        Nyvalgt

 

10          Valg af revisorer                Kurt Olsen                         Genvalgt

                                                          Finn Jensen                        Genvalgt

              Suppleanter                          Aksel Jensen                      Genvalgt

                                                          Alex Jensen                        Genvalgt

11          Eventuelt

 Der mangler hjælpere på flugtskydningsbanen – annonceres i bladet. Kontakt Poul Erik.

Hundetræning, der bør topproff. underviser  til at sætte det i gang.

Foreningen bør lave arrangere Kursus i fasanudsætning/biotopplaner.

Foreningen bør afholde slagtekursus og evt. vildttilberedning/ madlavningskursus.

 

Jørgen lang

Sek.

 

 

Til top

Bestyrelsesmøde Syd-Vestsjællands Jagtforening.

 Mandag  d. 7. december 2009  kl 19.00  i Revhuset.

 Deltagere:

L ise Gilså, Danny Sørensen, Anette Friis, Kim Jensen, Jørgen Lang

  Referat

 Godkendelse af sidste referater bestyrelsesmøde og generalforsamling. ok 

Konstituering                     Steen K Madsen næstformand.

                                            Jørgen Lang Sekretær.

                                            Øvrige poster som hidtil.

Meddelelser

Der er underskrevet en ny driftsaftale angående Skoven  – Driftsaftalen er som den tidligere

Vi undersøger angående omkring videofilm ved åbning af Revhuset

Kommende arrangementer. Klubaften

Jægeraften – gløg og æbleskiver - filmaften d. 9. december 2009

Limpopo kommer i februar

Vi undersøger med konservator i marts

 Skov og Park

Regulering af råvildt – Skovudvalg må fortage reguleringen.

 Eventuelt

Forslag til naturprisen 2010  - Svend Lindegaard Jørgensen

Drøftelse  af hundetræning. Anette kontakter hundetræner – Danny undersøger terræn

 Bestyrelsesmøder 2010        Mandag d 11. januar

Mandag d. 1 februar

Mandag d. 1. marts

Mandag d 12. april

Mandag d. 3 maj

Mandag d. 7 juni

Mandag d 9. august               

Mandag d. 6. september

Mandag d. 4. oktober

Mandag d. 8. november

Mandag d. 6. december

 Jørgen Lang

sekretær

 

Til top

Bestyrelsesmøde Syd-Vestsjællands Jagtforening.

 

 

Mandag  d. 2. november 2009  kl 19.00  i Revhuset.

 

 

Følende bedes møde: Bestyrelsen  - udvalg  - JKF - jagttegnslærer

 

Steen k. Madsen, Lise Gilså, Gert Jensen, Kim Jepsen, Ole Madsen, Claus Hansen, Danny Sørensen, Lene Jensen, Anette Friis, Per Kjærside, Kim Jensen, Jørgen Lang

 

 

Dagsorden:

 

 

Godkendelse af sidste referat.

 

 

1.    Forslag - ideer og kommentarer fra udvalg m.v.

JKF – Jagttegnslærer Lars Hansen, i Slagelse – nyjægere på kommunens arealer.

JkF – drøfter sagen med kommunen.

Riffelbanen har haft skuffende fremmøde – riffelprøve o.k.

Jagtsti  ikke mere i år.  

 

           Udsætningskursus til foråret

 

2.    Generalforsamling

     Forslag dirigent Henrik Kjærside

     Kage + kaffe bestiles – Anette Friis

          

          

3.    Meddelser

Plan og erhverv møde med Danny

Der må ikke skydes med blyhagl

 

 

4. Skov og Park

           Riffel indskudt og bestået riffelprøve. Næste bestyrelsesmøde

           Reguleringsjagt d 12. November Gæst Gert Jensen

           Kim – Per

 

5. Eventuelt

           Klubaften d 11. November – game keper

          

 

 

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde d. 06. oktober 2009

Deltagere: Danny Sørensen, Jørgen Lang,  Steen K Madsen, Anette Friis.

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. september 2009  godkendt.

Meddelser:

Alarm er ændret alle brikker er ens. Regning er sendt til foreninger.

Jagttegnskursuset er fyldt op.

Jægeraften i Jagt og Fritidshuset, Slagelse trak  ca 30 deltagere.

Biks og banko er aflyst.

Det blev vedtaget på mødet at våbenpåtegninger kun må gives efter særlig tilladelse fra bestyrelsen.

Vi laver ny Foldere 50 stk.

 Skov og Park.

Reguleringsjagt, som  gæst inviteres Finn Jensen som evt. suppleres af  Gert Jensen

Liste udtrækkes d. 7. Oktober ved klubaften.

Reguleringsjagt d. 12 november i Korsør lystskov.

Kommende aktiviteter.

 

Klubaftener i Revhuset.  Schweiss d.7 oktober

Filmaften i december

Game Keeper d 11. november. 2009

Limpopo kommer til klubaften i februar.

Eventuelt.

Generalforsamling – JKF  og Udvalgsformænd indkaldes – beretnings bedes forberedt.

Næste møde. 2. november 2009  kl. 19.00  i Revhuset.

Jørgen Lang   sek.

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde d. 09. september 2009

Deltagere: Lise Gilså,  Danny Sørensen, Jørgen Lang,  Kim Jensen, Claus Hansen. Lene og Gert Jensen

Afbud fra Ole Madsen.

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2009  godkendt.

Udvalgene

Jagtsti. Der har været jagtsti på Borreby underskuddet er dækket af regionen. Vi har med ved skovens dag. Der er indsamlet en del udstoppede dyr.

Lene og Gert har været ved Stubbekøbing, Ringsted og Kongskilde marked.

DM i Jagtsti afholdes på Borreby i 2011.

Meddelser:

John Vinsbøl, kursuskoordinator har fremsendt brev angående eventuelle kursusbehov foråret 2010.

Skov og Park

Vi har fået lov til at  regulere 2 råer i Tårnborgparken og 2 råer i Skoven og en buk i skoven i dette efterår.

Kommende aktiviteter.

Jægeraften d. 23. September på Jagt og Fritidshuset Sorøvej i Slagelse. Kl 19.00.

Gavekort 1000kr, 500kr og 250 kr.  på indgang.  25 kr.

Mulige andre sponsorgaver indsamles. Bukke Jørgen som vi plejer.

Lise køber lotto. Øl og vand - Kim og Per. 

Jægeraften annonceres i Ugenyt, Korsørposten, Skælskør Avis + lokalradioer

Tilmelding til reguleringsjagt i skoven senest d. 6. 10. 2009. Lodtrækning på klubaften d 7. 10. 2009.

Kalender sendes til  Steen K.

Klubaftener i Revhuset.  Schweiss d. .7 oktober

Game Keeper d 11. november. 2009

Limpopo klubaften i februar eller marts.

