Generalforsamling  17. november 2011. Revhuset

 

Tilstede var:  28 personer

 

J U B I L A R E R    2 0 1 1.

 

70 ÅR:

DER ER INGEN 70 ÅRS JUBILARER

 

60 ÅR:

POUL  ANDERSEN                LOKESVEJ 19                                                  4220 KORSØR

 

50 ÅR:

VAGN  E. NIELSEN                ROSENVEJ 5                                                   4241 VEMMELEV   

 

      

 

40 ÅR:

LENE  JENSEN                        VANDKÆRSVEJ 25                                       4220 KORSØR       

GERT  JENSEN                        VANDKÆRSVEJ 25                                       4220 KORSØR

 

 

 

25 ÅR:

 

TORBEN  G. ESPENSEN        BØGEVANGEN 1, L.FREDERIKSDAL      4200 SLAGELSE

LISE  GILSÅ                             SKRÆNTEN 10 B                                            4220 KORSØR

BENT  HANSEN                       LÆRKEVEJ 49                                                4220 KORSØR

BJARNE  HANSEN                  KRUSESMINDEVEJ  3 A                              4220 KORSØR

OVE  RASMUSSEN                 KALUNDBORGVEJ 52                                  4200 SLAGELSE

GEORG  SJELLE                     SKOVBRINKEN 33                                        4220 KORSØR

                              

                                                                                    

 

Dagsorden                                                                                                 

 

 1           Valg af dirigent og stemmetællere. 

Henrik Kjærside blev valgt. Kim Lindholt og Jan Orup

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

 

 2           Beretning fra formand

Tak  til bestyrelse og andre hjælpere for et godt arbejde.

God og sund forening  med   3?? Medlemmer.

Foreningen har mange aktiviteter hvis man ser sammen holder med andre foreninger.

Bukke morgen i Revhuset var 7 bukke på paraden og mødt  25 personer.

Der har været Jægeraften med 40 deltagere  i Jagt og Fritidshuset med lotteri og gode tilbud.

Dahls jagtrejser fortalte om jagtrejser.

DJ  repræsentantskabsmøde i juni, hvor der bl.a. blev kåret årets jagtforening.

Alle skal betale 20 kr. til jægernes naturfond.

Driftsaftale med Slagelse Kommune er i orden for 2012.

Der blev at man ikke må handle med vildt nedlagt under regulering.

Der må forventes  kontrol med om der anvendes blyhagls ved årets jagter.

Takkede af som  formand.

 

Beretningen godkendt

 

 

 

PRIVATE  3           Beretning fra udvalg                                   

                  Flugtskydning

              Poul Erik ikke mødt -  ingen præmieskydning

              Strandjagt

              Ikke mødt

              Husudvalg

Godt år for Revhuset  ingen indbrud  -  borde og køb slag og bytte – biks og banko 60 deltagere

              25 år jubilæum blev ikke afholdt – gode ideer efterlyses,

              Anders efterlyste video. Den  efterlyses.

              Riffel

              Ole Madsen var  ikke mødt – der  har været for få deltagere.

              Riffelprøver har været afholdt

              Nyjægere

              13 tilmeldt jagttegnskursus kun  1 var dumpet

              Kurset begynder i oktober og forløber frem til maj – bør annonceres

              Jagtsti

              Borreby  2. påskedag. Der var godt med deltagere. Har været ved skovens dag. 

              Der har været afhold Forbundsmesterskab på Borreby, hvor vi stod som arrangør.

              Har været på Kongskilde marked. m.v. 

              Vi har efterhånden en del udstoppede dyr, som udlånes ved lignende

              Skovudvalg

              Reguleret 2 bukke – 1 på golf og en i skoven

              Reguleringsjagten gav  31 stk. vildt  - 3 harer - 6 duer – 4 fasaner  - 18 ænder

              Hundeudvalg

              Opstart i februar med  15 personer – beg og udvidende

              JKF

              Kim

              Foreningernes fælles udvalg – regulering på ved skælskør – duer og harejagt.

              de æder alt

              Hørningssvar til natur 2000 -

              Regulering af rågeunger

 

 

  4          Regnskab.

Kassereren forelagde regnskabet.

                                                                             Der var bemærkninger til flugtskydning angående salg af øl, udlejning af skydevogn og  regnskab bør vendes i bestyrelsen

Bestyrelsen bør se på konti og bankbeholdning bør ligge under kassereren.

Godkendt.

 

  5          Indkommende forslag.     

Vedtægtsændringer, tilpasning til Slagelse Kommune

Enstemmigt vedtaget.

 

 

  6          Fastsættelse af kontingent for år 2013

 

 DJ  +  100 kr. for ordinære. DJ + 50 kr.  for ung, juniorer og seniormedlemmer

 

 7           Valg af formand                Danny Sørensen                 afgået    

                                                         Anders Nielsen                   nyvalgt                 

                                                        

 

 8           Valg til bestyrelsen           Per Kjærside                      genvalg                

                                                         Steen K Madsen                 afgået    

                                                         Kim Jensen                         genvalg

                                                         Søs Nielsen                         nyvalgt

 

 9           Valg af suppleanter          Lene Jensen                        indtrådt i bestyrelsen

                                                         Søs Nielsen                        valgt til bestyrelsen

                                                          Kristian Pedersen Bak        nyvagt

                                                         Gert Jensen                         nyvalgt

 

10          Valg af revisorer               Finn Jensen                         genvalg                

                                                          Aksel Jensen                      afgået

                                                         Steen K Madsen                 nyvalg    

              Suppleanter                        Jess Hansen                       genvalgt

                                                          Anders Jørgensen               genvalgt

 

 

 

11          Eventuelt

 

Reguleringsjagt i Korsør Lystskov for lidt skilte, en skovgæst havde beklaget sig.

Tak for godt arbejde til Danny

Forslag om rævejagt på Frølunde fed.

Duejagttider   drøftet, da der er for mange duer.

 

Anders tak til Danny.

 

Jørgen Lang

sekretær

 

 

 

Mailadresse  Anders andnie@slagelse .dk

 

Kristian Pedersen Bak, kristian.bak@privat.dk , Bygade 16 a Høve 4261.  40291484