Sydvestsjælland jagtforening overtager vildtplejen i Korsør Lystskov og i Tårnborgparken.


Her underskriver Peer Sperling( til højre) kontrakten.

Efter mange års forhandlinger er det endelig lykkedes for jagtforeningen, ved formand Peer Sperling, at overtage vildtplejen i Korsør skov.
Tilbage i 1975 var de første forhandlinger. Dengang var det Landsjagtforeningen af 1923 ( Regnar Iversen ) og Korsør Strandjagtforening( Anders Nielsen ) der fik forhandlet sig frem til en årlig jagt i Korsør Skov. Vildtplejen ville man ikke overgive til foreningen. Det stod statsskovdistriktet for.
Gennem de sidste par år er der ikke rigtigt sket noget hvad angår vildtplejen i skoven. Med i aftalen med kommunen er Tårnborgparken. Denne hørte tidligere ind under Tårnborg hovedgård som Piper forpagter. Aftalen
( klik her for hele aftalen ) omhandler regulering af råvildt i skoven og i parken og 1 årlig jagt på småvildt. Foreningen arbejder nu videre med en egentlig planlægning af det arbejder som skal gøres.

Som medlem af Syd-Vestsjællands Jagtforening kan du deltage i lodtrækning om deltagelse i den årlige jagt i Korsør Lystskov.

 Som medlem af Syd-Vestsjællands Jagtforening kan du endvidere deltage i lodtrækning om regulering/selektering af på forhånd udvalgte rådyr, såfremt du opfylder følgende betingelser: 

 Alle medlemmer vil modtage et brev fra foreningen med de nærmere regler for deltagelse.

Med jægerhilsen

 Peer Sperling

Formand