Eventuelt.

Generalforsamling - Danny modtager genvalg men stopper efter næste periode.

Næste møde. Ændres til tirsdag 6. oktober 2009  kl 19.00  i Revhuset. (Lise kommer ikke)

Jørgen Lang   sek.

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2009

Deltagere: Lise Gilså,  Steen K. Madsen, Danny Sørensen, Jørgen Lang,  Kim Jensen, Claus Hansen, Per Kjærside.

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. juni 2009  godkendt.  (sendes med ud)

Meddelser:

Husrengøring  d 29. August 2009 – Der mangler 2 mand.

Biks og banko  i Revhuset d. 8. Oktober 2009  kl. 18.00, Se skannede bilag.

Foreningen er optaget i telefonbogen Folk og Fag. Optagelsen er omkostningsfri.

Gampekeeper foredrag om jagtrejser.  Gampekeeper  kontaktes angående klubaften

Tilbud om køb af en lodge i Sydafrika.

Danmarks Jægerforbund – det er ulovlig at sælge øl  købt i tyskland ved arrangementer – nye jagttider.

Dansk Jagt og Skovbrug museum – orienterings plakat med aktviteter.

Generalforsamling d 19. November 2009.  Foreningen er vært ved  kaffe og kage spisning droppes. ( bladet -  i oktober og november) Lise søger for liste over jubilarer.

Reguleringsjagt i skoven afholdes d. 12. November 2009.

Udvalg indkaldes til møde med bestyrelsen i september.

Jægeraften 23. September Natur & Fritid , Sorøvej, 4200 slagelse. Vi tager samme priser som sidste år på indgang m.v. Gevinst ændres til gavekort til forretningen.

Toiletter på Skydebanen – Jørgen har drøfte med P. E. Olsen

Skov og Park

Der er reguleret en buk,  vi forsøger at få tilladelse til regulering i oktober.

Der er set en skadet buk på Golfbanen.

Efterårsregulering af dyr udsendes sammen med bladet  

Kommende aktiviteter

Deadline for næste nr. af bladet er 1. September 2009.

Kalenderen skal tydeliggøres – klubaftner starter i oktober – tema eftersøg og schweiss. D. 7 oktober

Eventuelt

Intet.

Næste møde. 7. september 2009  kl 19.00  i Revhuset

Jørgen Lang   sek.

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. juni 2009

Deltagere: Lise Gilså,  Steen K. Madsen, Danny Sørensen, Jørgen Lang,  Kim Jensen, Claus

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. maj 2009  godkendt.

Meddelser:

JKF møde – Hashøj har mange hunde til træning, Skælskør har ligeledes mange, Agersø jagtforening har kastemaskine, større arrangementer bør annonceres til alle – sortfugle bør reguleringkorps -opsamling af affald – reguleringskorps for oliefugle 6-7 stk. for fra hver forening

Nikki Sommer Kalundborg fasanjagt på Tårnborg ca 1000 kr. pr jagt ca 70 fugle – henvises til annonce i blad.

Sommerregnøring d 29. August 2009. Der findes deltagere næste møde.

Torben Teilhoff har nogle sponsorkroner – anvendes til toilet på lerduebanen

Jørgen Lang kontakter Poul Erik om projektet.

Revhuset sommer pensionisttur er aflyst.

Repræsentatskabs møde i Odense d 13, juni 2009 . Kim Jepsen, Finn Jensen, Lene og Gert og Jørgen Lang

Bukkemorgen – Lotte Jensen passede biksen og fik sin første buk og tilmed den største buk.

Skov og Park

Steen K. Madsen og Steen Nielsen har ikke reguleret nogen bukke i skoven og på Golfbanen.

Kommende aktiviteter

Deadline for næste nr. af bladet er 1. September 2009.

Kalenderen skal tydeliggøres – klubaftner skal starte i oktober.

Lystfiskerne arranger sct. Hans.

Eventuelt

Intet.

 

Næste møde. 10. august 2009  kl 19.00  i Revhuset

Jørgen Lang

Sek.

 

Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2009

Deltagere: Lise Gilså, Anette Friis, Steen K. Madsen, Danny Sørensen, Jørgen Lang, Per Kjærside, Kim Jensen

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. april 2009  godkendt.

Meddelser:

Der er en Jagt og fiskemesse i Sverige 29. og 30. august 2009  på Bosjökloster v Höör i Skåne.

Der har været møde med JKF om oliefugle beredskab. Per Kjærside har vandsiden og Storebælt.

Foreningen bør evt. oprette et beredskabskorps til bekæmpelse for sortfugle og skader m.v. Her tænkes navnlig på fælder til opsætning i boligområder.

Eventuelle forslag til repræsentantskabsmøde skal fremsendes til JKF snarest.

Der er indberettet til DJ angående kvalifikationstest af lerduebanen.

Skov og Park

Steen K. Madsen og Steen Nielsen må regulere bukke i skoven og Parken.

Kommende aktiviteter

Lene og lotte tager sig af bukkemorgen

Eventuelt

Riffelskydning, der er tilsyneladene blevet en bedre træfprocent efter man har fjernet den hvide skive  på bukkeskiven.

 

Næste møde. 8 juni 2009  kl 19.00  i Revhuset

 

Jørgen Lang

Sek.

 

Til top

 

 

                                             Sydvestsjællands jagtforening

 

Referat fra bestyrelsesmøde d.6-4-09

Deltagere:

Lise Gilså-Per Kjærside-kim Jensen-Danny Sørensen-Claus Hansen,

Lene og Gert Jensen fra jagtstiudvalget var mødt op da de ikke kunne deltage ved sidste møde,

De berettede om kommende arangementer bla.jagtsti på borrebygods og skovensdag d.3 maj

Hvor de godt kunne bruge 3 mand,Per Kjærside-Kim jensen samt Kim jepsen har meldt sig.

1 godkendelse af sidste referat, ok.

2 meddelser: der mangler indberetning i bagposten ,vdr.arangementer bla. Flugtskydningsbanen

Og jagtsti, Danny kontakter Torben Møller fra jægerforbundet for at hører hvorfor da det er

Blevet indberettet i god tid.

3 skov og park: lodtrækning til regulering af forårsbukke vil ske på rifelbanen d.3-5-09.

4 bladet: der manglede indskrivning af enkelte aktivitetsdage på selve årskalenderen ellers ok.

5 eventuelt: det blev besluttet at indkøbe en bærbar pc til Poul Erik til brug på flugtskydningsbanen,

Lene Jensen vil sørge for indkøb samt kontakte Poul Erik, max beløb 3000,-

PS.foredrag med Søren Ervig blev sat i bero.

