Huskeliste

Brænde til bål
Evt. samle sammen i skoven i foråret og så hente det et par dage inden sankthans.
Halmballe under bålet til antændelse
Dieselolie/ tændvæske
Rive og høtyv til at samle bålet efterhånden som det brænder ned
Heks til bålet

Bestille borde og stole
10 borde a 2 meter plus 50 stole

Annonce til KorsørPosten
Eventuelt plakater op.

Øl, vand og vin fra Netto da resten kan leveres tilbage.
Køleskab skal flyttes ud i laden.

Lotteri. 1000 numre
Eventuelt „tigge“ præmier

Sætte Grill sted op
Betonrender sættes op på gasbetonblokke, sand i bunden( så beton ikke springer), sølvpapir så tændvæske ikke suges ned i sandet. Grillriste renses.

Midsommervise ca. 200 stk.