Foreningens klubhus er Revhuset beliggende for enden af Storebæltsvej og lige neden for Storebæltsbroen.

Hvad sker der i Revhuset?

Revhuset, som ligger på Halskov Rev lige neden for Storebæltsbroen, er bygget i 1830, til brug for isbådestation, posthus, kro og varmestue for personalet. Muligvis er bygningen opført med nogle materialer fra et tidligere Revhus, som blev opført i 1784 til samme formål.
Hvorfor Revhuset kaldes Chr. d. IV´s hus, skyldes udelukkende at Chr. d. IV i 1624 oprettede postvæsenet, og at Revhuset fra starten blev brug til posthus. Da man startede byggeriet af Storebæltsbroen overtog Storebæltskonsortiet huset fra DSB, som ellers havde lejet huset ud til Jagtforeningerne og lystfiskerne, og indrettede det til kontorer.


Korsør Kommune købte i efteråret 1997 huset tilbage, og det benyttes i dag af Syd- Vestsjællands Jagtforening, Korsør Lystfiskerforening og Vestsjællands Modelskibsklub, som alle har et aktivt foreningsliv her.

Jeg vil vide mere:
Revhusudvalgets kontaktperson:
Lene Jensen

58 38 03 76 / 40817284