 

Næste best.møde 4-5-09  kl.19.00 i revhuset

Danny H. Sørensen

Til top

 

Sydvestsjællands Jagtforening

Referat af bestyrelsesmøde 2. marts  2009

Deltagere:

Danny Sørensen, Lise Gilså, Anette Friis, Steen K. Madsen, Claus Hansen, Kim Jensen,  Per Kjærside,  Jørgen Lang,  Jørgen Christiansen, Ole Madsen,  Carl Ove Andersen.

Referat af sidste bestyrelsesmøde er godkendt.

Meddelser. 

Der er fremsendt  tilbud  fra Søren Ervig  foredrag til næste vinter pris   4200 kr. + kørsel  -  sagen afgøres på næste møde.

Danmarks Jægerforbund  har sendt 2 plakater angående frivillige jagtprøver.

Kredsmøde i Vordingborg  i deltagere: Lene og Gert, Steen K Madsen, Danny, Jørgen, Finn Jensen, Kim Jepsen .

Udvalg

Riffel indskydning  2/5 kl. 900 til 1300 -  12/5 fra 1700 til 2100. Riffel  200m 3/5  kl. 9.00

Træning til riffelprøve 25/4   riffelprøve 26/4 begge dage kl. 9.00.

Der er dog for alt for få der møder op og får indskudt deres riffel og det er egentligt et stort problem.

Flugtskydning – Poul Erik ikke mødt.

Hunde – sat i bero. Vi leder stadig efter terræn og træner.

Lene og Gert  kunne ikke komme men tager sig af - jagtsti - skovensdag - bukkemorgen  senest kl. 10.00

Jagthorn – ikke mødt

Skovudvalget – har foretaget det sædvanlige, fodring og opsyn .

Bladet

Der omtales de nye riffelprøver – mærkekrav  til skoven – reguleringsjagt i skoven  2. torsdag i november (12.november), formandens beretning, plant for vildtet, SMS tjeneste, Skovens dag, Jagtsti, bueskydning, flugtskydningsbanen, schweissartikkel, topfugle i Sverige, aktivitetskalender.

Lise skaffer kuverter med labels og franko. Henrik sørger for lay-out og trykning. Lise leverer til Steen som sørger for forsendelse.

Kommende aktiviteter

11. marts klubaften  tema  Skov og Park.

Bukkemorgen  tager Lene og Gert sig af sidste tilmelding til bukke kl 10.00.

Eventuelt : intet  

 

Næste møde 6. April 2009 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. februar 2009  kl. 19.00  i Revhuset.

 

Klaus  Hansen, Anette Friis, Steen K Madsen, Danny Sørensen, Lise Gilså, Kim Jensen, Per Kjærside, Jørgen Lang.

 

 

Følende bedes møde: Bestyrelsen

 

Godkendelse af sidste referat. Ok

 

Meddelser

Vi er tilmeldt til SMS kæde 906, - kr. incl. moms.

Hundetræning – tages af programmet i 2009. Vi arbejder videre med sagen.

Rottehund har meldt fra på onsdag.

Pengekassen indehold – Kim kontaktes angående afregning for øl og vand  angående jagttegnkursister.

Poul Erik  Olsson  har fået nyt tlf.   99556467.

 

Skoven  og park

Ny driftsaftale er underskrevet. Der ikke sket regulering af ænder i anlæggene i år.

Der har været en del mails angående kritik af blishønejagt, som er besvaret – vi driver ikke rovdrift på hønsene og der mange af dem i Noret, det er ren naturlig bestand.  

Fodring forgår stadig i skoven og på golfbanen. Der er reguleret 1 dyr – en rå i vinter

 

Revhuset

Opgørelse over indbrud og hærværk vi har modtaget i alt 7.661,81 kr. i erstatning.

 Møde angående forårsrengøring d. 2. maj kl. 9.00 der er frokost  kl. 13.00.

 Sct. Hansaften i 2009 arrangeres af lystfiskerne. Der skal søges om bål og tilladelse til salg af øl.

17. juni 2009 er Korsørs  pensionister inviteret til besøg i Revhuset. 

 

Aktiviteter

Marts klubaften d 11. marts - debat vedrørende skoven, blishønejagt. 

Skovens dag søndag d 3. maj, der er arrangement i Korsør Lystskov.

Forslag til klubaften Schweissaften

 

Bladet

Deadline 1. marts

Dato for skydninger m.v. skal fremsendes

Artikler til sendes til Steen K. Madsen

 Bestyrelsesmøder 2009

2/ 3 - 6/4 – 4/5 – 8/6 – 10/8 – 7/9 -  5/10 – 2/11 – 7/12. Alle kl 19.00 i Revhuset

Eventuelt

Foreningens Luftbøsse  Diana 45. Er p.t. opbevaret hos Jørgen Lang

Kredsmøde d. 17. marts 2009 Vordingborg  medborgerhus

Anette email  a-friis@hotmail.com

På årsmøde i JKF i Korsør  blev orienteret omforslag til reducering af jagten omkring Omø, forslag om  fredning af edderfugl i en del  Storebælt samt reducering af jagten  i Skælskør Nor.

Næste møde:  mandag d 2. marts  2009 kl. 19.00 i Revhuset.

Jørgen Lang

sekretær

 

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. december  2008  kl. 19.00  i Revhuset.

 

Deltagere: Lise Gilså,  Kim Jensen, Danny Sørensen, Steen K Madsen, Claus Hansen, Jørgen Lang

 

Godkendelse af sidste referat. ok

 

Meddelelser
Møde med JKF formænd

DJ ønsker en opgørelse over brug af riffelskydebaner.

Der kan til Jagtsti  ydes tilskud fra  DJ og kredsen

Der iværksættes en hvervekampagne,  der  25.000 kr.  til den forening der får flest nye medlemmer.

Steen laver tilmeldingsblanket  med plakat.

Vedtægtsændringer til DJ skal indsendes inden 1. februar 2009

Nye jagttider behandles i JKF og der bliver 3 orienteringsmøder man vil søge at få lovliggjort den norske krage- og  skadefælde.

Natur 2000 – her er et forslag om at  stoppe gåsejagten i Skælskør Nor

Hulby Møllegård -  Lasse Fjelsted Slagelse kommune forventer forslag til anvendelse f.eks hundetræning. 

 Der var fremsendt forslag til skrabelodder som  vi kan sælge.

 Tyverialarm  er nu monteret

Brikker udleveret til:

Hovedbrik  nr. 6186464 til  Danny Sørensen.

Hovedbrik  nr. 6188274 til  Per Kjærside.

Brik nr. 6186473  til  Kim Jensen.

Brik nr. 5350383  til  Steen K. Madsen

Brik nr. 6188289  til  Jørgen Lang

Brik nr. 6188290  til  Kim Jepsen

Brik nr. 6188280  til  Kim Lindlholt

Reserver  nr. 5361415  og nr. 5361369    Opbevares hos Danny.

