Referat af  Generalforsamling  27. november 2018 i  Revhuset

                                                                                                                                  

Der var mødt 19 medlemmer.

 

25 års jubilæum:  Kristian Larsen

40 års jubilæum:  Jan Orup og Peter (roed)

 

Dagsorden                                                                                                 

 

 1           Valg af dirigent og stemmetællere. 

              Henrik Kjærside  valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

              Stemmetællere:  Karsten Nagel og Ole Madsen

 

 2           Beretning fra formand.

              Tak til bestyrelse og medlemmer for god ro og orden også på de digitale medier.

                                Medlemstallet er stabilt. Vi mister dog nogle medlemmer ved naturlig afgang, da medlemmerne bliver ældre og derfor ikke går på jagt mere.

                                Vi er i gang med at etablere en ny sportingbane på Stigsnæs, hvor vi har et godt samarbejde med Danmarks Jægerforbund om udarbejdelse af en ansøgning om ny miljøtilladelse og med kommunen som ejer af arealet.  Det er et for foreningen et meget stort projekt.

                                Vi har haft  2 jagter i Skoven og 2 andejagter.  Det er Kim Jepsen der som Jægerrådsformand har kontakten til kommunen.

                                Vi har fået uddannet en ny hundeinstruktør Kim Magnusson.

                                Vi har været repræsenteret ved forskellige arrangement bl.a. Pansermusseet.

                                Vi har haft jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke med efterfølgende spisning med 32 deltagere.

                                Vi har afholdt Biks og Banko i Revhuset med 72 deltagere. Arrangementet  er afholdt af husudvalget og er således i samarbejde med lystfiskerne og modelbyggerne.

                                Der har været jægeraften i Jagt-Outdoor på Karolinevej i Slagelse med 35 deltagere. Forretningen gav 20% rabat denne aften.

                                Der kunne dog godt lidt mere frivillighed med hjælp ved de diverse arrangementer.

                                Med jægerhilsen Lene Jensen

 

3             Beretning fra udvalg              

Flugtskydning: Det har været en ok sæson med nogenlunde samme omsætning som sidste år  og med et godt overskud. Der er indsendt ansøgning om ny miljøtilladelse og vi forventer at kunne komme i gang til foråret med etablering af ny sportingbane.  Der skulle på sigt blive mulighed for både bueskydning og hundetræning i området. Vi kunne godt ønske at der kom lidt flere unge mennesker. Vi samarbejder med Hashøj Jagtforening.

              Strandjagt: Vi samarbejder med Strandjagtforeningen og Kirke Stillinge om blishønejagt

              Husudvalg: Der er ikke yderligere bemærkninger end i formandens beretning.

 Riffel: Der har været 3 indskydninger og 40 var med i lodtrækningen om regulering af bukke. Der har været afholdt træning til riffelprøve med ca. 10 deltagere. Da riffelprøverne afholdes af Naturstyrelsen kender vi ikke deltagere og kan således ikke informere om muligheden for træningen.

              Jagttegn: Der har ikke været afholdt jagttegnskurser.

              Vildtudvalg: Der har været reguleret 3 bukke i Skoven og på Golfbanen. Der har været afhold en jagt den 8. november med 12 stk.  vildt. Der afholdes 2 andejagter som indkaldes med sms når vejret passer til andejagt. Der er blevet fodret.

              Hundeudvalg: Kim Magunsson er blevet uddannet som hundeinstruktør og vil gerne starte noget hundetræning op. Vi forsøger at finde et areal.

                                          

 

  4          Regnskab.

              Godkendt

 

  5          Indkommende forslag.

               Der er ikke modtaget forslag

 

  6          Fastsættelse af kontingent for år 2020

              Samme som tidligere over kontingent til Danmarks Jægerforbund.

              100 kr. for ordinære, husstand og ekstraordinære medlemmer.

              50 kr. for ungdom og seniorer.

              25 kr. for junior

 

  7          Valg af kasserer               Jørgen Lang                                     Nyvalg

             

                                                                      

 

 8           Valg til bestyrelsen           Kim Jensen                                      Genvalg

                                                         Per Pedersen                                    Genvalg

                                                         Carlo Olsen                                     Nyvalgt

                                                        

 9           Valg af suppleanter           

                                                         Kim Magnussen                               Nyvalgt

                                                         Anders Nielsen                                Genvalgt

 

 

10          Valg af revisorer               Steen K. Madsen                              Genvalg

                                                         Danny Hedegaard Sørensen            Ny revisor            Suppleanter                            

                                                         Finn Jensen                                      Ny suppleant

                                                         Jørgen Klode                                   Nyvalgt

 

11          Eventuelt

 

Der blev forespurgt til ordningen omkring salg af øl og vand på skydebanen ved Stigsnæs. Ordningen er baseret på, at der samtidig sælges serier og patroner samt laves regnskab over disse.

 

 

Jørgen Lang

sekretær

 

Referater
af Generalforsamlinger i
Sydvestsjællands jagtforening.

 

Referat og billeder fra generalforsamlingen 2001

Referat og billeder fra generalforsamlingen 2002

Referat og billeder fra generalforsamlingen 2003

Referat og billeder fra generalforsamlingen 2004

Referat fra generalforsamlingen 2005

Referat fra generalforsamlingen 2006

Referat fra Ordinær/ Ekstra generalforsamlingen 2007

Referat af generalforsamling 2008

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 2010

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat a generalforsamlingen 2012

Referat af generalforsamlingen 2013

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamlingen 2016

Referat af generalforsamlingen 2017

Referat af generalforsamlingen 2018