 

Formand og kasserer kan gå direkte ind på DJ  hjemmeside

 Konstituering

Næstformand  – Steen K Madsen

Sekretær  -  Jørgen Lang

 Aktiviteter

Klubaften -  ingen tema i december.

Januar – rottehund  Lars Gade

 

Skov og Park

Regulering af råvildt.  Der arrangeres skydeprøve først.

Fodring pågår.

 

Bladet

Deadline 1. marts  2009. indhold drøftes på januar møde.

 

Eventuelt

Ingen

 

Næste møde:  mandag d . 5. januar  2009 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

sek.

Til top

 

Generalforsamling  20. november 2008 19.00. Revhuset

 

Deltagere:  21 deltagere                                                                                              

 

40 års     Tonny  Larsen, Aksel Klink, K.V. Nielsen

25 år      Michael Hilkjær

 

 1           Valg af dirigent og stemmetællere. 

Henrik Kjærside foreslået og valgt.  Invarsling var korrekt -  dagsorden.

 

 2           Beretning fra formand

 

DJ har lavet en ny  struktur med en ny kreds for Sydsjælland og Lolland Falster. Der er oprettet samarbejdsorganisation for de enkelte kommuner de såkaldte JKFère.

Foreningens tidligere næstformand KimJepsen KJF formand  i Slagelse og  FinnJensen  valgt til agent 21, udvalget.

Foreningen har afholdt repreption for schweisshundefører Jørgen Lang i anledning af hans 25 års jubilæum som schweiisshundefører og blev udnævnt til æresmedlem.

Lene og Gert fik diplom for deres arbejde med jagtsti.

Bukkemorgen blev flot arrangeret af Lene og Lotte.

Der har været Jægeraften hos  Jagt og Natur på  Sorøvej  i Slagelse hvor der var en haglbøsse ti l udlodning på indgangsbillet.

Klubaften vi har vi forsøgt indført en gang om måneden der vil være et tema hver gang og medlemmerne er velkommen til bidrage. Der har været vist DVD  om agerhøns – lodtrækning om jagten i Lystskoven. Der har været Bæveraften med Jesper Schytte

Der har været reguleringsjagt i Lystskoven, der var godt med  vild og på  paraden bl.a 5 skovsnepper  og det blev til i  alt 21 stykker vildt samtidig var man begunstiget af  godt vejr.

 

Der var ingen bemærkninger til beretningen

  

PRIVATE  3           Beretning fra udvalg                                     TC  \l 5 " 3 Beretning fra udvalg"

Flugtskydning

Poul Erik var  ikke mødt til generalforsamlingen.

Jagthorn

Kaj Pedersen var ikke mødt til generalforsamlingen

Strandjagt

Der har været afholdt en Blishønejagt med 375 høns – vi har en igen den første weekend i december

Husudvalg

Der har været indbrud 2 gange i år, en gang med en nøgle og sidste med hærværk.

Alarmen er ikke tilsluttet, trods rykkere til kommunen om at få det gjort. Der stjålet kontanter, øl og spiritus.

Der været Sct. Hans aften og der udpeget nyt  hususdvalg som arrangerede biks og banko.

Der kom en bemærkning om at vi burde kræve at Kommunen betaler evt. manglende erstatning.

Riffel

Ole Madsen var ikke mødt til generalforsamlingen

Nyjægere

Kim Lindholt havde  sendt mail – 8 deltagere til jagttegnskursus heraf bestod . Han  takkede  foreningen for hjælp.

Kurset kører igen i vinter men desværre var der tilmeldte som ikke mødte op 9 deltagere – alle hjæpemidler haves.

Jagtsti

Lene og Gert var ikke mødt til generalforsamlingen

Skovudvalg

40 tønder korn – der fodres

Der har været reguleringsjagt jagt.

Der har været undersøg omkring schweissspor fundet i skoven

Der  reguleres 4 råer i dette efterår 500 kr.

Der mangler folk med skydning svarede til sølvmærke. 

Hundeudvalg

Gert Godsk var ikke mødt til generalforsamlingen

JKF

Kim Jepsen der var kun 6 mødt til første generalforsamling, der blev derfor en ny generalforsamling

Generalforsamling til januar giver en meget lang behandlingstid ved ændringsforslag til DJ repræsentantskab.

Rådyr på kirkegården i Korsør, den sag er vi ikke  rodet ind i.

Der er  manglende reguleringer af ænder o.s.v. andre steder.

 

Udvalgene fremsender fremover skriftligt beretning til formanden.

 

 4           Regnskab.

Jagtnnyt er dyrt bør evt sendes på  email.

Der er sparet på annoncer.

Anders Nielsen  det er et godt blad.   

Jan Jensen – hundetræninger blev ikke noget kursus.

Jagtsti- store udgifter

Regnskabet godkendt.

 

 5           Indkommende forslag.

Ingen

 

 6           Fastsættelse af kontingent for år 2010

Over DJ kontingent +

100 kr. ordinære – husstands

50 kr.  ungdom og seniorer 

 

 

 7           Valg af kasserer               Lise Gilså              genvalgt

 

 8           Valg til bestyrelsen           Jørgen Lang          genvalgt

                                                         Anette Friis           genvalgt

 

 9           Valg af suppleanter          Claus Hansen         nyvalgt

                                                         Varkant                Best bemydiges finde en

 

10          Valg af revisorer                Kurt Olsen                        

                                                          Finn Jensen

              Suppleanter                          Aksel Jensen

                                                          Alex Jensen         Genvalg til alle

 

11          Eventuelt

KirkeStillige skydebane har søgt omen lille  udvidelse afstemning i byrådet – der er dannet en forening til skydebanens nedlæggelse. 

Oldebjergsagen 30 – 35 tdr. kommunalt ejendom der bud på 4-5 mill. Bliver ikke solgt ændres til reaktivt område

Kobæk sø genetableres og der plantes til med udkigstårn.

Genslyngning af å Sludsrup å ca 800 m

Kommunen mener at have et godt samarbejde med JKF.

SMS meddelser til aktiviteter bør undersøges – navnlig til blishønejagt

Der bør evt. kontaktes en prof hundetræner.  

 

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. november  2008  kl. 19.00  i Revhuset.

 

Deltagere: Lise Gilså,  Danny Sørensen, Kim Jensen, Per Kjærside, Annette Friis.

Kim Jepsen, Finn Jensen

 Godkendelse af sidste referat.

 JKF

VVM rapport angående vindmøller ved Storebæltsbroen.

Der er spørgsmål om hvaler – marsvin. Der er generelt mange vindmøller.

Finn  indsender bemærkninger til projektet

Kim og Finn drøfter bemærkninger

 

Kirkegården i Korsør, der er problemer  med råvildt – det er ikke jagtforeningens problem.

 

Meddelelser
Skovens dag d. 3. maj 2009 – Lene og Gert har møde d.  6.november med kommunen.

Nyt fra Jagt- og Skovbrugmuseet, der er forderagsrække.

 

Skov og park

Reguleringsjagt d 13-11-2008

Invitationer er udsendt. Børnehaven er inviteret. Klarskovgård er orienteret.

Hundefolk er adviseret.

Kim Jensen og Danny  sørger for dagen.   

Der er frigivet 4 dyr til regulering i efteråret. Der er 1 interesseret.

Prisen for et efterårsdyr sættes til 500 kr.

 

Aktiviteter

Klubaften  onsdag  - bævere. Vi mødes kl. 18.30

Jesper kommer – der tages ikke entre.

 

Generalforsamling

Regnskab sendes pr. mail.

Deltagere betaler kun drikkevarer. Mad gratis.

 

Eventuelt

Ingen

 

Næste møde:  mandag d . 8. december  2008 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

sek.

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. august  2008  kl. 19.00  i Revhuset.

 

Deltagere: Danny Sørensen, Lise Gilså, Per Kjærside, Jørgen Lang, Kim Jensen

Fra udvalgene deltagere: Ole Madsen

 

Godkendelse af sidste referat.. Godkendt.

 

Meddelser.  

Tilskud angående Aksel Jensen  for instruktørkursus modtaget.

Foreningen er registeret som frivillig forening cvr. Nr,  31553334

Agerhønse DVD modtaget fra DJ.

Foreningen er ikke indblandet i afskydning af råvildt på kirkegården, det er et rent internt anliggende mellem kirkegården og den pågældende jæger.

 

Skoven og Park

Fodring starter omkring midten af september

Der er reguleret en rævehvalp på golfbanen.

 

Aktiviteter

Jesper Schytte holder foredrag om bæverjagt d. 12. november 2008 kl 19.00

Jægeraften 24. september

Vi prøver med klubaftner d. 2. onsdag i måneden  -  8. okt  - 12. nov -10.dec

14. jan – 11 feb – 11 marts.

Tur til  fasan/agerhønseprojekt ved Køng – JL undersøger

 Revhuset

Biks og banko d. 2. oktober kl. 18.00.

Sommerrengøring  d. 23. oktober fra kl. 8.00 til 12.00

Der er indkøbt 10 nye borde og 50 nye stole.

Der er indkøbt ny kaffemaskine

 Bladet

Ole Madsen skriver til bladet om riffelbanen.

Deadline ændres til 1. september 2008

 Eventuelt..

Kim Jensen  fast nr. 58381207  mobil tlf. 40881207

 Næste møde:  mandag d.(Ændret) 8. september 2008 kl. 19.00 i Revhuset.

Der indkaldes JKF

 Jørgen Lang

sek.

 

 

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. juni  2008  kl. 19.00  i Revhuset.

 Deltagere: Danny Sørensen, Steen K. Madsen , Lise Gilså, Per Kjærside, Jørgen Lang, Kim Jensen 

Godkendelse af sidste referat.. Godkendt. 

Meddelser.  

Jesper Schytte har tilbudt foredrag om bæverjagt, undersøges nærmere.

Der var mødt ca 25 med 6 bukke til bukkemorgen i Revhuset.- Leo Jacobsen mødte med det bedste trofæ.

Der har været afholdt Skovens dag, den var dog dårligt reklameret og der var derfor for få deltagere.

 Skoven

Der er skudt en buk på Golfbanen og en i Skoven

Der er reguleringsjagt i Skoven d. 13. november 2008

Der har været optælling af råvildt i Lystskoven og Tårnborgparken, der er optalt 30 dyr hvert sted.

I  Korsør Skov  er optalt:    4            spidsbukke

                                           4            gaffelbukke

                                           4            seksendere

                                           10          råer

                                           11          rålam

Tårnborgparken                  2            spidsbukke

                                           6            gaffelbukke

                                           3            seksendere

                                           18          råer og lam

 Bladet

Udsendes i september, artikler drøftes på næste møde.

 Eventuelt..

Repræsentantskabs møde på Nyborg Strand d. 14 juni – Kim Jepsen – Finn Jensen – Jørgen Lang  - Sten K Madsen..

Anette Friis emailadresse undersøges 

Næste møde:  mandag d 11. august 2008 kl. 19.00 i Revhuset.

  

Jørgen Lang

sek.

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. april 2008  kl. 19.00  i Revhuset.

 Deltagere: Danny Sørensen, Per Kjærside, Steen K. Madsen, Lise Gilså, Jørgen Lang, Kim Jensen

 Godkendelse af sidste referat.. Godkendt.

 Meddelser.   

Foreningen optages i foreningsregister i Slagelse Kommune.

Jagtsti – afviklet trods snevejr ca. 50 deltagere.

Hundetræning der mødte kun 2 m hunde – næste gang 4 m hunde.

Opstart på lerduebanen – 80 mødt op.

Poul Erik Olsson kun mobil nr.  21 22 42 29 ( ingen fast nummer)

Aksel Jensen på skydeinstruktørkursus.

Indbrud i Revhuset stjålet penge +  morgenbitter

Nyt nøglesystem er monteret.

Steen K. Madsen                Nøgle  nr. J1  1.

Per Kjærside                      Nøgle  nr. J1  2

Kim Jensen                         Nøgle  nr. J1  3

Jørgen Lang                        Nøgle  nr. J1  4

Kim Lindholt                       Nøgle  nr. J1  5

Kim Jepsen                         Nøgle  nr. J1  6

Danny Sørensen    Nøgle  nr. H 7   +  (H 6 hovednøgler   - nøgle J1nr. 7-8-9-10)  

Der er indkøbt et haglgevær til jagttegnsaspiranter opbevares hos Kim Lindholt.

 Skoven

Der afskydes 3 bukke  -  1  i Skoven og 2 på golfbanen.

Der bør holdes orienteringsmøde om råvildt.

 Kreds.

Opstartsmøde i den nye kreds tirsdag den 11. marts kl. 19.00 i Vordingborg, Medborgerhuset, Skovvejen 2, 4760 Vordingborg.

Valg forslag til hovedbestyrelsen Chr. Clausen. Stig Egede Hansen suppleant

Kredsformand  Frank Lilholt Pedersen -   Jørgen Mortensen suppleant.

Forslag til ændrede jagttider på krager og skader.

Repræsentantskabsmøde. Jørgen Lang – Finn Jensen - Kim Jepsen  - Steen K. Madsen suppleant

 Eventuelt..

Ingen.

 Orientering

Der afholdes skovens dag i samarbejde med Slagelse kommune d 27. april 2008. Lene og Gert laver minijagtsti.   

Næste møde:  mandag d 5. maj 2008 kl. 19.00 i Revhuset.

 Jørgen Lang

sek.

 

Til top

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. marts 2008  kl 19.00  i Revhuset.

 

 

Deltagere: Danny Sørensen, Per Kjærside, Steen K. Madsen, Lise Gilseå, Jørgen Lang

 

Godkendelse af sidste referat.. Godkendt.

Møde i februar var aflyst

 

Meddelser.   

Alarm for Revhuset er overgået til Danalarm.

Der indkøbes et haglgevær til jagttegnsaspiranter ca. 4000 kr.

Jørgen Lang takkede for receptionen d 24. februar 2008.  

 

Kreds. Opstartsmøde i den nye kreds tirsdag den 11. marts kl. 19.00 i Vordingborg, Medborgerhuset, Skovvejen 2, 4760 Vordingborg.

Valg forslag til hovedbestyrelsen Chr. Clausen. Falster Forslag Kredsformand Jørgen Mortensen.

 

Regulering  af gråænder i anlæggene i Korsør er stoppet med udgangen af februar.

 

Inventarliste. Blev gennemgået evt. rettelser til Lise.

Per Kjærsde kontakter Kim Lindholt angående inventarlisten til Jagttegn. 

 

Bladet og velkomstfolder.  Der mangler artikler fra Lerduebanen, Hundekursus  

Der fremstilles velkomstfolder 100 stk. – der lægges ud i forretninger og på skydebanerne

 

Hundeudvalget. Gerd Godsk sender ingen  til kursus for nye hundeindstruktører på grund af manglede medlemskab. Der er opstart af nyt dressurkursus d 30. marts.

 

Fællesudvalg for jagtforeninger  Kim Jepsen  vagt til formand. Møde den 23. februar i Revhuset Anders Petersen med i det grønne råd. Finn Jensen med i bestyrelse.

Der skal holdes et nyt møde hvor flere foreninger deltager.

 

Eventuelt..

Email liste fra Jørgen Lang  til Henrik Kærside.

 

   

 

 

Næste møde:  mandag d 7. april 2008 kl. 19.00 i Revhuset.

 

 

Jørgen Lang

sek.

 

Til top

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde  d. 14. januar 2008  kl 19.00  i Revhuset.

  

Deltagere: Danny Sørensen, Per Kjærside, Steen K. Madsen, Lise Gilseå, Kim Jensen, Jørgen Lang

Gert Godsk  angående hundeudvalg.

 Godkendelse af sidste referat. ok

 Meddelser. Der er lavet en driftsaftale angående skoven. Der må reguleres ræv ved grav. Der må være andre end blot formanden tilstede ved regulering. Per Kjærside og Kim Jensen fra bestyrelsen kan ligeledes deltage.

 Regulering  af gråænder pågår der er opsat fælde ved Birkemosen og der opsættes muligvis en ved Lovsøen.

 Program – vedhæftet

 Inventarliste drøftet – Lise reviderer listen. 

 Bladet og velkomstfolder. Velkomstfolder rettes Henrik Kjærside har den liggende elektronisk.

Annoncører til bladet kontaktes af Danny med henblik for fornyelse

Opsætning af bladet sker af Henrik Kjærside. Steen K. rediger artikler til bladet. 

Hundeudvalget. Gerd Godsk foreslog at sende 4 personer til forkursus d 9. februar i Stenlille til hundeindstruktør. Der er opstart af nyt dresurkursus d 30. marts.

 Fællesudvalg for jagtforeninger i Slagelse Kommune. Der er opstartsmøde d 23. januar 2008 i Revhuset. Kim Jepsen  fra foreningen opstiller som formandskandidat

 Eventuelt. Der er reception for Jørgen Lang i Revhuset d. 24 februar 2008 på  grund af 25 år i schweissregistret.

Næste møde:  mandag d 4. februar 2008 kl 19.00 i Revhuset.

 Jørgen Lang

sek.

 

 Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 20 dec. 2007.

 Tilstede:

Danny Sørensen, Lise Gilså, Steen K Madsen, Per Kjærside, Kim Jensen, Annette Friis, Jørgen Lang

 Referat af generalforsamling godkendt.

 Konstituering

 Bestyrelsen konstituerede sig med:

Næstformand:  Steen K. Madsen

Sekretær: Jørgen Lang

Grønne råd Slagelse Kommune: Kim Jepsen (med på maillisten)

Komunal fællesråd:  Kim foreslås.

 Øvrige Udvalg ingen ændringer

 Skovudvalg: Per Kjærside + Kim Jensen.

Skovudvalget tager sig tillige regulering af ænder/sortfugle og duer.

Steen K. Madsen tager sig af redigering af artikler til bladet

 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder i 2008 afholdes:

Mandage d.  14/1 – 4/2 - 3/3- 7/4- 5/5- 2/6- 4/8- 1/9- 6/10- 3/11 og 1/12

 Næste møde:

Inventarliste gennemgås

Program 2008

Datoer fra samtlige udvalg og  gode ideer til nye tiltag  fremsendes til bestyrelsen

Jagt i skoven er fastsat til d. 13. november

Kalender for 2008 og forslag til kendte aktiviteter se vedhæftede fil.   

 Næste møde: Revhuset d. 14. januar 2008 kl. 19.00.

 

Jørgen Lang

Sek

 

 Til top

 

Referat af generalforsamling 22.11.2007. i Revhuset Korsør.

 

Jubilarer

50 år :                                  Erik Alfastesen

                                            Carl Ove Andersen

                                            Finn Jensen

40 år:                                   Jørgen Christensen

                                            Hans Jensen

                                            Bent Justesen

25 år:                                   Kim Jepsen

 Tilstede:   35 personer

 Formanden oplyste, at det var en fejl at generalforsamlingen ikke blev afholdt i Eggeslevmagle/Skælskørområdet.

 Generalforsamlingen var indvarslet efter lovene men da enkelte medlemmer ikke mente at generalforsamlingen kunne afholdes, blev denne suspenderet.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Eggeslevmagle/Skælskør.

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling Skælskør d 13. december 2007

 

Tilstede:  41 personer

 Henrik Kjærside foreslået til ordstyrer og valgt. Konstaterede den lovlige indvarsling.

Stemmetællere Kim Lindholt og Hans Jensen

 

Beretning Formand

Peer stopper som formand. Har prøvet at få aftalen med kommunen angående Skoven i orden, vi skal efter generalforsamlingen have møde med kommunen.

Den nye storkommune hvor man har nedsat et fællesudvalg hvor Kim har deltaget.

Det hedder udelukkende reguleringsjagt fremover. Der har været en del snak angående regulering af ænder i vandhuller i Kommunen – der er brev fra SNS angående for mange og navnlig andrikker i parker. Ænder skal indfanges og aflives. Foreningen skal hjælpe.

Der klages over vores mangel på regulering af sortfugle på golfbanen. 

Flugtskydning – Poul Erik var ikke mødt. men det kunne oplyses at det har gået godt på flugtskydningsbanen iår..

Jagthorn – Kaj kunne  ikke  komme.

Strandjagt Blishønejagt udsat 2 gange – 500 høns – der apporteres hele bredden rundt samme dag.

Husudvalg – huset har været druknet – evt. lys på P pladsen - der er kommet nyt alarmanlæg som betales af kommunen.

Riffel – har ikke haft for travlt - der er alt for få. Alle der går på riffeljagt bør få indskudt deres riffel, pokalskydning aflyst. Efterlyser forslag til hvordan vi får flere lokale medlemmer til at møde, der var mange udenbys.

Der var eksempel på unge der var afvist – Ole Madsen  kender ikke sagen. Kim Jensen har været derover men blevet sendt hjem igen (en torsdag) - Kim Lindholt man bør møde i jagtforeningsmødetid.

Nyjæger Kim Lindholt er nyuddannet jagttegnslærer og der er kursus for nye jagttegnsløsere i alt er der 12 deltager i Revhuset.

Jagtsti, det fungerer fint, det er de samme hjælpere og omkring 100 deltagere.

Skovudvalget ved Kim Jepsen,. Der bliver fodret men der har været problemer med litauere der overnatter i skoven. Der for formentlig også været krybskytter. Der var reguleringsjagt i november med mange fasaner. Der mangler en mand til fodring.

Hunde –Der har Gert har haft forfald et par gange hvor Peer Sperling har været nede og aflyse træning – der var en del af træningen  i jagtsæsonen, der har været 24 deltagere – der er 8 der har ringet angående nyt kursus der mangler trænere. Der bør være mere hvalpetræning – apportering – m.v. Der har været unge hunde med til apportering i skoven.

 

Regnskab

Forelagt af Lise.

Claus – fodertønder er sponseret og det tønder i contanieren der er nævnt i regnskabet.

Finn Jensen spurgte til inventarliste i forbindelse med anskaffelse af trailer og kontorstol  - der findes inventarliste hos Lise.

Regnskab godkendt.

 

Indkommende forslag:

Generalforsamling holdes fremover i Revhuset.

Der afstemmes skriftligt  -  for 39 -  imod  1  -  blanke/ugyldige  1

 

Kontingent 2009 

Kontingent til lokalforeningen uændret.

100 kr. år ordinære, ekstraordinære, husstands medlemmer

50 kr. ungdom, senior

Godkendt

 Valg af formand                 Danny Sørensen                   21 stemmer - valgt

                                            Per Kjærside                       19 stemmer

 

Valg til bestyrelsen           Per Kjærside                       genvalg

                                            Steen K Madsen                  nyvalgt

Kim Jensen                          nyvalgt

                                           

Valg af suppleanter           John Friis                             nyvalgt

                                            Annette Friis                        nyvalgt

                                                                                      

Valg af revisor                   Kurt Olsen                           genvalg

                                            Finn Jensen                          nyvalgt

Supp                                    Aksel Jensen                        genvalgt

                                            Alex Jensen                          genvalgt

 

Eventuelt

Møde d. 7.2 - 2008 februar for nedlægning af regionen.

Ny kreds møde d .11. marts 2008. Sted ikke kendt. Deltagere bestyrelsen + suppleanter + Kim Jepsen + Lene og Gert Jensen

Finn Jensen vi bør bakke bestyrelsen noget mere op og deltage i foreningens arbejde.

Klubhuset det er utrolig vigtigt – der er rart at komme i og bør bruges noget mere.

Annette Friis - klubhuset bør bruges noget mere - det er medlemmer der ikke bakker op.

Gert Godsk foreningslivet er ikke hvad det har været.

Der var en stor tak til Peer for hans formandstid

Kim Jepsen der er i fællesudvalg  for foreningerne i den ny Storkommune med henblik på fællesarrangementer – skydekonkurrencer m. v.

Der er et møde i lokal grønt råd i den nye storkommune i februar. Annonceres i jagtbladet.         

 

  

Jørgen Lang

Sek.

 

 Til top

 

 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. november  2007.

 

Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen, Jørgen Lang, Per Kjærside, Lise Gilså, Ole Madsen.

 

Godkendelse af sidste referat ok.

 Meddelser:

Vi foretager indfangning af ænder i Birkemoseanlægget.

Jesper Schytte har lagt oplysninger om harejagt for optælling af agerhøns.

Jesper Schytte angående bæverforedrag, sættes i erindring. 

 Lise undersøger forsikringsforhold angående familiemedlemmer.

 

Skoven  Jagt skal altid hedde reguleringsjagt

Kommunen har givet tilladelse

Lasse Møberg Fjeldsted fra kommunen er inviteret og har sagt ok.

Peer og Per er jagtledere.

 

Generalforsamlingen

Jubilarer

50 år :                                  Erik Alfastesen

                                            Carl Ove Andersen

                                            Finn Jensen

40 år:                                   Jørgen Christensen

                                            Hans Jensen

                                            Bent Justesen

25 år:                                   Kim Jepsen

 

Anders Nielsen foreslås til dirigent.

Hornblæsere bedes møde.

Kontingent uændret i forhold til DJ

 Hjemmeside rettes efter generalforsamling.

 Nøgleliste – Peer finder den frem 

Danny har afleveret nøgle

 

 Til top

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. oktober  2007.

 Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen, Jørgen Lang, Martin Larsen, Per Kjærside, Lise Gilså, Gert Godsk.

Godkendelse af sidste referat ok.

 Meddelser:

Dyrehaven

Aflyst – ingen deltagere

Nøgle laves til Kim Lindholdt.

Peer laver nøgleliste

Blishønejagt der faldt 498 høns.

 Skoven  Container  er  flyttet og fyldt med Korn. Der er købt 6 nye fodertønder.

Kontakt forlænges – Der må deltage en ny person til regulering

Per og Peer leder jagten - troldehytten inventeres

 Jægeraften:  Onsdag d 26. september Kl 19.00.  Natur og Fritid Sorøvej. 30 deltagere

 Hjemmesiden. Der undersøges med hensyn til omkostningsdækning. Fremsendt til Peer. Layout til bladet ca. 3000 kr. pr år.

 Hunde. Der er oprettet hold i med 22 hunde Skælskør. Peer kontakter Bent Hansen, Gert kontakter Anette.

 Flugtskydning: miljøgodkendelse  mangler – undersøges af  JL. Der skydes september hver søndag,

 Næste møde af holdes d. 5. november 2007  kl 19.00 i Revhuset.

Udvalgsformænd skal møde.

 Jørgen Lang

Sek.

 

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. september  2007.

 Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen, Jørgen Lang, Martin Larsen, Per Kjærside.

 Godkendelse af sidste referat ok.

 Meddelser:

Peer trækker sig som formand ved generalforsamlingen.

 Dyrehaven

Kl 18.00 ved Peter Lips hus.                     

Afgang kl 12. 00 ved Revhuset (Ændret)

 Skoven  Container flyttet Korn fyldes i en af de kommende dage.

Kontakt forlænges – Der må deltage en ny person til regulering

 Jægeraften:  Onsdag d 26. september Kl 19.00.  Natur og Fritid Sorøvej.

Sponsorgaver haglgevær på indgangen. Andre undersøges.

Rødvin  Peer køber til bukkene

Lise køber lodder til lotteri.

 Hjemmesiden. Der undersøges med hensyn til omkostningsdækning.

 Flugtskydning: miljøgodkendelse  mangler – undersøges af  JL. Der skydes september hver søndag,

 Næste møde af holdes d 1.oktober 2007  kl 19.00 i Revhuset

 Jørgen Lang

Sek.

 

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. august  2007.

 Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen, Jørgen Lang, Lise Gilså, Martin Larsen, Per Kjærside, Danny Sørensen, Kim Lindholt

Godkendelse af sidste referat ok.

Meddelser:  Ingen

Skoven:

Sidste års afskydning af buk blev drøftet.

Der skrives en artikel i bladet omkring afskydnigen.

Kontrakt med kommunen skal fornys til efteråret.

Jagtforeningernes Fælesråd i Slagelse Kommune

Der er møde hver anden måned.  Det er kun samarbejde ikke sammenlægning.

Der er ingen kort over de kommunale regler.

Der skal være således at  annoncering af arrangementer sker i alle andre jagtforeninger

Der er drøftes samarbejde omkring – jagttegnskursus – hundetræning

Bladet: udsendes i august

Eventuelt:

Der indbetales for regulering af bukke

Der er indbetalt for udlæg i forbindelse med skovens dag

Dyrehaven

Kl 18.00 ved Peter Lips hus.                     

Afgang kl 11. 00 ved Revhuset

Jægeraften

Der opstilles lasershot – Kim undersger

Jagttegnskursus.

Stater den 4 oktober kl 19.00  i Revhuset – Hver torsdag. Pris 990 kr

Kim Lindholt. Tlf. 58351422 . kill@privat.dk

Næste møde af holdes d 3.september 2007  kl 19.00 i Revhuset

 

Jørgen Lang

Sek.

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. maj  2007.

 

 

Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen, Jørgen Lang, Lise Gilså, Per Kjærside, Lene Jensen.

Godkendelse af sidste referat ok.

Skovens Dag

Fortæller om råvildt (kim) og hunde (JL) ca. 10 min pr gang kl. 10.30 og 13.30 ved Skovhuset.

Bov  til Lene, Gert griller  

Bukkemorgen

Lotte og Gert passer – Peer køber vin til største buk – 25 kr for morgenmand  incl en genstand

Revhuset

Reparation af gulv færdig i denne uge –

Regulering af bukke

4 udtrukket  -  Ivan Klausen -  Steen Nielsen – Ole Danielsen og  Steen Jensen

1.supp  Finn Jensen.

Jagttegn . Kim er på kursus på Kalø – kursus starter i oktober

Repræsentantskabsmøde  Peer deltager.

Jagt og skovbrugsmuseet holder generalforsamling

Per Kjærside  har fået email:  pjagt@mail.dk

Møde d 11. juni  19.00

Jørgen Lang

Sek.

 

 

 Til top
 

 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. marts  2007.

 Deltagere:

Per Sperling, Kim Jepsen, Jørgen Lang, Lise Gilså, Per Kjærside, Martin Larsen

Kim Lindholt.

Godkendelse af sidste referat ok.

Meddelser:

Blad udsendes i denne uge.

Martin Larsen, Guldborgvænget 20, 4230 Skælskør.

Møde med Karen Houmann  på Kommunen Kim deltager

 Blad og program

Jagttegnskursus starter torsdag d.  4. oktober kl. 19.00  i Revhuset.  Herefter hver torsdag. Gratis adgang til jagtstien på Borreby.

Dyrehaven afgøres i maj måned

 

Regionsmøde

Søndag d 18. marts  kl 9.00. tilmelding er sendt.

Henning Kørvel. Råvildtsaften d. 29. marts 2007. kl. 19.00 i  Kulturhuset, Skolegade 1, Korsør Lokale Spillestedet.. Der skal være bord og lærred.

Entre 50 kr. Under 16 år gratis. Annocering i Korsør Posten, Skælskør Avis. Peer Sperling .

Pressemeddelse sendes til Peer.     

Eventuelt

 Intet                                                                         

Næste møde d.  2 april  2007. 

Jørgen Lang

sekretær

 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. februar  2007.

 

 Deltagere:

Kim Jepsen, Jørgen Lang, Danny Sørensen, Lise Gilså, Per Kjærside.

Godkendelse fa sidste referat.

 Meddelser:

Reguleret 14 ænder –andrikker – duer ca. 50 stk.

Der er ikke sket regulering af dyr i efteråret.

Thomas Vester udtræder af bestyrelsen,  Martin Larsen indtræder.

 Blad og program

Henning Kørvel  holder foredrag om råvildt torsdag d 29 marts kl 19.00 i medborgerhuset .

Honorar 3500 kr. + transport

Priser for annoncer – små 600kr. store 1000kr.  priserne gælder for hele året.

Indlæg mangler fra  Formandsens beretning, lerduer, hundeudvalg, riffel, jagtsti, fra husudvalg.

Regulering.

Der laves artikkel om:

Schweiss

Opstart jagttegn til efteråret.

Indlæg senest i denne uge

Eventuelt

Intet

 

Jørgen Lang

sekretær

 

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. januar  2007.

 Deltagere:

Peer Sperling,  Kim Jepsen, Jørgen Lang, Danny Sørensen, Lise Gilså, Per Kjærside.

 Meddelser:

  Blad. Udsendes i februar  materiale sendes til Henrik Kjærside

Der undersøges med en tur til Dyrehaven i slutningen af september d 29/9 – 30/9. Der regnes med familietur.

Der arrangeres en råvildtsaften i slutningen af marts.

Priser for annoncer – små 600kr. store 1000kr.  priserne gælder for hele året.

 Jagttegnskursus.  Kim har været på Kalø, Jagttegnskursus koster 950 kr. incl våbenkursus og bøger. Kim oplyser op aften og starttidspunkt.

 

Jørgen Lang

 

Til top